Symfony 6 Certification New exam with updated questions 100% online Show your expertise
Caution: You are browsing the legacy symfony 1.x part of this website.

Khởi tạo Project

Ở symfony, các application chia sẻ cùng một data model và được nhóm lại trong một project. Trong phần lớn các project, chúng ta thường có 2 application: frontend và backend.

Tạo Project

Ở thư mục sfproject/, chạy tác vụ symfony generate:project để tạo project symfony:

$ php lib/vendor/symfony/data/bin/symfony generate:project PROJECT_NAME

Ở Windows:

c:\> php lib\vendor\symfony\data\bin\symfony generate:project PROJECT_NAME

Tác vụ generate:project tạo ra cấu trúc thư mục và các file cần thiết cho một project symfony:

Thư mục Mô tả
apps/ Chứa các application của project
cache/ Chứa các file cache của framework
config/ Chứa các file cấu hình
data/ -
lib/ Chứa các thư viện dùng trong project
log/ Chứa file log của framework
plugins/ Chứa các plugin đã cài đặt
test/ Chứa các file unit và functional test
web/ Thư mục web root (xem bên dưới)

note

Tại sao symfony tạo ra quá nhiều file như vậy? Một trong những lợi ích của việc sử dụng full-stack framework là chuẩn hóa việc phát triển. Nhờ có cấu trúc file và thư mục mặc định của symfony, bất kì lập trình viên nào có kiến thức về symfony cũng có thể maintenance project symfony. Trong vài phút, anh ta đã có thể nắm bắt được code, sửa lỗi, và thêm tính năng mới.

Tác vụ generate:project cũng tạo một shortcut symfony ở thư mục gốc của project để giảm số kí tự bạn phải gõ khi chạy một lệnh.

Do đó, từ bây giờ, thay vì sử dụng đầy đủ đường dẫn đến symfony, bạn chỉ cần dùng shortcut symfony.

Cấu hình cơ sở dữ liệu

Symfony framework hỗ trợ tất cả các sơ sở dữ liệu hỗ trợ PDO (MySQL, PostgreSQL, SQLite, Oracle, MSSQL, ...). Symfony chứa sẵn 2 ORM: Propel và Doctrine.

Khi bạn tạo project, Doctrine được sử dụng mặc định. Cấu hình cơ sở dữ liệu được thực hiện thông qua tác vụ configure:database:

$ php symfony configure:database "mysql:host=localhost;dbname=dbname" root mYsEcret

Tác vụ configure:database nhận 3 tham số: PDO DSN, username, và password để truy cập database. Nếu bạn không cần password để truy cập database, bạn có thể bỏ qua tham số này.

tip

Nếu bạn muốn sử dụng Propel thay cho Doctrine, thêm tham số --orm=Propel khi tạo project trong lệnh generate:project. Và nếu bạn không muốn sử dụng ORM, hãy dùng --orm=none.

Tạo Application

Tạo application frontend bằng cách chạy tác vụ generate:app:

$ php symfony generate:app frontend

tip

Do dùng file shortcut symfony, nên người dùng Unix có thể thay thế cụm 'php symfony' bằng './symfony'.

Ở Windows bạn có thể copy file 'symfony.bat' tới project của bạn và sử dụng 'symfony' thay vì 'php symfony':

c:\> copy lib\vendor\symfony\data\bin\symfony.bat .

Dựa vào tên application được cung cấp dưới dạng một tham số, tác vụ generate:app tạo cấu trúc thư mục mặc định cần thiết trong thư mục apps/frontend/:

Thư mục Mô tả
config/ Chứa file cấu hình của application
lib/ Chứa thư viện dùng trong application
modules/ Mã nguồn application (MVC)
templates/ File template toàn cục

sidebar

Security

Mặc định, lệnh generate:app bảo mật ứng dụng của bạn khỏi 2 tấn công phổ biến trên web.

Để tránh tấn công XSS, output escaping đã được enable; và để tránh tấn công CSRF, một chuỗi CSRF bất kì đã được tạo.

Tất nhiên bạn cũng có thể thay đổi các thiết lập này với 2 options:

  • --escaping-strategy: Cho phép output escaping để tránh tấn công XSS
  • --csrf-secret: Cho phép session tokens trong forms để tránh tấn công CSRF

Bằng cách cung cấp 2 tham số này cho tác vụ, bạn đã bảo vệ ứng dụng của mình khỏi những tấn công phổ biến trên web.

Nếu bạn chưa biết về XSSCSRF, hãy dành chút thời gian để tìm hiểu về chúng.

Phân quyền cho thư mục

Trước khi thử truy cập project vừa tạo, bạn cần thiết lập quyền khi cho thư mục cache/log/, để web server có thể ghi vào đó:

$ chmod 777 cache/ log/

sidebar

Thủ thuật cho người sử dụng công cụ SCM

Symfony chỉ ghi lên 2 thư mục cache/log/. Nội dung của những thư mục này có thể được bỏ qua bởi SCM (bằng cách sửa property svn:ignore nếu bạn dùng Subversion).