Construirea interfeței pentru utilizator

Version: 5.0
 • Maintained versions
 • Unmaintained versions

Warning: You are browsing the documentation for version 5.0 which is not maintained anymore.

If some of your projects are still using this version, consider upgrading.

Construirea interfeței pentru utilizator

Totul este gata pentru a crea prima versiune a interfeței de utilizare a site-ului. Nu o vom face drăguță, doar funcțională deocamdată.

Îți amintești filtrul din controlerul folosit la surpriză, pentru a evita problemele de securitate (XSS)? Din acest motiv nu vom folosi direct PHP pentru șabloanele noastre. În schimb, vom folosi Twig. Pe lângă gestionarea filtrării textului, Twig aduce o mulțime de funcții utile pe care le vom folosi, cum ar fi moștenirea (template inheritance).

Instalarea Twig

Nu trebuie să adăugăm Twig ca dependență, deoarece a fost deja instalat ca o dependență tranzitivă a EasyAdmin. Dar dacă decizi să treci la un alt pachet de administrator mai târziu? Unul care folosește un API și un front-end React, de exemplu. Probabil că nu va mai depinde de Twig și astfel Twig va fi eliminat automat atunci când elimini EasyAdmin.

Ca o măsură de precauție, hai să-i spunem lui Composer că proiectul depinde cu adevărat de Twig, independent de EasyAdmin. Adăugarea ca orice altă dependență este suficientă:

1
$ symfony composer req twig

Twig face parte acum din principalele dependențe ale proiectului în composer.json:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
--- a/composer.json
+++ b/composer.json
@@ -14,6 +14,7 @@
     "symfony/framework-bundle": "4.4.*",
     "symfony/maker-bundle": "^[email protected]",
     "symfony/orm-pack": "dev-master",
+    "symfony/twig-pack": "^1.0",
     "symfony/yaml": "4.4.*"
   },
   "require-dev": {

Utilizarea Twig-ului pentru șabloane

Toate paginile de pe site-ul web vor avea aceeași machetă. Când instalezi Twig, un director templates/ va fi creat automat și va adăuga un model de machetă în base.html.twig.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>{% block title %}Welcome!{% endblock %}</title>
    {% block stylesheets %}{% endblock %}
  </head>
  <body>
    {% block body %}{% endblock %}
    {% block javascripts %}{% endblock %}
  </body>
</html>

O machetă este definită prin elementele de tip block, un loc unde șabloanele care îl vor moșteni pe cel curent, șabloanele copil, extind structura machetei și adaugă propriul conținut.

Hai să facem un șablon pentru pagina principală a proiectului în templates/conference/index.html.twig:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
{% extends 'base.html.twig' %}

{% block title %}Conference Guestbook{% endblock %}

{% block body %}
  <h2>Give your feedback!</h2>

  {% for conference in conferences %}
    <h4>{{ conference }}</h4>
  {% endfor %}
{% endblock %}

Șablonul extinde base.html.twig și redefinește blocurile title și body.

Notația {% %} dintr-un șablon indică acțiuni și structuri.

Notația {{ }} este folosita pentru a afișa valorile variabilelor. {{conference}} afișează reprezentarea conferinței (rezultatul apelării metodei __toString din obiectul Conference).

Utilizarea Twig într-un controler

Actualizează controlerul pentru a reda șablonul Twig:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
--- a/src/Controller/ConferenceController.php
+++ b/src/Controller/ConferenceController.php
@@ -2,24 +2,21 @@

 namespace App\Controller;

+use App\Repository\ConferenceRepository;
 use Symfony\Bundle\FrameworkBundle\Controller\AbstractController;
 use Symfony\Component\HttpFoundation\Response;
 use Symfony\Component\Routing\Annotation\Route;
+use Twig\Environment;

 class ConferenceController extends AbstractController
 {
   /**
   * @Route("/", name="homepage")
   */
-  public function index(): Response
+  public function index(Environment $twig, ConferenceRepository $conferenceRepository): Response
   {
-    return new Response(<<<EOF
-<html>
-  <body>
-    <img src="/images/under-construction.gif" />
-  </body>
-</html>
-EOF
-    );
+    return new Response($twig->render('conference/index.html.twig', [
+      'conferences' => $conferenceRepository->findAll(),
+    ]));
   }
 }

Aici se întâmplă multe.

