Etap 10: Tworzenie interfejsu użytkownika

5.2 version
Maintained Unmaintained
5.0

Tworzenie interfejsu użytkownika

Wszystko jest teraz na swoim miejscu. Możemy stworzyć pierwszą wersję interfejsu strony. Nie będziemy rozczulać się nad jej wyglądem. Na razie skupmy się na jej działaniu.

Pamiętasz zabieg, którego musieliśmy dokonać w kontrolerze dla easter egga, aby uniknąć problemów z bezpieczeństwem? Z tego powodu nie będziemy używać PHP w naszych szablonach. Zamiast tego użyjemy Twiga. Oprócz obsługi filtrowania wyjścia Twig wnosi wiele przydatnych funkcji, takich jak dziedziczenie szablonów.

Instalowanie Twiga

Nie musimy dodawać Twiga jako zależności, ponieważ został on już zainstalowany jako zależność przejściowa (ang. transitive dependency) pakietu EasyAdmin. A co, jeśli później zdecydujesz się skorzystać z innego pakietu panelu administracyjnego? Na przykład takiego, który korzysta z API i frameworka React w warstwie frontendu. Prawdopodobnie nie będzie miała w zależnościach Twiga, więc Twig zostanie automatycznie usunięty po usunięciu pakietu EasyAdmin.

Dodatkowo powiedzmy Composerowi, że cały projekt wykorzystuje Twiga, niezależnie od tego, czy użyjemy pakietu EasyAdmin. Wystarczy dodać go tak samo, jak każdą inną zależność:

1
$ symfony composer req twig

Twig jest teraz częścią głównych zależności projektu zawartych w composer.json:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
--- a/composer.json
+++ b/composer.json
@@ -14,6 +14,7 @@
     "symfony/framework-bundle": "4.4.*",
     "symfony/maker-bundle": "^[email protected]",
     "symfony/orm-pack": "dev-master",
+    "symfony/twig-pack": "^1.0",
     "symfony/yaml": "4.4.*"
   },
   "require-dev": {

Używanie Twiga do szablonów

Wszystkie podstrony w serwisie będą miały ten sam układ. Podczas instalacji Twiga, katalog templates/ został utworzony automatycznie, a w nim utworzono również przykładowy układ w pliku base.html.twig.

templates/base.html.twig
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>{% block title %}Welcome!{% endblock %}</title>
    {% block stylesheets %}{% endblock %}
  </head>
  <body>
    {% block body %}{% endblock %}
    {% block javascripts %}{% endblock %}
  </body>
</html>

Układ może definiować elementy nazywane blokami (ang. block). Są to miejsca, które pozwalają na rozszerzenie układu, dodając do niego zawartość z szablonu potomnego.

Stwórzmy szablon dla strony głównej naszego projektu w pliku templates/conference/index.html.twig:

templates/conference/index.html.twig
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
{% extends 'base.html.twig' %}

{% block title %}Conference Guestbook{% endblock %}

{% block body %}
  <h2>Give your feedback!</h2>

  {% for conference in conferences %}
    <h4>{{ conference }}</h4>
  {% endfor %}
{% endblock %}

Szablon rozszerza base.html.twig i nadpisuje bloki body oraz title.

Zapis {% %} w szablonie wskazuje działania i strukturę.

Zapis {{ }} służy do wyświetlania wartości. {{ conference }} wyświetli reprezentację obiektu (wynik wywołania metody __toString na obiekcie klasy Conference).

Używanie Twiga w kontrolerze

Zaktualizuj kontroler, aby wyrenderować szablon Twiga:

patch_file
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
--- a/src/Controller/ConferenceController.php
+++ b/src/Controller/ConferenceController.php
@@ -2,22 +2,19 @@

 namespace App\Controller;

+use App\Repository\ConferenceRepository;
 use Symfony\Bundle\FrameworkBundle\Controller\AbstractController;
 use Symfony\Component\HttpFoundation\Response;
 use Symfony\Component\Routing\Annotation\Route;
+use Twig\Environment;

 class ConferenceController extends AbstractController
 {
   #[Route('/', name: 'homepage')]
-  public function index(): Response
+  public function index(Environment $twig, ConferenceRepository $conferenceRepository): Response
   {
-    return new Response(<<<EOF
-<html>
-  <body>
-    <img src="/images/under-construction.gif" />
-  </body>
-</html>
-EOF
-    );
+    return new Response($twig->render('conference/index.html.twig', [
+      'conferences' => $conferenceRepository->findAll(),
+    ]));
   }
 }

Sporo się tu dzieje.

