Problemen oplossen

Version: current
  • Maintained versions
  • Unmaintained versions

Problemen oplossen

Een project opzetten betekent ook de juiste tools hebben om problemen te kunnen oplossen.

Meer dependencies installeren

Vergeet niet dat het project standaard zeer weinig dependencies bevat. Geen template engine. Geen debug tools. Geen logsysteem. Het idee is dat je meer dependencies kan toevoegen wanneer je ze nodig hebt. Waarom zou je immers een template engine willen installeren als je een HTTP-API of een CLI-tool ontwikkelt?

Hoe kunnen we meer dependencies toevoegen? Via Composer. Naast de "gewone" Composer-packages, werken we met twee "speciale" soorten van packages:

  • Symfony Componenten : Packages die kernfuncties en abstracties op laag niveau implementeren die de meeste applicaties nodig hebben (routing, console, HTTP-client, mailer, cache, ....);
  • Symfony-bundles : Packages die functies op hoog niveau toevoegen of integraties met externe libraries voorzien (bundels worden meestal door de community bijgedragen).

Laten we om te beginnen de Symfony Profiler toevoegen. Dit zal je tijd besparen wanneer je een probleem moet doorgronden:

1
$ symfony composer req profiler --dev

profiler is een alias voor de symfony/profiler-pack package.

Aliassen komen niet van Composer maar zijn een concept dat door Symfony wordt toegevoegd om dingen te vereenvoudigen. Aliassen zijn een soort snelkoppeling naar populaire Composer-packages. Wil je een ORM voor je toepassing? Voeg orm toe. Wil je een API ontwikkelen? Voeg dan api toe. Deze aliassen worden automatisch omgezet naar één of meer gewone Composer-packages. Gebaseerd op uitgesproken keuzes gemaakt door het Symfony kernteam.

Een andere handige feature is dat je altijd de symfony-vendor kunt weglaten. Vereis bijvoorbeeld cache in plaats van symfony/cache.

Tip

Weet je nog dat we het gehad hebben over de symfony/flex Composer-plugin? Aliassen zijn één van de features van symfony/flex.

De Symfony-omgevingen begrijpen

Is je de --dev-optie op het composer req-commando opgevallen? Hiermee voorkomen we dat de Symfony Profiler in productie wordt geïnstalleerd, aangezien deze alleen nuttig is bij het ontwikkelen.

Symfony heeft verschillende omgevingen. Standaard zijn er drie omgevingen ingebouwd: dev , prod en test, maar je kan er zo veel toevoegen als je wilt. Alle omgevingen delen dezelfde code, maar kunnen verschillende configuraties hebben.

Zo zijn bijvoorbeeld alle debugging tools ingeschakeld in de dev omgeving. In de prod-omgeving wordt de applicatie dan weer geoptimaliseerd om te presteren.

Je kan overschakelen van de ene omgeving naar de andere door de omgevingsvariabele APP_ENV aan te passen.

Toen je een deployment uitvoerde naar SymfonyCloud, werd de omgeving (opgeslagen in APP_ENV ) automatisch overgeschakeld naar prod.

Omgevingsconfiguraties beheren

APP_ENV kan worden ingesteld door gebruik te maken van de "gebruikelijke" omgevingsvariabelen in jouw terminal:

1
$ export APP_ENV=dev

Om waarden zoals de APP_ENV in te stellen op productieservers heeft het gebruik van echte omgevingsvariabelen de voorkeur. Maar op ontwikkelmachines is het lastig om omgevingsvariabelen te onderhouden. Je kan ze daarom ook via een .env-bestand beheren.

Een standaard .env-bestand werd automatisch voor je gegenereerd bij het aanmaken van het project:

1
2
3
4
5
6
###> symfony/framework-bundle ###
APP_ENV=dev
APP_SECRET=c2927f273163f7225a358e3a1bbbed8a
#TRUSTED_PROXIES=127.0.0.1,127.0.0.2
#TRUSTED_HOSTS='^localhost|example\.com$'
###

Tip

Elke package kan omgevingsvariabelen aan dit bestand toevoegen via het Symfony Flex-recipe.

Het .env-bestand wordt toegevoegd aan de repository en bevat de standaardwaarden van de productieomgeving. Je kan deze waarden overschrijven door een .env.local-bestand toe te voegen. Dit bestand mag niet worden gecommit en is daarom al in het .gitignore-bestand opgenomen.

Bewaar nooit geheime of gevoelige data in deze bestanden. We bekijken het beheer van secrets in een volgende stap.

