Etap 5: Rozwiązywanie problemów

5.2 version
Maintained Unmaintained
5.0

Rozwiązywanie problemów

Konfiguracja projektu polega również na posiadaniu odpowiednich narzędzi do debugowania.

Instalowanie kolejnych zależności

Pamiętaj, że projekt został stworzony z niewielką liczbą zależności: bez silnika szablonów, bez narzędzi do debugowania, bez systemu logowania. Takie podejście pozwala Ci dodać więcej zależności dopiero wtedy, kiedy ich będziesz naprawdę potrzebować. Po co Ci silnik szablonów, jeśli rozwijasz aplikację będącą HTTP API lub narzędziem CLI?

Jak możemy dodać więcej zależności? Za pomocą Composera. Oprócz „regularnych” pakietów Composera, będziemy pracować z dwoma „szczególnymi” rodzajami pakietów:

  • Symfony Components: pakiety oferujące podstawowe funkcje i abstrakcje niskiego poziomu, które są niezbędne w większości aplikacji (trasowanie, konsola, klient HTTP, mailer, pamięć podręczna, ….);
  • Symfony Bundles: pakiety, które dodają funkcje wysokiego poziomu lub zapewniają integrację z bibliotekami zewnętrznymi (te pakiety są dostarczane głównie przez społeczność).

Na początek dodajmy komponent Symfony Profiler, który oszczędza czas podczas szukania przyczyny problemu:

1
$ symfony composer req profiler --dev

profiler jest aliasem dla pakietu symfony/profiler-pack.

Aliasy nie są funkcją Composera lecz koncepcją dostarczaną przez Symfony, aby ułatwić Ci życie. Aliasy są skrótami do popularnych pakietów Composera. Chcesz użyć ORM w swojej aplikacji? Dodaj orm za pomocą Composera. Chcesz stworzyć API? Dodaj api jako zależność. Aliasy te są automatycznie przypisywane do jednego lub więcej pakietów Composera. Zostały one wyznaczone przez główny zespół Symfony.

Kolejną cechą, która upraszcza pracę jest możliwość pominięcia nazwy dostawcy pakietu: symfony. Dodaj za pomocą Composera cache zamiast symfony/cache.

Wskazówka

Pamiętasz, że wspomnieliśmy wcześniej o wtyczce Composera o nazwie symfony/flex? Aliasy są jedną z jej funkcji.

Zrozumienie środowisk Symfony

Czy rzuciła Ci się w oczy flaga --dev w poleceniu composer req? Ponieważ pakiet Symfony Profiler jest przydatny tylko w środowisku deweloperskim, chcemy uniknąć jego instalacji w środowisku produkcyjnym.

Symfony w pełni współgra z ideą środowisk w aplikacji. Framework ten wspiera domyślnie trzy różne środowiska: dev, prod i test, ale możesz dodać kolejne. Wszystkie środowiska współdzielą ten sam kod, ale wykorzystują różne konfiguracje.

Na przykład wszystkie narzędzia do debugowania są włączone w środowisku dev. W środowisku prod aplikacja jest zoptymalizowana pod kątem wydajności.

Przełączanie się z jednego środowiska do drugiego można wykonać poprzez zmianę zmiennej środowiskowej APP_ENV.

Po wdrożeniu na platformę SymfonyCloud, środowisko (przechowywane w APP_ENV) jest automatycznie przełączane na prod.

Zarządzanie konfiguracjami środowisk

Zmienna APP_ENV może być ustawiona za pomocą „prawdziwych” zmiennych środowiskowych w terminalu:

1
$ export APP_ENV=dev

Korzystanie z rzeczywistych zmiennych środowiskowych jest rekomendowanym sposobem ustawiania wartości takich jak APP_ENV na serwerach produkcyjnych. Ale na maszynach deweloperskich konieczność zdefiniowania wielu zmiennych środowiskowych może być uciążliwa. Zamiast tego definiuj je w pliku .env.

Gotowy plik .env został wygenerowany automatycznie w momencie tworzenia projektu:

.env
1
2
3
4
5
6
###> symfony/framework-bundle ###
APP_ENV=dev
APP_SECRET=c2927f273163f7225a358e3a1bbbed8a
#TRUSTED_PROXIES=127.0.0.1,127.0.0.2
#TRUSTED_HOSTS='^localhost|example\.com$'
###< symfony/framework-bundle ###

Wskazówka

Każdy pakiet może dodać więcej zmiennych środowiskowych do tego pliku dzięki przepisowi (ang. recipe) używanemu przez Symfony Flex.