Pentru a putea reda un șablon, avem nevoie de obiectul Environment în Twig (punctul principal de intrare în Twig). Observă că solicităm instanța Twig, declarând tipul instanței în metoda controlerului. Symfony este suficient de inteligent pentru a ști să injecteze obiectul potrivit.

De asemenea, avem nevoie de obiectul Repository pentru conferințe pentru a obține toate conferințele din baza de date.

În codul controlerului, metoda render() redă șablonul și transmite o serie de variabile șablonului. Transmitem lista de obiecte Conference în variabila conferences.

Un controler este o clasă PHP standard. Nu e necesar să extindem clasa AbstractController dacă dorim să fim expliciți în privința dependențelor noastre. Poți să îl elimini (dar nu o fă, deoarece vom folosi scurtăturile pe care le oferă în etapele viitoare).

Crearea paginii pentru o conferință

Fiecare conferință ar trebui să aibă o pagină dedicată pentru a afișa comentariile. Adăugarea unei noi pagini implică adăugarea unui controler nou, definirea unei rute noi pentru acesta și crearea șablonului aferent.

Adăugă o metodă show() în src/Controller/ConferenceController.php:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
--- a/src/Controller/ConferenceController.php
+++ b/src/Controller/ConferenceController.php
@@ -2,6 +2,8 @@

 namespace App\Controller;

+use App\Entity\Conference;
+use App\Repository\CommentRepository;
 use App\Repository\ConferenceRepository;
 use Symfony\Bundle\FrameworkBundle\Controller\AbstractController;
 use Symfony\Component\HttpFoundation\Response;
@@ -19,4 +21,15 @@ class ConferenceController extends AbstractController
       'conferences' => $conferenceRepository->findAll(),
     ]));
   }
+
+  /**
+   * @Route("/conference/{id}", name="conference")
+   */
+  public function show(Environment $twig, Conference $conference, CommentRepository $commentRepository): Response
+  {
+    return new Response($twig->render('conference/show.html.twig', [
+      'conference' => $conference,
+      'comments' => $commentRepository->findBy(['conference' => $conference], ['createdAt' => 'DESC']),
+    ]));
+  }
 }

Această metodă are un comportament special pe care nu l-am mai folosit până acum: solicităm injectarea unei instanțe de tip Conference în metodă. Doar că în baza de date sunt mai multe conferințe. Symfony este capabil să o găsească pe cea dorită pe baza câmpului {id} furnizat în URL (id fiind cheia primară a tabelului conference din baza de date).

Preluarea comentariilor legate de conferință se poate face prin metoda findBy() care primește un criteriu de căutare din argumentul din controler.

Ultimul pas este crearea fișierului template/Conference/show.html.twig:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
{% extends 'base.html.twig' %}

{% block title %}Conference Guestbook - {{ conference }}{% endblock %}

{% block body %}
  <h2>{{ conference }} Conference</h2>

  {% if comments|length > 0 %}
    {% for comment in comments %}
      {% if comment.photofilename %}
        <img src="{{ asset('uploads/photos/' ~ comment.photofilename) }}" />
      {% endif %}

      <h4>{{ comment.author }}</h4>
      <small>
        {{ comment.createdAt|format_datetime('medium', 'short') }}
      </small>

      <p>{{ comment.text }}</p>
    {% endfor %}
  {% else %}
    <div>No comments have been posted yet for this conference.</div>
  {% endif %}
{% endblock %}

În acest șablon, folosim notația | pentru a apela filtrele Twig. Un filtru transformă o valoare. comments|length returnează numărul de comentarii și comment.createdAt|format_datetime('medium', 'short') formatează data pentru a putea fi citită ușor.

Accesează adresa „primei” conferințe prin /conference/1 și observă următoarea eroare:

/conference/1

Eroarea provine din filtrul format_datetime, deoarece nu face parte din nucleul Twig. Mesajul de eroare îți oferă un indiciu despre pachetul care trebuie instalat pentru a remedia problema:

1
$ symfony composer req "twig/intl-extra:^3"

Acum pagina funcționează corect.

