Крок 27: Створення ОЗ

5.2 version
Maintained

Створення ОЗ

Більшу частину коментарів буде відправлено під час конференції, куди деякі люди не приносять ноутбук. Але у них напевно є смартфон. А як щодо створення мобільного застосунку для швидкої перевірки коментарів конференції?

Одним зі способів створення такого мобільного застосунку є створення односторінкового застосунку Javascript (ОЗ). ОЗ працює локально, може використовувати локальне сховище, може викликати віддалений HTTP API й може використовувати сервіс-воркери, щоб створювати майже нативний застосунок.

Створення застосунку

Для створення мобільного застосунку ми будемо використовувати Preact і Symfony Encore. Preact — це невелика й ефективна основа, яка добре підходить для ОЗ гостьової книги.

Щоб зробити веб-сайт і ОЗ сумісними, ми збираємося повторно використовувати таблиці стилів Sass веб-сайту для мобільного застосунку.

Створіть застосунок ОЗ у каталозі spa і скопіюйте таблиці стилів веб-сайту:

1
2
3
$ mkdir -p spa/src spa/public spa/assets/styles
$ cp assets/styles/*.scss spa/assets/styles/
$ cd spa

Примітка

Ми створили каталог public, оскільки, в основному, ми будемо взаємодіяти з ОЗ за допомогою браузера. Ми могли б назвати його build, якби хотіли створити тільки мобільний застосунок.

Ініціалізуйте файл package.json (еквівалент файлу composer.json для JavaScript):

1
$ yarn init -y

Тепер додайте деякі необхідні залежності:

1
$ yarn add @symfony/webpack-encore @babel/core @babel/preset-env babel-preset-preact preact html-webpack-plugin bootstrap

Для певності додайте файл .gitignore:

.gitignore
1
2
3
4
5
/node_modules
/public
/yarn-error.log
# used later by Cordova
/app

Останнім кроком налаштування є створення конфігурації Webpack Encore:

webpack.config.js
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
const Encore = require('@symfony/webpack-encore');
const HtmlWebpackPlugin = require('html-webpack-plugin');

Encore
  .setOutputPath('public/')
  .setPublicPath('/')
  .cleanupOutputBeforeBuild()
  .addEntry('app', './src/app.js')
  .enablePreactPreset()
  .enableSingleRuntimeChunk()
  .addPlugin(new HtmlWebpackPlugin({ template: 'src/index.ejs', alwaysWriteToDisk: true }))
;

module.exports = Encore.getWebpackConfig();

Створення основного шаблону ОЗ

Час створити початковий шаблон, у якому Preact буде відмальовувати застосунок:

src/index.ejs
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
  <meta name="msapplication-tap-highlight" content="no" />
  <meta name="viewport" content="user-scalable=no, initial-scale=1, maximum-scale=1, minimum-scale=1, width=device-width" />

  <title>Conference Guestbook application</title>
</head>
<body>
  <div id="app"></div>
</body>
</html>

Тег <div> — це те місце, де буде відмальовуватися застосунок, за допомогою JavaScript. Ось перша версія коду, що відмальовує представлення «Hello World»:

src/app.js
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
import {h, render} from 'preact';

function App() {
  return (
    <div>
      Hello world!
    </div>
  )
}

render(<App />, document.getElementById('app'));

Останній рядок реєструє функцію App() для елементу #app HTML-сторінки.

Тепер все готово!

Запуск ОЗ у браузері

Оскільки цей застосунок не залежить від основного веб-сайту, нам потрібно запустити інший веб-сервер:

1
$ symfony server:stop
1
$ symfony server:start -d --passthru=index.html

Прапорець --passthru вказує веб-серверу, що всі HTTP-запити потрібно передавати до файлу public/index.html (public/` є кореневим каталогом веб-сервера за замовчуванням). Ця сторінка керується застосунком Preact, він отримує сторінку для відмальовування за допомогою історії «браузера».

Щоб скомпілювати файли CSS і JavaScript, виконайте команду yarn:

1
$ yarn encore dev

Відкрийте ОЗ у браузері:

1
$ symfony open:local

І подивіться на запис hello world у нашому ОЗ:

Додавання маршрутизатора для обробки станів

На цю мить ОЗ не може обробляти кілька сторінок. Щоб реалізувати багатосторінковість, нам потрібен маршрутизатор, як для Symfony. Ми будемо використовувати preact-router. Він приймає URL-адресу у якості вхідних даних та зіставляє її з компонентом Preact, щоб відобразити.

