Caution: You are browsing the legacy symfony 1.x part of this website.

Tiếp theo ?

Nếu bạn đã làm theo những hướng dẫn ở các chương trước, bạn đã có một project symfony hoàn chỉnh, sẵn sàng cho việc phát triển ứng dụng của bạn với symfony.

Bạn có thể bắt đầu đọc tài liệu tại trang tài liệu ứng với phiên bản bạn đã cài đặt.

Ở trang này, bạn sẽ tìm thấy Jobeet tutorial, đó là cách tốt để học symfony. Nó mô tả chi tiết việc phát triển một ứng dụng web từ khi bắt đầu đến lúc ra sản phẩm, và nó cũng dạy bạn những kĩ năng lập trình tốt trong khi phát triển web. Bạn cũng có thể mua một bản in của cuốn sách này.

Framework symfony có nhiều tính năng mạnh mẽ và tài liệu phong phú. Giá trị của một dự án mã nguồn mở là do cộng đồng, và symfony có một cộng đồng năng động và thân thiện. Nếu bạn bắt đầu sử dụng symfony cho dự án của mình, hãy tham gia cộng đồng symfony:

huu2uan [at] gmail [dot] com