Aby móc wyrenderować szablon, potrzebujemy obiektu Environment z biblioteki Twig (kluczowego elementu tej biblioteki). Zauważ, że odnosimy się do instancji klasy Twig, wskazując ją w metodzie kontrolera. Symfony jest na tyle inteligentny, że wie, jak wstrzyknąć odpowiedni obiekt.

Potrzebujemy również repozytorium konferencji, aby mieć możliwość pobrania wszystkich konferencji z bazy danych.

W kodzie kontrolera mamy metodę render(), która renderuje szablon i przekazuje do niego tablicę zmiennych. Przekazujemy listę obiektów klasy Conference jako zmienną conferences.

Kontroler jest zwykłą klasą PHP. Nie musi ona nawet dziedziczyć po klasie AbstractController, jeśli nie chcemy mieć zbyt wielu zależności. Możesz usunąć to dziedziczenie (ale nie rób tego, ponieważ w kolejnych krokach skorzystamy z uproszczeń, które daje nam ten zabieg).

Tworzenie strony konferencji

Dla każdej konferencji powinniśmy mieć osobną stronę, na której można wyświetlić listę komentarzy. Dodanie nowej strony sprowadza się do stworzenia kontrolera, zdefiniowania dla niego trasy (ang. route) i utworzenia odpowiedniego szablonu.

Dodaj metodę show() w src/Controller/ConferenceController.php:

patch_file
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
--- a/src/Controller/ConferenceController.php
+++ b/src/Controller/ConferenceController.php
@@ -2,6 +2,8 @@

 namespace App\Controller;

+use App\Entity\Conference;
+use App\Repository\CommentRepository;
 use App\Repository\ConferenceRepository;
 use Symfony\Bundle\FrameworkBundle\Controller\AbstractController;
 use Symfony\Component\HttpFoundation\Response;
@@ -17,4 +19,13 @@ class ConferenceController extends AbstractController
       'conferences' => $conferenceRepository->findAll(),
     ]));
   }
+
+  #[Route('/conference/{id}', name: 'conference')]
+  public function show(Environment $twig, Conference $conference, CommentRepository $commentRepository): Response
+  {
+    return new Response($twig->render('conference/show.html.twig', [
+      'conference' => $conference,
+      'comments' => $commentRepository->findBy(['conference' => $conference], ['createdAt' => 'DESC']),
+    ]));
+  }
 }

Ta metoda zachowuje się w szczególny sposób, z którym jeszcze się nie spotkaliśmy. Prosimy o wstrzyknięcie do niej obiektu klasy Conference. Konferencji w bazie może być wiele, ale Symfony jest w stanie określić, którą z nich chcesz pobrać, na podstawie parametru {id} podanego w ścieżce żądania (id jest kluczem podstawowym tabeli conference w bazie danych).

Pobranie komentarzy powiązanych z konferencją można wykonać za pomocą metody findBy(), która przyjmuje kryteria zapytania jako pierwszy argument.

Ostatnim krokiem jest utworzenie pliku templates/conference/show.html.twig:

templates/conference/show.html.twig
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
{% extends 'base.html.twig' %}

{% block title %}Conference Guestbook - {{ conference }}{% endblock %}

{% block body %}
  <h2>{{ conference }} Conference</h2>

  {% if comments|length > 0 %}
    {% for comment in comments %}
      {% if comment.photofilename %}
        <img src="{{ asset('uploads/photos/' ~ comment.photofilename) }}" />
      {% endif %}

      <h4>{{ comment.author }}</h4>
      <small>
        {{ comment.createdAt|format_datetime('medium', 'short') }}
      </small>

      <p>{{ comment.text }}</p>
    {% endfor %}
  {% else %}
    <div>No comments have been posted yet for this conference.</div>
  {% endif %}
{% endblock %}

W tym szablonie używamy zapisu | do wywoływania filtrów Twiga. Filtr zajmuje się przekształcaniem podanej wartości. comments|length zwraca liczbę komentarzy, a comment.createdAt|format_datetime('medium', 'short') wyświetla datę w czytelnym dla człowieka formacie.

Próbując dotrzeć do pierwszej konferencji poprzez adres /conference/1 zauważysz następujący błąd:

Błąd jest efektem wywołania format_datetime ponieważ ten filtr nie jest częścią Twiga. Komunikat o błędzie wskazuje, który pakiet powinien zostać zainstalowany, aby rozwiązać problem:

1
$ symfony composer req "twig/intl-extra:^3"

Teraz strona działa poprawnie.