Встановіть preact-router:

1
$ yarn add preact-router

Створіть сторінку для головної сторінки (компонент Preact):

src/pages/home.js
1
2
3
4
5
6
7
import {h} from 'preact';

export default function Home() {
  return (
    <div>Home</div>
  );
};

І ще одну для сторінки конференції:

src/pages/conference.js
1
2
3
4
5
6
7
import {h} from 'preact';

export default function Conference() {
  return (
    <div>Conference</div>
  );
};

Замініть div з «Hello World» на компонент Router:

patch_file
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
--- a/src/app.js
+++ b/src/app.js
@@ -1,9 +1,22 @@
 import {h, render} from 'preact';
+import {Router, Link} from 'preact-router';
+
+import Home from './pages/home';
+import Conference from './pages/conference';

 function App() {
   return (
     <div>
-      Hello world!
+      <header>
+        <Link href="/">Home</Link>
+        <br />
+        <Link href="/conference/amsterdam2019">Amsterdam 2019</Link>
+      </header>
+
+      <Router>
+        <Home path="/" />
+        <Conference path="/conference/:slug" />
+      </Router>
     </div>
   )
 }

Перезберіть застосунок:

1
$ yarn encore dev

Якщо ви оновите застосунок у браузері, то зможете перейти за посиланням «Home» і посиланнями конференцій. Зверніть увагу, що URL-адреса браузера і кнопки назад/вперед вашого браузера працюють так, як ви цього очікуєте.

Стилізація ОЗ

Що стосується веб-сайту, додаймо завантажувач Sass:

1
$ yarn add node-sass sass-loader

Увімкніть завантажувач Sass у Webpack і додайте посилання на таблицю стилів:

patch_file
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
--- a/src/app.js
+++ b/src/app.js
@@ -1,3 +1,5 @@
+import '../assets/styles/app.scss';
+
 import {h, render} from 'preact';
 import {Router, Link} from 'preact-router';

--- a/webpack.config.js
+++ b/webpack.config.js
@@ -7,6 +7,7 @@ Encore
   .cleanupOutputBeforeBuild()
   .addEntry('app', './src/app.js')
   .enablePreactPreset()
+  .enableSassLoader()
   .enableSingleRuntimeChunk()
   .addPlugin(new HtmlWebpackPlugin({ template: 'src/index.ejs', alwaysWriteToDisk: true }))
 ;

Тепер ми можемо оновити застосунок, щоб використовувати таблиці стилів:

patch_file
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
--- a/src/app.js
+++ b/src/app.js
@@ -9,10 +9,20 @@ import Conference from './pages/conference';
 function App() {
   return (
     <div>
-      <header>
-        <Link href="/">Home</Link>
-        <br />
-        <Link href="/conference/amsterdam2019">Amsterdam 2019</Link>
+      <header className="header">
+        <nav className="navbar navbar-light bg-light">
+          <div className="container">
+            <Link className="navbar-brand mr-4 pr-2" href="/">
+              &#128217; Guestbook
+            </Link>
+          </div>
+        </nav>
+
+        <nav className="bg-light border-bottom text-center">
+          <Link className="nav-conference" href="/conference/amsterdam2019">
+            Amsterdam 2019
+          </Link>
+        </nav>
       </header>

       <Router>

Перезберіть застосунок ще раз:

1
$ yarn encore dev

Тепер ви можете насолодитися повністю стилізованим ОЗ:

Отримання даних з API

Тепер структура застосунку Preact завершена: Preact Router обробляє стани сторінки, включаючи заповнювач «slug» конференції, а основна таблиця стилів застосунку використовується для стилізації ОЗ.

Щоб зробити ОЗ динамічним, нам потрібно отримати дані з API за допомогою HTTP-запитів.

Налаштуйте Webpack, щоб визначити змінну середовища URL-адреси API:

patch_file
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
--- a/webpack.config.js
+++ b/webpack.config.js
@@ -1,3 +1,4 @@
+const webpack = require('webpack');
 const Encore = require('@symfony/webpack-encore');
 const HtmlWebpackPlugin = require('html-webpack-plugin');

@@ -10,6 +11,9 @@ Encore
   .enableSassLoader()
   .enableSingleRuntimeChunk()
   .addPlugin(new HtmlWebpackPlugin({ template: 'src/index.ejs', alwaysWriteToDisk: true }))
+  .addPlugin(new webpack.DefinePlugin({
+    'ENV_API_ENDPOINT': JSON.stringify(process.env.API_ENDPOINT),
+  }))
 ;

 module.exports = Encore.getWebpackConfig();

Змінна середовища API_ENDPOINT має вказувати на веб-сервер веб-сайту, де знаходиться кінцева точка API за посиланням /api. Скоро ми налаштуємо її належним чином, коли виконаємо команду yarn encore.

