در ادامه چه باید کرد؟

5.0 version
Maintained

در ادامه چه باید کرد؟

امیدوارم که از این سفر لذت برده باشید. تلاش کردم تا اطلاعات کافی برای راهنمایی و شروع سریع‌تر پروژه‌های سیمفونی‌تان به شما داده باشم. به سختی می‌توان گفت که حتی خراشی کوچک را در سطح دنیای سیمفونی، مورد بررسی قرار دادیم. حالا زمان آن فرارسیده است تا به باقی مستندات سیمفونی رجوع کرده و چیزهای بیشتری در رابطه با ویژگی‌هایی که باهم کشف کردیم، بیاموزیم.

کدنویسی با سیمفونی خوش بگذره!


This work, including the code samples, is licensed under a Creative Commons BY-NC-SA 4.0 license.