Gestionarea ciclului de viață al obiectelor Doctrine

Version: current
 • Maintained versions
 • Unmaintained versions

Gestionarea ciclului de viață al obiectelor Doctrine

La crearea unui nou comentariu, ar fi minunat dacă data createdAt ar fi setată automat la data și ora curentă.

Doctrine are diferite modalități de a manipula obiectele și proprietățile lor în timpul ciclului de viață (înainte de a fi creat rândul în baza de date, după ce rândul este actualizat, ...).

Definirea ciclului de viață a apelurilor

Când comportamentul nu are nevoie de niciun serviciu și ar trebui să fie aplicat doar unui singur tip de entitate, definește un callback în clasa de entitate:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
--- a/src/Entity/Comment.php
+++ b/src/Entity/Comment.php
@@ -7,6 +7,7 @@ use Doctrine\ORM\Mapping as ORM;

 /**
 * @ORM\Entity(repositoryClass=CommentRepository::class)
+ * @ORM\HasLifecycleCallbacks()
 */
 class Comment
 {
@@ -106,6 +107,14 @@ class Comment
     return $this;
   }

+  /**
+   * @ORM\PrePersist
+   */
+  public function setCreatedAtValue()
+  {
+    $this->createdAt = new \DateTime();
+  }
+
   public function getConference(): ?Conference
   {
     return $this->conference;

Evenimentul @ORM\PrePersist este declanșat atunci când obiectul este stocat în baza de date pentru prima dată. Când se întâmplă asta, se apelează metoda setCreatedAtValue() și se folosește data și ora curentă pentru valoarea proprietății createdAt.

Adăugarea slug-urilor la conferințe

URL-urile pentru conferințe nu au semnificație: /conference/1. Mai important, acestea depind de un detaliu de implementare (cheia principală din baza de date este afișată).

Cum rămâne cu folosirea URL-urilor precum /conference/paris-2020? Ar arăta mult mai bine. paris-2020 este ceea ce numim slug pentru conferință.

Adaugă o nouă proprietate slug pentru conferințe (un șir care nu este nul de 255 de caractere):

1
$ symfony console make:entity Conference

Creează un fișier de migrare pentru a adăuga noua coloană:

1
$ symfony console make:migration

Și execută noua migrare:

1
$ symfony console doctrine:migrations:migrate

Ai o eroare? Acest lucru este de așteptat. De ce? Pentru că am solicitat ca slug-ul să nu fie null, dar intrările existente în baza de date a conferinței vor primi o valoare null atunci când migrarea este executată. Să rezolvăm asta prin modificarea migrării:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
--- a/migrations/Version00000000000000.php
+++ b/migrations/Version00000000000000.php
@@ -20,7 +20,9 @@ final class Version00000000000000 extends AbstractMigration
   public function up(Schema $schema): void
   {
     // this up() migration is auto-generated, please modify it to your needs
-    $this->addSql('ALTER TABLE conference ADD slug VARCHAR(255) NOT NULL');
+    $this->addSql('ALTER TABLE conference ADD slug VARCHAR(255)');
+    $this->addSql("UPDATE conference SET slug=CONCAT(LOWER(city), '-', year)");
+    $this->addSql('ALTER TABLE conference ALTER COLUMN slug SET NOT NULL');
   }

   public function down(Schema $schema): void

Trucul de aici este să adaugi coloana și să-i permiți să fie nulă, apoi să setezi slug-ul la o valoare non nulă și, în final, să schimbi coloana slug pentru a nu permite null.

Note

Pentru un proiect real, folosind CONCAT(LOWER (city), '-', year) s-ar putea să nu fie suficient. În acest caz, va trebui să folosim Slugger-ul „real”.

Migrarea ar trebui să funcționeze bine acum:

1
$ symfony console doctrine:migrations:migrate

Deoarece aplicația va folosi curând identificatori unici de cale pentru a găsi fiecare conferință, să modificăm entitatea Conference pentru a ne asigura că valorile respective sunt unice în baza de date:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
--- a/src/Entity/Conference.php
+++ b/src/Entity/Conference.php
@@ -6,9 +6,11 @@ use App\Repository\ConferenceRepository;
 use Doctrine\Common\Collections\ArrayCollection;
 use Doctrine\Common\Collections\Collection;
 use Doctrine\ORM\Mapping as ORM;
+use Symfony\Bridge\Doctrine\Validator\Constraints\UniqueEntity;

