Securizarea Backend-ului Admin

Version: current
 • Maintained versions
 • Unmaintained versions

Securizarea Backend-ului Admin

Interfața admin backend trebuie să fie accesibilă numai de către persoane de încredere. Securizarea acestei zone a site-ului poate fi făcută folosind componenta Symfony Security.

Ca și pentru Twig, componenta de securitate este deja instalată prin intermediul dependențelor tranzitive. Să o adăugăm explicit în fișierul composer.json al proiectului:

1
$ symfony composer req security

Definirea unei entități de utilizator

Chiar dacă participanții nu își vor putea crea propriile conturi pe site-ul web, vom crea un sistem de autentificare complet funcțional pentru administrator. Prin urmare, vom avea un singur utilizator, administratorul site-ului.

Primul pas este definirea unei entități User. Pentru a evita confuziile, îl numim Admin.

Pentru a integra entitatea Admin cu sistemul de autentificare Symfony Security, trebuie să respecte anumite cerințe specifice. De exemplu, are nevoie de o proprietate password.

Folosește comanda dedicată make:user pentru a crea entitatea Admin în loc de tradiționala make:entity:

1
$ symfony console make:user Admin

Răspunde la întrebările interactive: dorim să folosim Doctrine pentru a stoca administratorii (yes), să utilizăm un username pentru afișarea numelui unic al administratorilor și fiecare utilizator va avea o parolă (yes) .

Clasa generată conține metode precum getRoles (), eraseCredentials() și alte câteva care sunt necesare pentru sistemul de autentificare Symfony.

Dacă dorești să adaugi mai multe proprietăți utilizatorului Admin, folosește make:entity.

Să adăugăm o metodă __toString(), așa cum dorește EasyAdmin:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
--- a/src/Entity/Admin.php
+++ b/src/Entity/Admin.php
@@ -75,6 +75,11 @@ class Admin implements UserInterface
     return $this;
   }

+  public function __toString(): string
+  {
+    return $this->username;
+  }
+
   /**
   * @see UserInterface
   */

Pe lângă generarea entității Admin, comanda a actualizat și configurația de securitate pentru a conecta entitatea cu sistemul de autentificare:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
--- a/config/packages/security.yaml
+++ b/config/packages/security.yaml
@@ -1,7 +1,15 @@
 security:
+  encoders:
+    App\Entity\Admin:
+      algorithm: auto
+
   # https://symfony.com/doc/current/security.html#where-do-users-come-from-user-providers
   providers:
-    in_memory: { memory: null }
+    # used to reload user from session & other features (e.g. switch_user)
+    app_user_provider:
+      entity:
+        class: App\Entity\Admin
+        property: username
   firewalls:
     dev:
       pattern: ^/(_(profiler|wdt)|css|images|js)/

Lăsăm Symfony să selecteze cel mai bun algoritm posibil pentru codificarea parolelor (care va evolua în timp).

A sosit momentul generării unei migrări și migrarea bazei de date:

1
2
$ symfony console make:migration
$ symfony console doctrine:migrations:migrate -n

Generarea unei parole pentru utilizatorul cu rol de administrator

Nu vom dezvolta un sistem dedicat pentru a crea conturi de admin. Din nou, vom avea un singur administrator. Login-ul va fi admin și trebuie să codificăm parola.

Alege orice dorești ca parolă și execută următoarea comandă pentru a genera parola codificată:

1
$ symfony console security:encode-password
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Symfony Password Encoder Utility
================================

 Type in your password to be encoded:
 >

 ------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------------------
 Key        Value
 ------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------------------
 Encoder used    Symfony\Component\Security\Core\Encoder\MigratingPasswordEncoder
 Encoded password  $argon2id$v=19$m=65536,t=4,p=1$BQG+jovPcunctc30xG5PxQ$TiGbx451NKdo+g9vLtfkMy4KjASKSOcnNxjij4gTX1s
 ------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------------------

 ! [NOTE] Self-salting encoder used: the encoder generated its own built-in salt.


