Etap 15: Zabezpieczenie panelu administracyjnego

5.2 version
Maintained Unmaintained
5.0

Zabezpieczenie panelu administracyjnego

Panel administracyjny powinien być dostępny tylko dla zaufanych osób. Zabezpieczenie tego obszaru strony internetowej można wykonać przy użyciu komponentu Symfony Security.

Podobnie jak w przypadku Twig, komponent bezpieczeństwa jest już zainstalowany poprzez zależności przechodnie (ang. transitive dependencies). Dodajmy komponent wprost do pliku composer.json projektu:

1
$ symfony composer req security

Definiowanie encji (ang. entity) użytkownika

Nawet jeśli uczestnicy nie będą w stanie utworzyć własnych kont na stronie internetowej, stworzymy w pełni funkcjonalny system uwierzytelniania do administracji. W związku z tym będziemy mieli tylko jedno konto – administracyjne.

Pierwszym krokiem jest zdefiniowanie encji User. Aby uniknąć nieporozumień, nazwijmy encję Admin.

Aby zintegrować encję Admin z systemem uwierzytelniania (ang. authentication system) Symfony Security, encja musi spełnić pewne wymagania. Na przykład potrzebuje atrybutu (ang. property) password.

Użyj polecenia make:user aby utworzyć encję Admin zamiast tradycyjnego make:entity:

1
$ symfony console make:user Admin

Odpowiedz na pytania interaktywne: chcemy używać Doctrine do przechowywania kont administracyjnych (yes), używać username jako unikalnej nazwy użytkownika, a każdy użytkownik będzie miał hasło (yes).

Wygenerowana klasa zawiera metody takie jak getRoles(), eraseCredentials() oraz kilka innych, które są potrzebne w systemie uwierzytelniania Symfony.

Jeśli chcesz dodać więcej atrybutów do encji użytkownika Admin, użyj make:entity.

Dodajmy metodę __toString(), której używa EasyAdmin:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
--- a/src/Entity/Admin.php
+++ b/src/Entity/Admin.php
@@ -75,6 +75,11 @@ class Admin implements UserInterface
     return $this;
   }

+  public function __toString(): string
+  {
+    return $this->username;
+  }
+
   /**
   * @see UserInterface
   */

Oprócz wygenerowania encji Admin, polecenie zaktualizowało również konfigurację zabezpieczeń, aby połączyć encję z systemem uwierzytelniania:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
--- a/config/packages/security.yaml
+++ b/config/packages/security.yaml
@@ -1,7 +1,15 @@
 security:
+  encoders:
+    App\Entity\Admin:
+      algorithm: auto
+
   # https://symfony.com/doc/current/security.html#where-do-users-come-from-user-providers
   providers:
-    in_memory: { memory: null }
+    # used to reload user from session & other features (e.g. switch_user)
+    app_user_provider:
+      entity:
+        class: App\Entity\Admin
+        property: username
   firewalls:
     dev:
       pattern: ^/(_(profiler|wdt)|css|images|js)/

Pozwalamy Symfony wybrać najlepszy możliwy algorytm kodowania haseł (który będzie ewoluował w czasie).

Czas wygenerować migrację i uaktualnić schemat bazy danych:

1
2
$ symfony console make:migration
$ symfony console doctrine:migrations:migrate -n

Generowanie hasła dla konta administracyjnego

Nie stworzymy dedykowanego systemu do tworzenia kont administracyjnych. Będziemy mieli tylko jedno konto administracyjne. Loginem będzie admin i musimy zakodować hasło.

Wymyśl dowolne hasło i uruchom poniższą komendę, aby wygenerować hasło w postaci zakodowanej:

1
$ symfony console security:encode-password
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
Symfony Password Encoder Utility
================================

 Type in your password to be encoded:
 >

 ------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------------------
 Key        Value
 ------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------------------
 Encoder used    Symfony\Component\Security\Core\Encoder\MigratingPasswordEncoder
 Encoded password  $argon2id$v=19$m=65536,t=4,p=1$BQG+jovPcunctc30xG5PxQ$TiGbx451NKdo+g9vLtfkMy4KjASKSOcnNxjij4gTX1s
 ------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------------------

 ! [NOTE] Self-salting encoder used: the encoder generated its own built-in salt.


 [OK] Password encoding succeeded

Tworzenie konta administracyjnego

Dodaj konto administracyjne poprzez zapytanie SQL:

1
2
3
$ symfony run psql -c "INSERT INTO admin (id, username, roles, password) \
 VALUES (nextval('admin_id_seq'), 'admin', '[\"ROLE_ADMIN\"]', \
 '\$argon2id\$v=19\$m=65536,t=4,p=1\$BQG+jovPcunctc30xG5PxQ\$TiGbx451NKdo+g9vLtfkMy4KjASKSOcnNxjij4gTX1s')"

Zwróć uwagę na filtrowanie (ang. escaping) znaku $ w wartości kolumny hasła; odfiltruj je wszystkie!