Створіть файл api.js, що абстрагує вибірку даних з API:

src/api/api.js
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
function fetchCollection(path) {
  return fetch(ENV_API_ENDPOINT + path).then(resp => resp.json()).then(json => json['hydra:member']);
}

export function findConferences() {
  return fetchCollection('api/conferences');
}

export function findComments(conference) {
  return fetchCollection('api/comments?conference='+conference.id);
}

Тепер ви можете адаптувати компоненти header і home:

patch_file
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
--- a/src/app.js
+++ b/src/app.js
@@ -2,11 +2,23 @@ import '../assets/styles/app.scss';

 import {h, render} from 'preact';
 import {Router, Link} from 'preact-router';
+import {useState, useEffect} from 'preact/hooks';

+import {findConferences} from './api/api';
 import Home from './pages/home';
 import Conference from './pages/conference';

 function App() {
+  const [conferences, setConferences] = useState(null);
+
+  useEffect(() => {
+    findConferences().then((conferences) => setConferences(conferences));
+  }, []);
+
+  if (conferences === null) {
+    return <div className="text-center pt-5">Loading...</div>;
+  }
+
   return (
     <div>
       <header className="header">
@@ -19,15 +31,17 @@ function App() {
         </nav>

         <nav className="bg-light border-bottom text-center">
-          <Link className="nav-conference" href="/conference/amsterdam2019">
-            Amsterdam 2019
-          </Link>
+          {conferences.map((conference) => (
+            <Link className="nav-conference" href={'/conference/'+conference.slug}>
+              {conference.city} {conference.year}
+            </Link>
+          ))}
         </nav>
       </header>

       <Router>
-        <Home path="/" />
-        <Conference path="/conference/:slug" />
+        <Home path="/" conferences={conferences} />
+        <Conference path="/conference/:slug" conferences={conferences} />
       </Router>
     </div>
   )
--- a/src/pages/home.js
+++ b/src/pages/home.js
@@ -1,7 +1,28 @@
 import {h} from 'preact';
+import {Link} from 'preact-router';
+
+export default function Home({conferences}) {
+  if (!conferences) {
+    return <div className="p-3 text-center">No conferences yet</div>;
+  }

-export default function Home() {
   return (
-    <div>Home</div>
+    <div className="p-3">
+      {conferences.map((conference)=> (
+        <div className="card border shadow-sm lift mb-3">
+          <div className="card-body">
+            <div className="card-title">
+              <h4 className="font-weight-light">
+                {conference.city} {conference.year}
+              </h4>
+            </div>
+
+            <Link className="btn btn-sm btn-blue stretched-link" href={'/conference/'+conference.slug}>
+              View
+            </Link>
+          </div>
+        </div>
+      ))}
+    </div>
   );
-};
+}

Нарешті, Preact Router передає заповнювач «slug» до компонента conference як властивість. Використовуйте його, щоб відображати відповідну конференцію та її коментарі, знову використовуючи API; і адаптуйте відмальовування, щоб використовувати дані API:

patch_file
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
--- a/src/pages/conference.js
+++ b/src/pages/conference.js
@@ -1,7 +1,48 @@
 import {h} from 'preact';
+import {findComments} from '../api/api';
+import {useState, useEffect} from 'preact/hooks';
+
+function Comment({comments}) {
+  if (comments !== null && comments.length === 0) {
+    return <div className="text-center pt-4">No comments yet</div>;
+  }
+
+  if (!comments) {
+    return <div className="text-center pt-4">Loading...</div>;
+  }
+
+  return (
+    <div className="pt-4">
+      {comments.map(comment => (
+        <div className="shadow border rounded-lg p-3 mb-4">
+          <div className="comment-img mr-3">
+            {!comment.photoFilename ? '' : (
+              <a href={ENV_API_ENDPOINT+'uploads/photos/'+comment.photoFilename} target="_blank">
+                <img src={ENV_API_ENDPOINT+'uploads/photos/'+comment.photoFilename} />
+              </a>
+            )}
+          </div>
+
+          <h5 className="font-weight-light mt-3 mb-0">{comment.author}</h5>
+          <div className="comment-text">{comment.text}</div>
+        </div>
+      ))}
+    </div>
+  );
+}
+
+export default function Conference({conferences, slug}) {
+  const conference = conferences.find(conference => conference.slug === slug);
+  const [comments, setComments] = useState(null);
+
+  useEffect(() => {
+    findComments(conference).then(comments => setComments(comments));
+  }, [slug]);

-export default function Conference() {
   return (
-    <div>Conference</div>
+    <div className="p-3">
+      <h4>{conference.city} {conference.year}</h4>
+      <Comment comments={comments} />
+    </div>
   );
-};
+}

Тепер ОЗ має знати URL-адресу нашого API, за допомогою змінної середовища API_ENDPOINT. Встановіть її за допомогою URL-адреси веб-сервера API (що працює в каталозі ..):

1
$ API_ENDPOINT=`symfony var:export SYMFONY_PROJECT_DEFAULT_ROUTE_URL --dir=..` yarn encore dev

Тепер ви також можете працювати у фоновому режимі:

1
$ API_ENDPOINT=`symfony var:export SYMFONY_PROJECT_DEFAULT_ROUTE_URL --dir=..` symfony run -d --watch=webpack.config.js yarn encore dev --watch

І застосунок у браузері тепер має працювати належним чином:

Оце так! Тепер у нас є повнофункціональний ОЗ із маршрутизатором і реальними даними. Ми могли б і надалі покращувати застосунок Preact, якщо захочемо, але він уже працює відмінно.

