De gebruikersinterface bouwen

Version: current
 • Maintained versions
 • Unmaintained versions

De gebruikersinterface bouwen

Alles staat nu klaar om de eerste versie van de gebruikersinterface te maken. We houden het voor nu functioneel en zullen de interface later pas mooi maken.

Herinner je je nog dat we escaping aan de controller van de easter egg moesten toevoegen om beveiligingsproblemen te voorkomen? Om die reden zullen we PHP niet gebruiken voor onze templates. In plaats daarvan zullen we Twig gebruiken. Naast het zorgdragen van escaping van output, brengt Twig een heleboel andere leuke functies die we ook zullen gebruiken, zoals template overerving.

Twig installeren

We hoeven Twig niet als dependency toe te voegen, omdat Twig al is geïnstalleerd als een transitive dependency van EasyAdmin. Maar wat als je later besluit om over te stappen naar een andere adminbundle? Een die gebruik maakt van een API en een React front-end bijvoorbeeld. Die zal waarschijnlijk niet afhankelijk zijn van Twig, dus zal Twig automatisch worden verwijderd wanneer je EasyAdmin verwijdert.

Laten we voor de goede orde tegen Composer zeggen dat het project echt afhankelijk is van Twig, onafhankelijk van EasyAdmin. Twig toevoegen op dezelfde manier als andere dependencies is al genoeg:

1
$ symfony composer req twig

Twig maakt nu deel uit van de belangrijkste project dependencies in composer.json :

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
--- a/composer.json
+++ b/composer.json
@@ -14,6 +14,7 @@
     "symfony/framework-bundle": "4.4.*",
     "symfony/maker-bundle": "^[email protected]",
     "symfony/orm-pack": "dev-master",
+    "symfony/twig-pack": "^1.0",
     "symfony/yaml": "4.4.*"
   },
   "require-dev": {

Twig gebruiken voor de templates

Alle pagina's op de website zullen dezelfde lay-out delen. Bij de installatie van Twig is er automatisch een templates/ directory aangemaakt en is er ook een voorbeeldlay-out gemaakt in base.html.twig.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>{% block title %}Welcome!{% endblock %}</title>
    {% block stylesheets %}{% endblock %}
  </head>
  <body>
    {% block body %}{% endblock %}
    {% block javascripts %}{% endblock %}
  </body>
</html>

Een lay-out kan block elementen definiëren. Dat zijn plaatsen waar child templates - die de lay-out extenden - hun inhoud toevoegen.

Laten we een template maken voor de homepage van het project in templates/conference/index.html.twig:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
{% extends 'base.html.twig' %}

{% block title %}Conference Guestbook{% endblock %}

{% block body %}
  <h2>Give your feedback!</h2>

  {% for conference in conferences %}
    <h4>{{ conference }}</h4>
  {% endfor %}
{% endblock %}

De template extends base.html.twig en herdefinieert de title en body blokken.

De {% %} notatie in een template geeft acties en structuur aan.

De {{ }} notatie wordt gebruikt om iets weer te geven . {{ conference }} toont de conferentieweergave (het resultaat van het uitvoeren __toString op het Conference object).

Twig in een controller gebruiken

Update de controller om de Twig-template weer te geven:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
--- a/src/Controller/ConferenceController.php
+++ b/src/Controller/ConferenceController.php
@@ -2,22 +2,19 @@

 namespace App\Controller;

+use App\Repository\ConferenceRepository;
 use Symfony\Bundle\FrameworkBundle\Controller\AbstractController;
 use Symfony\Component\HttpFoundation\Response;
 use Symfony\Component\Routing\Annotation\Route;
+use Twig\Environment;

 class ConferenceController extends AbstractController
 {
   #[Route('/', name: 'homepage')]
-  public function index(): Response
+  public function index(Environment $twig, ConferenceRepository $conferenceRepository): Response
   {
-    return new Response(<<<EOF
-<html>
-  <body>
-    <img src="/images/under-construction.gif" />
-  </body>
-</html>
-EOF
-    );
+    return new Response($twig->render('conference/index.html.twig', [
+      'conferences' => $conferenceRepository->findAll(),
+    ]));
   }
 }

Er gebeurt hier veel.