Konfigurowanie systemu uwierzytelniania

Teraz, gdy mamy konto administracyjne, możemy zabezpieczyć panel administracyjny. Symfony obsługuje kilka strategii uwierzytelniania. Wykorzystajmy klasyczny i popularny system uwierzytelniania formularzem.

Uruchom polecenie make:auth aby zaktualizować konfigurację zabezpieczeń, wygenerować szablon (ang. template) logowania i utworzyć klasę uwierzytelniania (ang. authenticator):

1
$ symfony console make:auth

Wybierz 1 aby wygenerować klasę uwierzytelniania dla formularza logowania (ang. form authenticator), nazwij klasę AppAuthenticator, kontroler SecurityController i wygeneruj URL /logout (yes).

Polecenie zaktualizowało konfigurację zabezpieczeń w celu połączenia (ang. wire) wygenerowanych klas:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
--- a/config/packages/security.yaml
+++ b/config/packages/security.yaml
@@ -16,6 +16,13 @@ security:
       security: false
     main:
       anonymous: lazy
+      guard:
+        authenticators:
+          - App\Security\AppAuthenticator
+      logout:
+        path: app_logout
+        # where to redirect after logout
+        # target: app_any_route

       # activate different ways to authenticate
       # https://symfony.com/doc/current/security.html#firewalls-authentication

Jak wynika z wskazówki na wyjściu komendy, musimy dostosować trasę (ang. route) w metodzie onAuthenticationSuccess(), aby przekierować użytkownika, gdy pomyślnie się zaloguje:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
--- a/src/Security/AppAuthenticator.php
+++ b/src/Security/AppAuthenticator.php
@@ -95,8 +95,7 @@ class AppAuthenticator extends AbstractFormLoginAuthenticator implements Passwor
       return new RedirectResponse($targetPath);
     }

-    // For example : return new RedirectResponse($this->urlGenerator->generate('some_route'));
-    throw new \Exception('TODO: provide a valid redirect inside '.__FILE__);
+    return new RedirectResponse($this->urlGenerator->generate('admin'));
   }

   protected function getLoginUrl()

Wskazówka

Skąd mam pamiętać, że trasa EasyAdmin to admin (taka jaką ustawiłem w App\Controller\Admin\DashboardController)?? Nie wiem. Możesz sprawdzić to w pliku, ale możesz również uruchomić poniższą komendę, która pokazuje związek między nazwami tras (ang. route) a ścieżkami:

1
$ symfony console debug:router

Dodawanie reguł kontroli dostępu do autoryzacji

System bezpieczeństwa składa się z dwóch części: uwierzytelniania (ang. authentication) i autoryzacji (ang. authorization). Tworząc konto administracyjne, nadaliśmy mu rolę ROLE_ADMIN. Ograniczmy ścieżkę /admin do użytkowników mających tę rolę poprzez dodanie reguły do access_control:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
--- a/config/packages/security.yaml
+++ b/config/packages/security.yaml
@@ -35,5 +35,5 @@ security:
   # Easy way to control access for large sections of your site
   # Note: Only the *first* access control that matches will be used
   access_control:
-    # - { path: ^/admin, roles: ROLE_ADMIN }
+    - { path: ^/admin, roles: ROLE_ADMIN }
     # - { path: ^/profile, roles: ROLE_USER }

Reguły w access_control ograniczają dostęp za pomocą wyrażeń regularnych (ang. regular expressions). Przy próbie uzyskania dostępu do adresu URL, który zaczyna się od /admin, system bezpieczeństwa sprawdzi czy zalogowany użytkownik posiada rolę ROLE_ADMIN.

Uwierzytelnianie za pomocą formularza logowania

Próba dostępu do panelu administracyjnego skutkuje przekierowaniem na stronę logowania i prośbą o podanie loginu i hasła:

Zaloguj się używając nazwy użytkownika admin i hasła, które zostało zakodowane wcześniej. Jeśli użyto dokładnie mojego polecenia SQL, hasło brzmi admin.

Zauważ, że EasyAdmin automatycznie rozpoznaje system uwierzytelniania Symfony:

Spróbuj kliknąć w link „Wyloguj się”. Udało się! Mamy pełni zabezpieczony panel administracyjny.

Informacja

Jeśli chcesz stworzyć w pełni funkcjonalny system uwierzytelniania formularzem, spójrz na polecenie make:registration-form.


 • « Previous Etap 14: Przyjmowanie informacji zwrotnych za pomocą formularzy
 • Next » Etap 16: Ochrona przed spamem przy pomocy API

This work, including the code samples, is licensed under a Creative Commons BY-NC-SA 4.0 license.