Розгортання ОЗ в продакшн

SymfonyCloud дозволяє розгортати кілька застосунків у межах одного проекту. Додати інший застосунок можна створивши файл .symfony.cloud.yaml у будь-якому підкаталозі. Створіть його у каталозі spa/ із назвою spa:

.symfony.cloud.yaml
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
name: spa

type: php:8.0
size: S

build:
  flavor: none

web:
  commands:
    start: sleep
  locations:
    "/":
      root: "public"
      index:
        - "index.html"
      scripts: false
      expires: 10m

hooks:
  build: |
    set -x -e

    curl -s https://get.symfony.com/cloud/configurator | (>&2 bash)
    (>&2
      unset NPM_CONFIG_PREFIX
      export NVM_DIR=${SYMFONY_APP_DIR}/.nvm

      yarn-install

      set +x && . "${SYMFONY_APP_DIR}/.nvm/nvm.sh" && set -x

      yarn encore prod
    )

Відредагуйте файл .symfony/routes.yaml, щоб перенаправити піддомен spa. у застосунок spa, що зберігається в кореневому каталозі проекту:

1
$ cd ../
patch_file
1
2
3
4
5
6
7
8
--- a/.symfony/routes.yaml
+++ b/.symfony/routes.yaml
@@ -1,2 +1,5 @@
+"https://spa.{all}/": { type: upstream, upstream: "spa:http" }
+"http://spa.{all}/": { type: redirect, to: "https://spa.{all}/" }
+
 "https://{all}/": { type: upstream, upstream: "varnish:http", cache: { enabled: false } }
 "http://{all}/": { type: redirect, to: "https://{all}/" }

Налаштування CORS для ОЗ

Якщо ви розгорнете код зараз — він не буде працювати, оскільки браузер заблокує запит API. Нам потрібно явно дозволити ОЗ отримувати доступ до API. Отримайте поточне доменне ім’я, що закріплене за вашим застосунком:

1
$ symfony env:urls --first

Визначте змінну середовища CORS_ALLOW_ORIGIN відповідним чином:

1
$ symfony var:set "CORS_ALLOW_ORIGIN=^`symfony env:urls --first | sed 's#/$##' | sed 's#https://#https://spa.#'`$"

Якщо ваш домен https://master-5szvwec-hzhac461b3a6o.eu.s5y.io/, виклики sed перетворять його в https://spa.master-5szvwec-hzhac461b3a6o.eu.s5y.io.

Нам також потрібно встановити змінну середовища API_ENDPOINT:

1
$ symfony var:set API_ENDPOINT=`symfony env:urls --first`

Зафіксуйте й розгорніть:

1
2
3
$ git add .
$ git commit -a -m'Add the SPA application'
$ symfony deploy

Отримайте доступ до ОЗ у браузері, вказавши застосунок у якості прапорця:

1
$ symfony open:remote --app=spa

Використання Cordova для створення застосунку для смартфонів

Apache Cordova — це інструмент, який створює багатоплатформні застосунки для смартфонів. І хороша новина, він може використовувати ОЗ, який ми щойно створили.

Встановімо його:

1
2
$ cd spa
$ yarn global add cordova

Примітка

Вам також потрібно встановити Android SDK. У цьому розділі згадується тільки Android, але Cordova працює з усіма мобільними платформами, включаючи iOS.

Створіть структуру каталогів застосунку:

1
$ cordova create app

І згенеруйте Android застосунок:

1
2
3
$ cd app
$ cordova platform add android
$ cd ..

Це все, що вам потрібно. Тепер ви можете створити продакшн файли й перемістити їх у Cordova:

1
2
3
4
$ API_ENDPOINT=`symfony var:export SYMFONY_PROJECT_DEFAULT_ROUTE_URL --dir=..` yarn encore production
$ rm -rf app/www
$ mkdir -p app/www
$ cp -R public/ app/www

Запустіть застосунок на смартфоні або емуляторі:

1
$ cordova run android

 • « Previous Крок 26: Створення API за допомогою API Platform
 • Next » Крок 28: Локалізація застосунку

This work, including the code samples, is licensed under a Creative Commons BY-NC-SA 4.0 license.