Tworzenie odnośników między stronami

Ostatnim krokiem niezbędnym do ukończenia naszej pierwszej wersji interfejsu użytkownika jest stworzenie odnośników na stronie głównej do stron poszczególnych konferencji:

patch_file
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
--- a/templates/conference/index.html.twig
+++ b/templates/conference/index.html.twig
@@ -7,5 +7,8 @@

   {% for conference in conferences %}
     <h4>{{ conference }}</h4>
+    <p>
+      <a href="/conference/{{ conference.id }}">View</a>
+    </p>
   {% endfor %}
 {% endblock %}

Zapisywanie ścieżki na sztywno w kodzie jest nie najlepszym pomysłem z kilku powodów. Najważniejszym z nim jest sytuacja, w której zmieniając ścieżkę (np. z /conference/{id} na /conferences/{id}), musimy poprawić ręcznie wszystkie odnośniki.

Zamiast wpisywania ścieżki na sztywno w kodzie, użyj wbudowanej funkcji Twiga path() i nazwy trasy :

patch_file
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
--- a/templates/conference/index.html.twig
+++ b/templates/conference/index.html.twig
@@ -8,7 +8,7 @@
   {% for conference in conferences %}
     <h4>{{ conference }}</h4>
     <p>
-      <a href="/conference/{{ conference.id }}">View</a>
+      <a href="{{ path('conference', { id: conference.id }) }}">View</a>
     </p>
   {% endfor %}
 {% endblock %}

Funkcja path() tworzy ścieżkę do strony na podstawie nazwy trasy. Wartości parametrów ścieżki są przekazywane jako argumenty Twiga.

Stronicowanie komentarzy

Przy tysiącach uczestników możemy spodziewać się wielu komentarzy. Jeśli wyświetlimy je wszystkie na jednej stronie, to będzie ona się wydłużać w zastraszającym tempie.

Stwórz metodę getCommentPaginator() w repozytorium komentarzy, która zwróci obiekt do stronicowania komentarzy (ang. paginator) na podstawie konferencji i przesunięcia (ang. offset), czyli informacji, od którego komentarza należy zacząć:

patch_file
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
--- a/src/Repository/CommentRepository.php
+++ b/src/Repository/CommentRepository.php
@@ -3,8 +3,10 @@
 namespace App\Repository;

 use App\Entity\Comment;
+use App\Entity\Conference;
 use Doctrine\Bundle\DoctrineBundle\Repository\ServiceEntityRepository;
 use Doctrine\Persistence\ManagerRegistry;
+use Doctrine\ORM\Tools\Pagination\Paginator;

 /**
 * @method Comment|null find($id, $lockMode = null, $lockVersion = null)
@@ -14,11 +16,27 @@ use Doctrine\Persistence\ManagerRegistry;
 */
 class CommentRepository extends ServiceEntityRepository
 {
+  public const PAGINATOR_PER_PAGE = 2;
+
   public function __construct(ManagerRegistry $registry)
   {
     parent::__construct($registry, Comment::class);
   }

+  public function getCommentPaginator(Conference $conference, int $offset): Paginator
+  {
+    $query = $this->createQueryBuilder('c')
+      ->andWhere('c.conference = :conference')
+      ->setParameter('conference', $conference)
+      ->orderBy('c.createdAt', 'DESC')
+      ->setMaxResults(self::PAGINATOR_PER_PAGE)
+      ->setFirstResult($offset)
+      ->getQuery()
+    ;
+
+    return new Paginator($query);
+  }
+
   // /**
   // * @return Comment[] Returns an array of Comment objects
   // */

Aby ułatwić testowanie, ustaliliśmy maksymalną liczbę komentarzy na stronę na 2 wpisy.

Aby móc zmieniać stronicowanie w szablonie, zamiast obiektu Doctrine Collection przekaż do Twiga obiekt Doctrine Paginator:

patch_file
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
--- a/src/Controller/ConferenceController.php
+++ b/src/Controller/ConferenceController.php
@@ -6,6 +6,7 @@ use App\Entity\Conference;
 use App\Repository\CommentRepository;
 use App\Repository\ConferenceRepository;
 use Symfony\Bundle\FrameworkBundle\Controller\AbstractController;
+use Symfony\Component\HttpFoundation\Request;
 use Symfony\Component\HttpFoundation\Response;
 use Symfony\Component\Routing\Annotation\Route;
 use Twig\Environment;
@@ -21,11 +22,16 @@ class ConferenceController extends AbstractController
   }