Stabilirea legăturilor între pagini

Ultimul pas pentru a finaliza prima noastră versiune a interfeței de utilizator este adăugarea legăturilor către paginile conferințelor în pagina principală:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
--- a/templates/conference/index.html.twig
+++ b/templates/conference/index.html.twig
@@ -7,5 +7,8 @@

   {% for conference in conferences %}
     <h4>{{ conference }}</h4>
+    <p>
+      <a href="/conference/{{ conference.id }}">View</a>
+    </p>
   {% endfor %}
 {% endblock %}

Scrierea explicită a unei căi în cod nu e o idee bună, din mai multe motive. Cel mai important este că dacă acea cale se schimbă (de la /conference/{id} la /conferences/{id} de exemplu), toate legăturile trebuie actualizate manual.

În schimb, utilizând funcția path() Twig și folosește numele căii (route name):

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
--- a/templates/conference/index.html.twig
+++ b/templates/conference/index.html.twig
@@ -8,7 +8,7 @@
   {% for conference in conferences %}
     <h4>{{ conference }}</h4>
     <p>
-      <a href="/conference/{{ conference.id }}">View</a>
+      <a href="{{ path('conference', { id: conference.id }) }}">View</a>
     </p>
   {% endfor %}
 {% endblock %}

Funcția path() generează calea către o pagină folosind numele rutei. Valorile parametrilor de rută sunt trecute ca o matrice Twig (de tip map).

Paginarea comentariilor

Având mii de participanți, ne putem aștepta la câteva comentarii. Dacă le afișăm pe toate într-o singură pagină, dimensiunea ei va crește foarte repede.

Creează o metodă getCommentPaginator() în clasa Repository pentru comentarii care returnează un Paginator bazat pe o conferință și o decalare (offset - de unde să înceapă):

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
--- a/src/Repository/CommentRepository.php
+++ b/src/Repository/CommentRepository.php
@@ -3,8 +3,10 @@
 namespace App\Repository;

 use App\Entity\Comment;
+use App\Entity\Conference;
 use Doctrine\Bundle\DoctrineBundle\Repository\ServiceEntityRepository;
 use Doctrine\Persistence\ManagerRegistry;
+use Doctrine\ORM\Tools\Pagination\Paginator;

 /**
 * @method Comment|null find($id, $lockMode = null, $lockVersion = null)
@@ -14,11 +16,27 @@ use Doctrine\Persistence\ManagerRegistry;
 */
 class CommentRepository extends ServiceEntityRepository
 {
+  public const PAGINATOR_PER_PAGE = 2;
+
   public function __construct(ManagerRegistry $registry)
   {
     parent::__construct($registry, Comment::class);
   }

+  public function getCommentPaginator(Conference $conference, int $offset): Paginator
+  {
+    $query = $this->createQueryBuilder('c')
+      ->andWhere('c.conference = :conference')
+      ->setParameter('conference', $conference)
+      ->orderBy('c.createdAt', 'DESC')
+      ->setMaxResults(self::PAGINATOR_PER_PAGE)
+      ->setFirstResult($offset)
+      ->getQuery()
+    ;
+
+    return new Paginator($query);
+  }
+
   // /**
   // * @return Comment[] Returns an array of Comment objects
   // */

Am stabilit numărul maxim de comentarii pe pagină la 2 pentru a ușura testarea.

