Etap 32: Używanie RabbitMQ jako pośrednika wiadomości

5.2 version
Maintained

Używanie RabbitMQ jako pośrednika wiadomości

RabbitMQ jest bardzo popularnym pośrednikiem wiadomości (ang. message broker), który możesz wykorzystać jako alternatywę dla PostgreSQL.

Zmiana PostgreSQL na RabbitMQ

Wprowadź następujące zmiany, aby użyć RabbitMQ zamiast PostgreSQL jako pośrednika wiadomości:

patch_file
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
--- a/config/packages/messenger.yaml
+++ b/config/packages/messenger.yaml
@@ -6,7 +6,7 @@ framework:
     transports:
       # https://symfony.com/doc/current/messenger.html#transport-configuration
       async:
-        dsn: '%env(MESSENGER_TRANSPORT_DSN)%'
+        dsn: '%env(RABBITMQ_URL)%'
         options:
           auto_setup: false
           use_notify: true

Dodawanie RabbitMQ do stosu Dockera

Jak pewnie się domyślasz, musimy dodać RabbitMQ do stosu Docker Compose:

patch_file
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
--- a/docker-compose.yaml
+++ b/docker-compose.yaml
@@ -21,3 +21,7 @@ services:
   redis:
     image: redis:5-alpine
     ports: [6379]
+
+  rabbitmq:
+    image: rabbitmq:3.7-management
+    ports: [5672, 15672]

Restartowanie usług Dockera

Aby Docker Compose zauważył RabbitMQ, musisz zatrzymać kontenery i je zrestartować:

1
2
$ docker-compose stop
$ docker-compose up -d
1
$ sleep 10

Odkrywanie webowego interfejsu do zarządzania RabbitMQ

Jeżeli chcesz zobaczyć kolejki i wiadomości przepływające przez RabbitMQ, otwórz webowy interfejs zarządzania:

1
$ symfony open:local:rabbitmq

lub wykorzystaj pasek narzędzi do debugowania:

Użyj kombinacji guest/guest aby zalogować się do webowego interfejsu zarządzania RabbitMQ.

Wdrażanie RabbitMQ

Aby dodać RabbitMQ do serwerów produkcyjnych, dodaj go do listy usług:

patch_file
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
--- a/.symfony/services.yaml
+++ b/.symfony/services.yaml
@@ -18,3 +18,8 @@ files:

 rediscache:
   type: redis:5.0
+
+queue:
+  type: rabbitmq:3.7
+  disk: 1024
+  size: S

Dodaj odniesienie do RabbitMQ w konfiguracji kontenera oraz włącz rozszerzenie PHP o nazwie amqp:

patch_file
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
--- a/.symfony.cloud.yaml
+++ b/.symfony.cloud.yaml
@@ -4,6 +4,7 @@ type: php:8.0

 runtime:
   extensions:
+    - amqp
     - redis
     - blackfire
     - xsl
@@ -28,6 +29,7 @@ disk: 512
 relationships:
   database: "db:postgresql"
   redis: "rediscache:redis"
+  rabbitmq: "queue:rabbitmq"

 web:
   locations:

Aby dostać się do webowego interfejsu zarządzania RabbitMQ, po tym kiedy zostanie on zainstalowany w Twoim projekcie, musisz najpierw otworzyć tunel:

1
2
3
4
5
$ symfony tunnel:open
$ symfony open:remote:rabbitmq

# when done
$ symfony tunnel:close

This work, including the code samples, is licensed under a Creative Commons BY-NC-SA 4.0 license.