   #[Route('/conference/{id}', name: 'conference')]
-  public function show(Environment $twig, Conference $conference, CommentRepository $commentRepository): Response
+  public function show(Request $request, Environment $twig, Conference $conference, CommentRepository $commentRepository): Response
   {
+    $offset = max(0, $request->query->getInt('offset', 0));
+    $paginator = $commentRepository->getCommentPaginator($conference, $offset);
+
     return new Response($twig->render('conference/show.html.twig', [
       'conference' => $conference,
-      'comments' => $commentRepository->findBy(['conference' => $conference], ['createdAt' => 'DESC']),
+      'comments' => $paginator,
+      'previous' => $offset - CommentRepository::PAGINATOR_PER_PAGE,
+      'next' => min(count($paginator), $offset + CommentRepository::PAGINATOR_PER_PAGE),
     ]));
   }
 }

Kontroler pobiera parametr offset z adresu żądania przechowywanego w obiekcie klasy Request ($request->query) jako liczbę całkowitą (getInt()). Domyślnie jest to 0, jeśli parametr ten nie został podany.

Właściwości previous i next (przesunięcie do przodu i do tyłu) są określane na podstawie wszystkich informacji pochodzących z paginatora.

Na zakończenie, zaktualizuj szablon dodając odnośniki do następnej i poprzedniej strony:

patch_file
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
--- a/templates/conference/show.html.twig
+++ b/templates/conference/show.html.twig
@@ -6,6 +6,8 @@
   <h2>{{ conference }} Conference</h2>

   {% if comments|length > 0 %}
+    <div>There are {{ comments|length }} comments.</div>
+
     {% for comment in comments %}
       {% if comment.photofilename %}
         <img src="{{ asset('uploads/photos/' ~ comment.photofilename) }}" />
@@ -18,6 +20,13 @@

       <p>{{ comment.text }}</p>
     {% endfor %}
+
+    {% if previous >= 0 %}
+      <a href="{{ path('conference', { id: conference.id, offset: previous }) }}">Previous</a>
+    {% endif %}
+    {% if next < comments|length %}
+      <a href="{{ path('conference', { id: conference.id, offset: next }) }}">Next</a>
+    {% endif %}
   {% else %}
     <div>No comments have been posted yet for this conference.</div>
   {% endif %}

Teraz możesz poruszać się po komentarzach za pomocą odnośników „Poprzedni” i „Następny”:

Refaktoryzowanie kontrolera

Być może udało Ci się zauważyć, że obie metody w ConferenceController jako argument przyjmują obiekt Environment biblioteki Twig. Zamiast wstrzykiwać ten obiekt do każdej z metod osobno, użyjmy wstrzyknięcia go do konstruktora (sprawia to, że lista argumentów metod jest krótsza):

patch_file
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
--- a/src/Controller/ConferenceController.php
+++ b/src/Controller/ConferenceController.php
@@ -13,21 +13,28 @@ use Twig\Environment;

 class ConferenceController extends AbstractController
 {
+  private $twig;
+
+  public function __construct(Environment $twig)
+  {
+    $this->twig = $twig;
+  }
+
   #[Route('/', name: 'homepage')]
-  public function index(Environment $twig, ConferenceRepository $conferenceRepository): Response
+  public function index(ConferenceRepository $conferenceRepository): Response
   {
-    return new Response($twig->render('conference/index.html.twig', [
+    return new Response($this->twig->render('conference/index.html.twig', [
       'conferences' => $conferenceRepository->findAll(),
     ]));
   }

   #[Route('/conference/{id}', name: 'conference')]
-  public function show(Request $request, Environment $twig, Conference $conference, CommentRepository $commentRepository): Response
+  public function show(Request $request, Conference $conference, CommentRepository $commentRepository): Response
   {
     $offset = max(0, $request->query->getInt('offset', 0));
     $paginator = $commentRepository->getCommentPaginator($conference, $offset);

-    return new Response($twig->render('conference/show.html.twig', [
+    return new Response($this->twig->render('conference/show.html.twig', [
       'conference' => $conference,
       'comments' => $paginator,
       'previous' => $offset - CommentRepository::PAGINATOR_PER_PAGE,

 • « Previous Etap 9: Konfigurowanie panelu administracyjnego
 • Next » Etap 11: Zarządzanie gałęziami kodu

This work, including the code samples, is licensed under a Creative Commons BY-NC-SA 4.0 license.