Om een template te kunnen renderen, hebben we het Twig Environment object (het belangrijkste Twig-toegangspunt) nodig. Merk op dat we om de Twig instantie vragen door het type te suggereren in de controller methode. Symfony is slim genoeg om te weten hoe het juiste object geïnjecteerd moet worden.

We hebben ook de conference repository nodig om alle conferenties uit de database te halen.

In de controller geeft de render() methode de template weer en geeft het een reeks variabelen door aan de template. We geven de lijst van Conference objecten door als een conferences variabele.

Een controller is een standaard PHP-class. We hoeven de AbstractController class niet eens te extenden als we expliciet willen zijn over onze dependencies. Je kan dit verwijderen (maar doe het niet, want in de volgende stappen zullen we handige shortcuts hiervan gebruiken).

Het maken van de pagina voor een conferentie

Elke conferentie zou een specifieke pagina met reacties moeten hebben. Het toevoegen van een nieuwe pagina is een kwestie van het toevoegen van een controller, het definiëren van een route en het maken van de bijbehorende template.

Voeg een show() methode toe aan src/Controller/ConferenceController.php :

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
--- a/src/Controller/ConferenceController.php
+++ b/src/Controller/ConferenceController.php
@@ -2,6 +2,8 @@

 namespace App\Controller;

+use App\Entity\Conference;
+use App\Repository\CommentRepository;
 use App\Repository\ConferenceRepository;
 use Symfony\Bundle\FrameworkBundle\Controller\AbstractController;
 use Symfony\Component\HttpFoundation\Response;
@@ -17,4 +19,13 @@ class ConferenceController extends AbstractController
       'conferences' => $conferenceRepository->findAll(),
     ]));
   }
+
+  #[Route('/conference/{id}', name: 'conference')]
+  public function show(Environment $twig, Conference $conference, CommentRepository $commentRepository): Response
+  {
+    return new Response($twig->render('conference/show.html.twig', [
+      'conference' => $conference,
+      'comments' => $commentRepository->findBy(['conference' => $conference], ['createdAt' => 'DESC']),
+    ]));
+  }
 }

Deze methode heeft bijzonder gedrag dat we nog niet gezien hebben. We vragen om een Conference instantie in de methode te injecteren. Maar er kunnen er veel van deze in de database staan. Symfony is in staat om te bepalen welke je wil op basis van het {id} dat is doorgegeven in het urlpad (de primaire sleutel van de conference tabel in de database).

Het opvragen van de reacties met betrekking tot de conferentie kan worden gedaan via de findBy() methode met als eerste argument het criterium.

De laatste stap is het aanmaken van het templates/conference/show.html.twig bestand:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
{% extends 'base.html.twig' %}

{% block title %}Conference Guestbook - {{ conference }}{% endblock %}

{% block body %}
  <h2>{{ conference }} Conference</h2>

  {% if comments|length > 0 %}
    {% for comment in comments %}
      {% if comment.photofilename %}
        <img src="{{ asset('uploads/photos/' ~ comment.photofilename) }}" />
      {% endif %}

      <h4>{{ comment.author }}</h4>
      <small>
        {{ comment.createdAt|format_datetime('medium', 'short') }}
      </small>

      <p>{{ comment.text }}</p>
    {% endfor %}
  {% else %}
    <div>No comments have been posted yet for this conference.</div>
  {% endif %}
{% endblock %}

In deze template gebruiken we de | notatie om Twig-filters aan te roepen. Een filter transformeert een waarde. comments|length geeft het aantal reacties weer en comment.createdAt|format_datetime('medium', 'short') zorgt voor een leesbare datum.

Probeer de "eerste" conferentie te bereiken via /conference/1 , en merk de volgende fout op:

/conference/1

De fout komt van het format_datetime filter, omdat het geen deel uitmaakt van de Twig core. De foutmelding geeft je een hint over welke package geïnstalleerd moet worden om het probleem op te lossen:

1
$ symfony composer req "twig/intl-extra:^3"

Nu werkt de pagina goed.

