Caution: You are browsing the legacy symfony 1.x part of this website.

Giới thiệu

Sử dụng một framework full-stack như symfony giúp lập trình viên tiết kiệm thời gian và tăng năng suất. Framework có sẵn nhiều tính năng hữu ích giúp bạn tập trung vào business logic của ứng dụng. Tuy nhiên, bạn sẽ phải mất thời gian để làm quen với các tính năng và cấu hình có sẵn.

Cuốn sách Practical Symfony, ra mắt vào cuối năm 2008, giúp bạn làm quen với symfony, và việc phát triển ứng dụng web trong thực tế.

Khi bạn thực hiện một dự án, bạn cần tài liệu để tham chiếu. Symfony Reference Guide hướng tới cung cấp một tài liệu như vậy. Nó là sự bổ sung cho cuốn Practical symfony. Cuốn sách này sẽ luôn gắn với bạn trong quá trình phát triển ứng dụng. Cuốn sách này là cách nhanh nhất để tìm mọi thông tin về cấu hình nhờ có bảng nội dung chi tiết, bảng chỉ mục, chỉ dẫn trong từng chương, ...

Mặc dù là leader của dự án symfony, tôi vẫn thường xuyên sử dụng cuốn sách này để tham khảo các cấu hình chi tiết, ... Tôi hi vọng bạn sẽ thích và sử dụng cuốn sách thường xuyên như tôi.