Alles loggen

Logging- en debuggingmogelijkheden zijn beperkt bij de start van een nieuw project. Laten we meer tools toevoegen die ons kunnen helpen eventuele problemen tijdens development te doorgronden, maar ook in productie:

1
$ symfony composer req logger

Debugging tools installeren we alleen in de ontwikkelomgeving:

1
$ symfony composer req debug --dev

De Symfony debugging-tools ontdekken

Als je de homepage vernieuwt, zou je nu een toolbar onderaan het scherm moeten zien:

/

Het eerste wat je misschien opvalt is de 404 in het rood. Onthoud dat deze pagina slechts een placeholder is, omdat we nog geen homepage hebben gedefinieerd. Ook al is het een mooie standaardpagina, het blijft wel een foutpagina. De HTTP-statuscode is daarom dus 404 en niet 200. Dankzij de web debug toolbar beschik je meteen over deze informatie.

Als je op het kleine uitroepteken klikt, krijg je de "echte" foutmelding te zien in de logs van de Symfony profiler. Als je de stack-trace wil bekijken, klik dan op de "Exception" link in het linker menu.

Wanneer er een probleem is met jouw code, zie je een foutpagina zoals de volgende, die je alles geeft wat je nodig hebt om het probleem te begrijpen en vinden waar het ontstaat:

//

Neem de tijd om rond te klikken door de informatie van de Symfony-profiler.

Logs zijn ook heel nuttig tijdens het debuggen. Symfony heeft een handig commando om alle logs (van de webserver, PHP en jouw applicatie) te volgen:

1
$ symfony server:log

Laten we een klein experiment doen. Open public/index.php en maak de PHP-code daar bewust stuk (voeg bijvoorbeeld foobar midden in de code toe). Ververs de pagina in de browser en bekijk de log stream:

1
2
Dec 21 10:04:59 |DEBUG| PHP    PHP Parse error:  syntax error, unexpected 'use' (T_USE) in public/index.php on line 5 path="/usr/bin/php7.42" php="7.42.0"
Dec 21 10:04:59 |ERROR| SERVER GET  (500) / ip="127.0.0.1"

De output is mooi gekleurd zodat fouten snel te herkennen zijn.

Een andere handige debughelper is de Symfony dump()-functie. Deze is altijd beschikbaar en maakt het mogelijk om complexe variabelen in een mooi en interactief formaat te dumpen.

Pas tijdelijk public/index.php aan om het Request-object te dumpen:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
--- a/public/index.php
+++ b/public/index.php
@@ -18,5 +18,8 @@ if ($_SERVER['APP_DEBUG']) {
 $kernel = new Kernel($_SERVER['APP_ENV'], (bool) $_SERVER['APP_DEBUG']);
 $request = Request::createFromGlobals();
 $response = $kernel->handle($request);
+
+dump($request);
+
 $response->send();
 $kernel->terminate($request, $response);

Bij het verversen van de pagina zie je een "target"-icoontje in de toolbar waarmee je de dump kan inspecteren. Klik erop om een nieuwe pagina te openen waar het navigeren eenvoudiger is:

/

Draai de wijzigingen terug voordat je je andere wijzigingen van deze stap gaat committen:

1
$ git checkout public/index.php

Jouw IDE configureren

In de ontwikkelomgeving, wanneer een exception wordt getriggerd, geeft Symfony een pagina weer met de melding en de stack trace. Bij de weergave van een bestandspad wordt een link toegevoegd die het bestand op de juiste lijn in jouw favoriete IDE opent. Om van deze functie te profiteren, moet je jouw IDE configureren. Symfony ondersteunt veel IDE's out of the box; ik gebruik Visual Studio Code voor dit project:

1
2
3
4
5
6
7
--- a/php.ini
+++ b/php.ini
@@ -6,3 +6,4 @@ max_execution_time=30
 session.use_strict_mode=On
 realpath_cache_ttl=3600
 zend.detect_unicode=Off
+xdebug.file_link_format=vscode://file/%f:%l

Gekoppelde bestanden zijn niet beperkt tot fouten. De controller in de web debug toolbar wordt bijvoorbeeld klikbaar na het configureren van de IDE.

Problemen oplossen in productie

Het debuggen van productieservers is altijd lastiger. Zo heb je bijvoorbeeld geen toegang tot de Symfony-profiler. Logs zijn minder uitgebreid, maar het volgen van logs is mogelijk:

1
$ symfony logs

Je kan zelfs met de webcontainer verbinden via SSH:

1
$ symfony ssh

Maak je geen zorgen, je kan niet snel iets stuk maken. Het grootste deel van het bestandssysteem is alleen-lezen. Je kan geen hotfix maken in productie. Later in het boek leer je een veel betere manier om dit te doen.

This work, including the code samples, is licensed under a Creative Commons BY-NC-SA 4.0 license.