Pagina's aan elkaar koppelen

De allerlaatste stap om onze eerste versie van de gebruikersinterface af te ronden is het linken van de conferentiepagina's vanaf de homepage:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
--- a/templates/conference/index.html.twig
+++ b/templates/conference/index.html.twig
@@ -7,5 +7,8 @@

   {% for conference in conferences %}
     <h4>{{ conference }}</h4>
+    <p>
+      <a href="/conference/{{ conference.id }}">View</a>
+    </p>
   {% endfor %}
 {% endblock %}

Maar het is om verschillende redenen een slecht idee om een pad te hardcoden. De belangrijkste reden is dat als je het pad wijzigt (bijvoorbeeld van /conference/{id} naar /conferences/{id}), alle links handmatig moeten worden bijgewerkt.

Gebruik in plaats daarvan de Twig functie path() en gebruik de naam van de route:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
--- a/templates/conference/index.html.twig
+++ b/templates/conference/index.html.twig
@@ -8,7 +8,7 @@
   {% for conference in conferences %}
     <h4>{{ conference }}</h4>
     <p>
-      <a href="/conference/{{ conference.id }}">View</a>
+      <a href="{{ path('conference', { id: conference.id }) }}">View</a>
     </p>
   {% endfor %}
 {% endblock %}

De path() functie genereert het pad naar een pagina met behulp van de naam van de route. De waarden van de routeparameters worden als een Twig-map doorgegeven.

Het pagineren van de reacties

Met duizenden deelnemers kunnen we heel wat reacties verwachten. Als we ze allemaal op één enkele pagina weergeven, zal deze zeer snel groeien.

Maak een getCommentPaginator() methode in de Comment Repository die een Comment Paginator retourneert op basis van een conferentie en een offset (waar te beginnen):

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
--- a/src/Repository/CommentRepository.php
+++ b/src/Repository/CommentRepository.php
@@ -3,8 +3,10 @@
 namespace App\Repository;

 use App\Entity\Comment;
+use App\Entity\Conference;
 use Doctrine\Bundle\DoctrineBundle\Repository\ServiceEntityRepository;
 use Doctrine\Persistence\ManagerRegistry;
+use Doctrine\ORM\Tools\Pagination\Paginator;

 /**
 * @method Comment|null find($id, $lockMode = null, $lockVersion = null)
@@ -14,11 +16,27 @@ use Doctrine\Persistence\ManagerRegistry;
 */
 class CommentRepository extends ServiceEntityRepository
 {
+  public const PAGINATOR_PER_PAGE = 2;
+
   public function __construct(ManagerRegistry $registry)
   {
     parent::__construct($registry, Comment::class);
   }

+  public function getCommentPaginator(Conference $conference, int $offset): Paginator
+  {
+    $query = $this->createQueryBuilder('c')
+      ->andWhere('c.conference = :conference')
+      ->setParameter('conference', $conference)
+      ->orderBy('c.createdAt', 'DESC')
+      ->setMaxResults(self::PAGINATOR_PER_PAGE)
+      ->setFirstResult($offset)
+      ->getQuery()
+    ;
+
+    return new Paginator($query);
+  }
+
   // /**
   // * @return Comment[] Returns an array of Comment objects
   // */

We hebben het maximaal aantal reacties per pagina ingesteld op 2 om het testen te vergemakkelijken.

Om de paginering in de template te beheren, geef je de Doctrine Paginator in plaats van de Doctrine Collection mee aan Twig:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
--- a/src/Controller/ConferenceController.php
+++ b/src/Controller/ConferenceController.php
@@ -6,6 +6,7 @@ use App\Entity\Conference;
 use App\Repository\CommentRepository;
 use App\Repository\ConferenceRepository;
 use Symfony\Bundle\FrameworkBundle\Controller\AbstractController;
+use Symfony\Component\HttpFoundation\Request;
 use Symfony\Component\HttpFoundation\Response;
 use Symfony\Component\Routing\Annotation\Route;
 use Twig\Environment;
@@ -21,11 +22,16 @@ class ConferenceController extends AbstractController
   }