 /**
 * @ORM\Entity(repositoryClass=ConferenceRepository::class)
+ * @UniqueEntity("slug")
 */
 class Conference
 {
@@ -40,7 +42,7 @@ class Conference
   private $comments;

   /**
-   * @ORM\Column(type="string", length=255)
+   * @ORM\Column(type="string", length=255, unique=true)
   */
   private $slug;

Întrucât folosim un validator pentru a asigura caracterul unic al slug-urilor, trebuie să adăugăm componenta Symfony Validator:

1
$ symfony composer req validator

După cum ai putut ghici, trebuie să executăm dansul migrării:

1
$ symfony console make:migration
1
$ symfony console doctrine:migrations:migrate

Generarea identificatorilor Slug

Generarea unui slug de cale citibil într-o adresă URL (unde orice în afară de caracterele ASCII ar trebui codificate) este o sarcină dificilă, în special pentru alte limbi decât engleza. Cum poți converti é în e de exemplu?

În loc să reinventăm roata, hai să folosim componenta Symfony String, care ușurează manipularea șirurilor de caractere și oferă un slugger:

1
$ symfony composer req string

Adăugă o metodă computeSlug() la clasa Conference care calculează slug-ul în baza datelor conferinței:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
--- a/src/Entity/Conference.php
+++ b/src/Entity/Conference.php
@@ -7,6 +7,7 @@ use Doctrine\Common\Collections\ArrayCollection;
 use Doctrine\Common\Collections\Collection;
 use Doctrine\ORM\Mapping as ORM;
 use Symfony\Bridge\Doctrine\Validator\Constraints\UniqueEntity;
+use Symfony\Component\String\Slugger\SluggerInterface;

 /**
 * @ORM\Entity(repositoryClass=ConferenceRepository::class)
@@ -61,6 +62,13 @@ class Conference
     return $this->id;
   }

+  public function computeSlug(SluggerInterface $slugger)
+  {
+    if (!$this->slug || '-' === $this->slug) {
+      $this->slug = (string) $slugger->slug((string) $this)->lower();
+    }
+  }
+
   public function getCity(): ?string
   {
     return $this->city;

Metoda computeSlug() calculează doar un slug atunci când identificatorul curent este gol sau setat la valoarea specială -. De ce avem nevoie de valoarea specială -? Deoarece atunci când adaugi o conferință în backend, slug-ul este necesar. Așadar, avem nevoie de o valoare care nu este nulă, care să spună aplicației că dorim ca slug-ul să fie generat automat.

Definirea unui callback complex al ciclului de viață

În ceea ce privește proprietatea createdAt, identificatorul de cale trebuie setat automat de fiecare dată când conferința este actualizată prin apelarea metodei calculateSlug().

Dar, deoarece această metodă depinde de o implementare SluggerInterface, nu putem adăuga un eveniment prePersist ca mai înainte (nu avem o modalitate de a injecta slugger-ul).

În schimb, creează un receptor (listener) Doctrine pe entitate:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
namespace App\EntityListener;

use App\Entity\Conference;
use Doctrine\ORM\Event\LifecycleEventArgs;
use Symfony\Component\String\Slugger\SluggerInterface;

class ConferenceEntityListener
{
  private $slugger;

  public function __construct(SluggerInterface $slugger)
  {
    $this->slugger = $slugger;
  }

  public function prePersist(Conference $conference, LifecycleEventArgs $event)
  {
    $conference->computeSlug($this->slugger);
  }

  public function preUpdate(Conference $conference, LifecycleEventArgs $event)
  {
    $conference->computeSlug($this->slugger);
  }
}

Rețineți că slug-ul este actualizat atunci când este creată o nouă conferință (prePersist()) și de fiecare dată când este actualizată (preUpdate()).

Configurarea unui serviciu în container

Până acum, nu am vorbit despre o componentă cheie a Symfony, container-ul de injecție a dependențelor. Containerul este responsabil de gestionarea serviciilor: crearea și injectarea lor ori de câte ori este nevoie.

Un serviciu este un obiect „global” care furnizează caracteristici (ex. un mailer, un logger, un slugger, etc.) spre deosebire de obiectele de date (ex. instanțe ale entității Doctrine).

Rareori interacționezi cu containerul direct deoarece acesta injectează automat obiecte de serviciu ori de câte ori ai nevoie de ele: de exemplu, containerul injectează obiectele argumentului controlerului atunci când le introduci.

