Etap 2: Przedstawienie projektu

5.2 version
Maintained Unmaintained
5.0

Przedstawienie projektu

Musimy znaleźć projekt, nad którym będziemy pracować. Jest to spore wyzwanie, ponieważ musimy znaleźć projekt wystarczająco duży, aby dokładnie omówić Symfony, ale jednocześnie na tyle mały, abyście się nie znudzili wdrażając podobne funkcje więcej niż raz.

Wyłonienie projektu

Ponieważ książka zostanie opublikowana podczas SymfonyCon Amsterdam, byłoby fajnie, gdyby nasz projekt w jakiś sposób był związany z Symfony i konferencjami. Co myślisz o księdze gości? Livre d’or, jak mówimy po francusku. Odczuwam przyjemną nostalgię tworząc księgę gości w 2019 roku!

Trafiony-zatopiony. Projekt będzie polegał na zbieraniu informacji na temat konferencji: lista konferencji na stronie głównej, osobna strona dla każdej konferencji, mnóstwo miłych komentarzy. Komentarz składa się z krótkiego tekstu i opcjonalnego zdjęcia wykonanego podczas konferencji. Przypuszczam, że właśnie wypisałem całą specyfikację, której potrzebujemy, aby zacząć.

Projekt będzie zawierał kilka aplikacji. Klasyczna aplikacja internetowa z frontendem w HTML, API i SPA dla telefonów komórkowych. Co Ty na to?

Nauka przez praktykę

Najlepiej się uczyć, ćwicząc. Kropka. Czytanie książki o Symfony jest przyjemne, ale kodowanie aplikacji na własnym komputerze podczas lektury jest o wiele lepsze. Ta książka jest wyjątkowa również z innego powodu. Napisałem ją w taki sposób, abyś podążając przez kolejne rozdziały, osiągał/a takie same rezultaty, jak ja, kiedy po raz pierwszy kodowałem tę aplikację.

Książka zawiera cały kod, który musisz napisać, i wszystkie polecenia, które musisz wykonać, aby uzyskać ostateczny projekt. Nie pominąłem żadnego kawałka kodu i podałem wszystkie polecenia. Jest to możliwe, ponieważ nowoczesne aplikacje napisane w Symfony nie wymagają zbyt dużo bazowego kodu. Większość kodu, który napiszemy razem, dotyczy logiki biznesowej projektu. Reszta jest w większości zautomatyzowana lub zostanie wygenerowana automatycznie.

Schemat infrastruktury

Nawet jeśli pomysł wydaje się prosty, nie zamierzamy budować projektu w stylu „Hello World”. Nie ograniczymy się do PHP i bazy danych.

Celem jest stworzenie projektu, w którym rozwiążemy niektóre problemy, z jakimi spotykasz się w codziennym życiu. Jakie? Przyjrzyj się końcowej infrastrukturze projektu:

../_images/infrastructure.svg

Jedną z największych korzyści płynących z zastosowania frameworka jest niewielka ilość kodu potrzebna do napisania takiego projektu:

  • 20 klas PHP w katalogu src/ dla aplikacji internetowej;
  • 550 znaczących linii kodu PHP (ang. Logical Lines of Code, LLOC) zgodnie z danymi wskazanymi przez PHPLOC;
  • 40 linii dostosowujących konfigurację podzielonych na trzy pliki (przy użyciu adnotacji i YAML), do skonfigurowania części backendowej projektu;
  • 20 linii konfiguracji infrastruktury lokalnej (Docker);
  • 100 linii konfiguracji infrastruktury produkcyjnej (SymfonyCloud);
  • 5 zdefiniowanych zmiennych środowiskowych.

Czas na wyzwanie!

Skąd pobrać kod źródłowy projektu?

Trzymając się stylistyki lat 90., mógłbym stworzyć płytę CD zawierającą kod źródłowy i Ci ją udostępnić, prawda? Zamiast tego staromodnego podejścia wykorzystamy jednak repozytorium Git.

Sklonuj (ang. clone) repozytorium księgi gości na swój komputer:

1
$ symfony new --version=5.2-2 --book guestbook

To repozytorium zawiera cały kod tej książki.

Zauważ, że używamy symfony new zamiast git clone. Polecenie symfony new robi więcej niż tylko klonowanie repozytorium (hostowanego na GitHubie w ramach organizacji the-fast-track: https://github.com/the-fast-track/book-5.2-2). Uruchamia również serwer WWW, kontenery, migruje bazę danych, uzupełnia bazę testowymi danymi (ang. fixtures), itp. Po uruchomieniu tego polecenia, strona internetowa powinna być uruchomiona i gotowa do użycia.

Kod z repozytorium jest identyczny z kodem w książce (użyj dokładnego adresu URL repozytorium podanego powyżej). Ręczne wprowadzanie zmian opisywanych w kolejnych rozdziałach do kodu źródłowego w repozytorium jest prawie niemożliwe. Próbowałem tego w przeszłości, ale nie udało mi się. Tak się po prostu nie da. Szczególnie w przypadku książek, które opowiadają historię tworzenia strony internetowej. Ponieważ każdy rozdział zależy od poprzednich, zmiana może wpłynąć na wszystkie kolejne rozdziały.

Dobrą wiadomością jest to, że repozytorium Git dla tej książki jest nie ręcznie, lecz automatycznie generowane na podstawie jej zawartości. Dokładnie tak! Lubię wszystko automatyzować, więc istnieje skrypt, którego zadaniem jest przejście książki i stworzenie repozytorium Git na jej podstawie. Ma to pewną nieoczekiwaną konsekwencję: podczas aktualizacji książki skrypt zawiedzie, jeśli zmiany są niespójne lub jeśli zapomnę o zaktualizowniu niektórych instrukcji. To istne BDD - Book Driven Development!


  • « Previous Etap 1: Przygotowanie środowiska pracy
  • Next » Etap 3: Od zera do produkcji

This work, including the code samples, is licensed under a Creative Commons BY-NC-SA 4.0 license.