   #[Route('/conference/{id}', name: 'conference')]
-  public function show(Environment $twig, Conference $conference, CommentRepository $commentRepository): Response
+  public function show(Request $request, Environment $twig, Conference $conference, CommentRepository $commentRepository): Response
   {
+    $offset = max(0, $request->query->getInt('offset', 0));
+    $paginator = $commentRepository->getCommentPaginator($conference, $offset);
+
     return new Response($twig->render('conference/show.html.twig', [
       'conference' => $conference,
-      'comments' => $commentRepository->findBy(['conference' => $conference], ['createdAt' => 'DESC']),
+      'comments' => $paginator,
+      'previous' => $offset - CommentRepository::PAGINATOR_PER_PAGE,
+      'next' => min(count($paginator), $offset + CommentRepository::PAGINATOR_PER_PAGE),
     ]));
   }
 }

De controller krijgt de offset uit de Request query string ( $request->query ) als een heel getal ( getInt() ), deze is standaard 0 als deze niet beschikbaar is.

De previous en next waarden worden berekend op basis van alle informatie die we hebben in de paginator.

Werk ten slotte de template bij om links naar de volgende en vorige pagina's toe te voegen:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
--- a/templates/conference/show.html.twig
+++ b/templates/conference/show.html.twig
@@ -6,6 +6,8 @@
   <h2>{{ conference }} Conference</h2>

   {% if comments|length > 0 %}
+    <div>There are {{ comments|length }} comments.</div>
+
     {% for comment in comments %}
       {% if comment.photofilename %}
         <img src="{{ asset('uploads/photos/' ~ comment.photofilename) }}" />
@@ -18,6 +20,13 @@

       <p>{{ comment.text }}</p>
     {% endfor %}
+
+    {% if previous >= 0 %}
+      <a href="{{ path('conference', { id: conference.id, offset: previous }) }}">Previous</a>
+    {% endif %}
+    {% if next < comments|length %}
+      <a href="{{ path('conference', { id: conference.id, offset: next }) }}">Next</a>
+    {% endif %}
   {% else %}
     <div>No comments have been posted yet for this conference.</div>
   {% endif %}

Je zou nu in staat moeten zijn om door de reacties te navigeren via de "Vorige" en "Volgende" links:

/conference/1
/conference/1?offset=2

Refactoren van de controller

Je hebt misschien gemerkt dat beide methoden in ConferenceController een Twig environment als argument nemen. In plaats van dit in elke methode te injecteren, gebruiken we constructor injection (dat maakt de lijst met argumenten korter en minder repeterend):

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
--- a/src/Controller/ConferenceController.php
+++ b/src/Controller/ConferenceController.php
@@ -13,21 +13,28 @@ use Twig\Environment;

 class ConferenceController extends AbstractController
 {
+  private $twig;
+
+  public function __construct(Environment $twig)
+  {
+    $this->twig = $twig;
+  }
+
   #[Route('/', name: 'homepage')]
-  public function index(Environment $twig, ConferenceRepository $conferenceRepository): Response
+  public function index(ConferenceRepository $conferenceRepository): Response
   {
-    return new Response($twig->render('conference/index.html.twig', [
+    return new Response($this->twig->render('conference/index.html.twig', [
       'conferences' => $conferenceRepository->findAll(),
     ]));
   }

   #[Route('/conference/{id}', name: 'conference')]
-  public function show(Request $request, Environment $twig, Conference $conference, CommentRepository $commentRepository): Response
+  public function show(Request $request, Conference $conference, CommentRepository $commentRepository): Response
   {
     $offset = max(0, $request->query->getInt('offset', 0));
     $paginator = $commentRepository->getCommentPaginator($conference, $offset);

-    return new Response($twig->render('conference/show.html.twig', [
+    return new Response($this->twig->render('conference/show.html.twig', [
       'conference' => $conference,
       'comments' => $paginator,
       'previous' => $offset - CommentRepository::PAGINATOR_PER_PAGE,
This work, including the code samples, is licensed under a Creative Commons BY-NC-SA 4.0 license.