Dacă te-ai întrebat cum a fost înregistrat ascultătorul evenimentului în pasul anterior, acum ai răspunsul: containerul. Când o clasă implementează anumite interfețe specifice, containerul știe că acea clasă trebuie să fie înregistrată într-un anumit mod.

Din păcate, automatizarea nu este prevăzută pentru tot, în special pentru pachete terțe. Ascultătorul entității pe care tocmai l-am scris este un astfel de exemplu; nu poate fi gestionat automat de containerul de servicii Symfony, deoarece nu implementează nicio interfață și nu extinde o „clasă bine cunoscută”.

Trebuie să declaram parțial ascultătorul în container. Legarea dependențelor poate fi omisă, deoarece poate fi ghicită în continuare de container, dar trebuie să adăugăm manual câteva etichete pentru a înregistra ascultătorul la dispecerul evenimentelor Doctrine:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
--- a/config/services.yaml
+++ b/config/services.yaml
@@ -29,3 +29,7 @@ services:

   # add more service definitions when explicit configuration is needed
   # please note that last definitions always *replace* previous ones
+  App\EntityListener\ConferenceEntityListener:
+    tags:
+      - { name: 'doctrine.orm.entity_listener', event: 'prePersist', entity: 'App\Entity\Conference'}
+      - { name: 'doctrine.orm.entity_listener', event: 'preUpdate', entity: 'App\Entity\Conference'}

Note

Nu confunda ascultătorii de evenimente Doctrine și cei Symfony. Chiar dacă arată asemănător nu folosesc aceeași infrastructură sub capotă.

Utilizarea slug-urilor în aplicație

Încercă să adaugi mai multe conferințe în backend și să schimbi orașul sau anul oricărei înregistrări existente; slug-ul nu va fi actualizat decât dacă utilizezi valoarea specială -.

Ultima modificare constă în actualizarea controlerelor și a șabloanelor pentru a utiliza conferința slug în loc de conferința id pentru rute:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
--- a/src/Controller/ConferenceController.php
+++ b/src/Controller/ConferenceController.php
@@ -28,7 +28,7 @@ class ConferenceController extends AbstractController
     ]));
   }

-  #[Route('/conference/{id}', name: 'conference')]
+  #[Route('/conference/{slug}', name: 'conference')]
   public function show(Request $request, Conference $conference, CommentRepository $commentRepository): Response
   {
     $offset = max(0, $request->query->getInt('offset', 0));
--- a/templates/base.html.twig
+++ b/templates/base.html.twig
@@ -18,7 +18,7 @@
       <h1><a href="{{ path('homepage') }}">Guestbook</a></h1>
       <ul>
       {% for conference in conferences %}
-        <li><a href="{{ path('conference', { id: conference.id }) }}">{{ conference }}</a></li>
+        <li><a href="{{ path('conference', { slug: conference.slug }) }}">{{ conference }}</a></li>
       {% endfor %}
       </ul>
       <hr />
--- a/templates/conference/index.html.twig
+++ b/templates/conference/index.html.twig
@@ -8,7 +8,7 @@
   {% for conference in conferences %}
     <h4>{{ conference }}</h4>
     <p>
-      <a href="{{ path('conference', { id: conference.id }) }}">View</a>
+      <a href="{{ path('conference', { slug: conference.slug }) }}">View</a>
     </p>
   {% endfor %}
 {% endblock %}
--- a/templates/conference/show.html.twig
+++ b/templates/conference/show.html.twig
@@ -22,10 +22,10 @@
     {% endfor %}

     {% if previous >= 0 %}
-      <a href="{{ path('conference', { id: conference.id, offset: previous }) }}">Previous</a>
+      <a href="{{ path('conference', { slug: conference.slug, offset: previous }) }}">Previous</a>
     {% endif %}
     {% if next < comments|length %}
-      <a href="{{ path('conference', { id: conference.id, offset: next }) }}">Next</a>
+      <a href="{{ path('conference', { slug: conference.slug, offset: next }) }}">Next</a>
     {% endif %}
   {% else %}
     <div>No comments have been posted yet for this conference.</div>

Accesarea paginilor de conferințe ar trebui să se facă acum prin slug-ul atribuit:

/conference/amsterdam-2019
This work, including the code samples, is licensed under a Creative Commons BY-NC-SA 4.0 license.