Redis gebruiken om sessies op te slaan

Version: current
 • Maintained versions

Redis gebruiken om sessies op te slaan

Afhankelijk van het websiteverkeer en/of de infrastructuur, wil je misschien Redis gebruiken om sessies te beheren in plaats van PostgreSQL.

Toen we het hadden over het vertakken van de projectcode om de sessie van het bestandssysteem naar de database te verplaatsen, hebben we alle benodigde stappen opgesomd om een nieuwe service toe te voegen.

Hier zie je hoe je Redis in één patch aan jouw project kunt toevoegen:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
--- a/.symfony.cloud.yaml
+++ b/.symfony.cloud.yaml
@@ -4,6 +4,7 @@ type: php:8.0

 runtime:
   extensions:
+    - redis
     - blackfire
     - xsl
     - pdo_pgsql
@@ -26,6 +27,7 @@ disk: 512

 relationships:
   database: "db:postgresql"
+  redis: "rediscache:redis"

 web:
   locations:
--- a/.symfony/services.yaml
+++ b/.symfony/services.yaml
@@ -15,3 +15,6 @@ varnish:
 files:
   type: network-storage:1.0
   disk: 256
+
+rediscache:
+  type: redis:5.0
--- a/config/packages/framework.yaml
+++ b/config/packages/framework.yaml
@@ -7,7 +7,7 @@ framework:
   # Enables session support. Note that the session will ONLY be started if you read or write from it.
   # Remove or comment this section to explicitly disable session support.
   session:
-    handler_id: '%env(DATABASE_URL)%'
+    handler_id: '%env(REDIS_URL)%'
     cookie_secure: auto
     cookie_samesite: lax

--- a/docker-compose.yaml
+++ b/docker-compose.yaml
@@ -17,3 +17,7 @@ services:
     image: blackfire/blackfire
     env_file: .env.local
     ports: [8707]
+
+  redis:
+    image: redis:5-alpine
+    ports: [6379]

Is het niet mooi?

"Herstart" Docker om de Redis service te starten:

1
2
$ docker-compose stop
$ docker-compose up -d

Test lokaal door op de website te bladeren; alles zou nog moeten werken zoals voorheen.

Commit en deploy zoals gewoonlijk:

1
$ symfony deploy
This work, including the code samples, is licensed under a Creative Commons BY-NC-SA 4.0 license.