Pentru a gestiona paginarea în șablon, transmite Doctrine Paginator către Twig în loc de Doctrine Collection:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
--- a/src/Controller/ConferenceController.php
+++ b/src/Controller/ConferenceController.php
@@ -6,6 +6,7 @@ use App\Entity\Conference;
 use App\Repository\CommentRepository;
 use App\Repository\ConferenceRepository;
 use Symfony\Bundle\FrameworkBundle\Controller\AbstractController;
+use Symfony\Component\HttpFoundation\Request;
 use Symfony\Component\HttpFoundation\Response;
 use Symfony\Component\Routing\Annotation\Route;
 use Twig\Environment;
@@ -25,11 +26,16 @@ class ConferenceController extends AbstractController
   /**
   * @Route("/conference/{id}", name="conference")
   */
-  public function show(Environment $twig, Conference $conference, CommentRepository $commentRepository): Response
+  public function show(Request $request, Environment $twig, Conference $conference, CommentRepository $commentRepository): Response
   {
+    $offset = max(0, $request->query->getInt('offset', 0));
+    $paginator = $commentRepository->getCommentPaginator($conference, $offset);
+
     return new Response($twig->render('conference/show.html.twig', [
       'conference' => $conference,
-      'comments' => $commentRepository->findBy(['conference' => $conference], ['createdAt' => 'DESC']),
+      'comments' => $paginator,
+      'previous' => $offset - CommentRepository::PAGINATOR_PER_PAGE,
+      'next' => min(count($paginator), $offset + CommentRepository::PAGINATOR_PER_PAGE),
     ]));
   }
 }

Controlerul primește decalarea (offset) din interogarea ($request->query) ca un număr întreg (getInt()), utilizând 0 implicit dacă altă valoare nu există.

Pașii anterior și următor sunt calculați pe baza tuturor informațiilor pe care le avem de la paginator.

În cele din urmă, actualizează șablonul pentru a adăuga linkuri la paginile următoare și precedente:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
--- a/templates/conference/show.html.twig
+++ b/templates/conference/show.html.twig
@@ -6,6 +6,8 @@
   <h2>{{ conference }} Conference</h2>

   {% if comments|length > 0 %}
+    <div>There are {{ comments|length }} comments.</div>
+
     {% for comment in comments %}
       {% if comment.photofilename %}
         <img src="{{ asset('uploads/photos/' ~ comment.photofilename) }}" />
@@ -18,6 +20,13 @@

       <p>{{ comment.text }}</p>
     {% endfor %}
+
+    {% if previous >= 0 %}
+      <a href="{{ path('conference', { id: conference.id, offset: previous }) }}">Previous</a>
+    {% endif %}
+    {% if next < comments|length %}
+      <a href="{{ path('conference', { id: conference.id, offset: next }) }}">Next</a>
+    {% endif %}
   {% else %}
     <div>No comments have been posted yet for this conference.</div>
   {% endif %}

Acum ar trebui să poți naviga comentariile prin linkurile „Previous” și „Next”:

/conference/1
/conference/1?offset=2

Refactorizarea controlerului

Este posibil să fi observat că ambele metode din ConferenceController primesc Twig ca argument. În loc să îl injectăm în fiecare metodă, vom utiliza injectarea dependenței prin constructor (ceea ce face ca lista argumentelor să fie mai scurtă și mai puțin redundantă):

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
--- a/src/Controller/ConferenceController.php
+++ b/src/Controller/ConferenceController.php
@@ -13,12 +13,19 @@ use Twig\Environment;

 class ConferenceController extends AbstractController
 {
+  private $twig;
+
+  public function __construct(Environment $twig)
+  {
+    $this->twig = $twig;
+  }
+
   /**
   * @Route("/", name="homepage")
   */
-  public function index(Environment $twig, ConferenceRepository $conferenceRepository): Response
+  public function index(ConferenceRepository $conferenceRepository): Response
   {
-    return new Response($twig->render('conference/index.html.twig', [
+    return new Response($this->twig->render('conference/index.html.twig', [
       'conferences' => $conferenceRepository->findAll(),
     ]));
   }
@@ -26,12 +33,12 @@ class ConferenceController extends AbstractController
   /**
   * @Route("/conference/{id}", name="conference")
   */
-  public function show(Request $request, Environment $twig, Conference $conference, CommentRepository $commentRepository): Response
+  public function show(Request $request, Conference $conference, CommentRepository $commentRepository): Response
   {
     $offset = max(0, $request->query->getInt('offset', 0));
     $paginator = $commentRepository->getCommentPaginator($conference, $offset);

-    return new Response($twig->render('conference/show.html.twig', [
+    return new Response($this->twig->render('conference/show.html.twig', [
       'conference' => $conference,
       'comments' => $paginator,
       'previous' => $offset - CommentRepository::PAGINATOR_PER_PAGE,
This work, including the code samples, is licensed under a Creative Commons BY-NC-SA 4.0 license.