 [OK] Password encoding succeeded

Crearea unui administrator

Introdu utilizatorul admin printr-o instrucțiune SQL:

1
2
3
$ symfony run psql -c "INSERT INTO admin (id, username, roles, password) \
 VALUES (nextval('admin_id_seq'), 'admin', '[\"ROLE_ADMIN\"]', \
 '\$argon2id\$v=19\$m=65536,t=4,p=1\$BQG+jovPcunctc30xG5PxQ\$TiGbx451NKdo+g9vLtfkMy4KjASKSOcnNxjij4gTX1s')"

Observă ignorarea simbolului $ în valoarea coloanei de parole; ignoră-le pe toate!

Configurarea autentificării de securitate

Acum că avem un utilizator admin, putem securiza backend-ul admin. Symfony acceptă mai multe strategii de autentificare. Să folosim un sistem clasic și popular de formular de autentificare.

Execută make:auth pentru actualizarea configurației de securitate, generarea unui șablon de autentificare și crearea unui autentificator:

1
$ symfony console make:auth

Selectează 1 pentru a genera un formular de autentificare, denumește clasa de autentificator AppAuthenticator, controlerul SecurityController și generează un URL /logout (yes).

Comanda a actualizat configurația de securitate pentru a conecta clasele generate:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
--- a/config/packages/security.yaml
+++ b/config/packages/security.yaml
@@ -16,6 +16,13 @@ security:
       security: false
     main:
       anonymous: lazy
+      guard:
+        authenticators:
+          - App\Security\AppAuthenticator
+      logout:
+        path: app_logout
+        # where to redirect after logout
+        # target: app_any_route

       # activate different ways to authenticate
       # https://symfony.com/doc/current/security.html#firewalls-authentication

După cum sugerează ieșirea comenzii, trebuie să personalizăm ruta în metoda onAuthenticationSuccess() pentru a redirecționa utilizatorul atunci când se conectează cu succes:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
--- a/src/Security/AppAuthenticator.php
+++ b/src/Security/AppAuthenticator.php
@@ -95,8 +95,7 @@ class AppAuthenticator extends AbstractFormLoginAuthenticator implements Passwor
       return new RedirectResponse($targetPath);
     }

-    // For example : return new RedirectResponse($this->urlGenerator->generate('some_route'));
-    throw new \Exception('TODO: provide a valid redirect inside '.__FILE__);
+    return new RedirectResponse($this->urlGenerator->generate('admin'));
   }

   protected function getLoginUrl()

Tip

Cum îmi amintesc că ruta EasyAdmin este easyadmin (așa cum este configurată în App\Controller\Admin\DashboardController)? Nu pot. Poți arunca o privire asupra fișierului, dar poți și să execuți următoarea comandă care arată asocierea între numele traseelor și cărări:

1
$ symfony console debug:router

Adăugarea regulilor de control de acces pentru autorizare

Un sistem de securitate este format din două părți: autentificare și autorizare. La crearea utilizatorului de admin, le-am dat rolul ROLE_ADMIN. Să restricționăm secțiunea /admin la utilizatorii care au acest rol adăugând o regulă la access_control:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
--- a/config/packages/security.yaml
+++ b/config/packages/security.yaml
@@ -35,5 +35,5 @@ security:
   # Easy way to control access for large sections of your site
   # Note: Only the *first* access control that matches will be used
   access_control:
-    # - { path: ^/admin, roles: ROLE_ADMIN }
+    - { path: ^/admin, roles: ROLE_ADMIN }
     # - { path: ^/profile, roles: ROLE_USER }

Regulile access_control restricționează accesul prin expresii regulate. Când încerci să accesezi o adresă URL care începe cu /admin, sistemul de securitate va verifica dacă utilizatorul conectat dispune de rolul ROLE_ADMIN.

Autentificare prin formularul de logare

Dacă încerci să accesezi backend-ul admin, trebuie să fii redirecționat la pagina de logare în care să introduci un login și o parolă:

/login/

Conectează-te folosind admin și orice parolă cu text simplu pe care ai codificat-o anterior. Dacă ai copiat exact comanda SQL, parola este admin.

Reține că EasyAdmin recunoaște automat sistemul de autentificare Symfony:

/admin/

Încearcă să faci clic pe linkul „Sign out”. Îl ai! Un backend de securizare complet.

Note

Dacă dorești să creezi un sistem complet de formulare de autentificare, aruncă o privire la comanda 'make:registration-form'.

This work, including the code samples, is licensed under a Creative Commons BY-NC-SA 4.0 license.