Plik .env, który zawiera wartości domyślne środowiska produkcyjnego, jest przechowywany w repozytorium. Możesz nadpisać te wartości tworząc plik .env.local. Plik ten nie powinien być zatwierdzany (ang. commit) i dlatego .gitignore domyślnie go ignoruje.

Nigdy nie przechowuj poufnych lub wrażliwych danych w tych plikach. W kolejnym kroku zobaczymy, jak zarządzać poufnymi danymi.

Logowanie wszystkich czynności

Tuż po stworzeniu nowego projektu, możliwości logowania i debugowania są ograniczone. Musimy dodać kilka narzędzi, które pomogą nam rozwiązywać problemy nie tylko w środowisku deweloperskim, ale także w środowisku produkcyjnym:

1
$ symfony composer req logger -W

W przypadku użycia narzędzi do debugowania, zainstalujmy je tylko w środowisku deweloperskim:

1
$ symfony composer req debug --dev

Odkrywanie narzędzi Symfony do debugowania

Jeśli odświeżysz stronę główną, u dołu ekranu powinieneś/aś zobaczyć pasek narzędzi:

Pierwszą rzeczą, jaką możesz zauważyć, jest czerwone 404. Pamiętaj, że ta strona jest elementem tymczasowym, ponieważ nie zdefiniowaliśmy jeszcze strony głównej. Nawet jeśli strona domyślna, która Cię wita, jest całkiem ładna, to jest to tylko strona błędu. Więc prawidłowy kod statusu HTTP to 404, a nie 200. Dzięki paskowi narzędzi do debugowania widzisz to od razu.

Jeśli klikniesz na mały wykrzyknik, otrzymasz pełną informację opisującą wyjątek jako część logów w profilerze Symfony. Jeśli chcesz zobaczyć ślad stosu (ang. stack trace), kliknij na odnośnik „Exception” w lewym menu.

W przypadku pojawienia się problemu z kodem zobaczysz stronę z wyjątkiem, taką jak poniższa, która daje Ci wszystko, czego potrzebujesz, aby zrozumieć problem i źródło jego pochodzenia:

Poświęć trochę czasu na poznanie informacji zawartych w profilerze Symfony klikając na niego.

Logi są również bardzo przydatne podczas debugowania. Symfony posiada wygodne polecenie śledzenia wszystkich logów (z serwera WWW, PHP i Twojej aplikacji):

1
$ symfony server:log

Przeprowadźmy mały eksperyment. Otwórz public/index.php i zepsuj coś w kodzie PHP (np. dodaj foobar w środku kodu). Odśwież stronę w przeglądarce i obserwuj strumień dziennika:

1
2
Dec 21 10:04:59 |DEBUG| PHP    PHP Parse error:  syntax error, unexpected 'use' (T_USE) in public/index.php on line 5 path="/usr/bin/php7.42" php="7.42.0"
Dec 21 10:04:59 |ERROR| SERVER GET  (500) / ip="127.0.0.1"

Wyjście jest pięknie pokolorowane, aby zwrócić uwagę na błędy.

Kolejnym wspaniałym pomocnikiem przy debugowaniu jest wbudowana funkcja Symfony dump(). Jest zawsze dostępna i pozwala na zrzucanie złożonych zmiennych w przystępnym i interaktywnym formacie.

Zmień na chwilę public/index.php w celu zrzucenia obiektu Request:

patch_file
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
--- a/public/index.php
+++ b/public/index.php
@@ -18,5 +18,8 @@ if ($_SERVER['APP_DEBUG']) {
 $kernel = new Kernel($_SERVER['APP_ENV'], (bool) $_SERVER['APP_DEBUG']);
 $request = Request::createFromGlobals();
 $response = $kernel->handle($request);
+
+dump($request);
+
 $response->send();
 $kernel->terminate($request, $response);

Podczas odświeżania strony należy zwrócić uwagę na nową ikonę „celownika” na pasku narzędzi, która umożliwia sprawdzenie zrzutu logów. Kliknij na nią, aby uzyskać dostęp do osobnej strony, na której nawigacja staje się prostsza:

Wycofaj zmiany przed zatwierdzeniem (ang. commit) innych modyfikacji dokonanych w tym etapie:

1
$ git checkout public/index.php

Skonfiguruj swoje IDE

W środowisku deweloperskim, kiedy wyjątek zostaje rzucony, Symfony wyświetla stronę z komunikatem o wyjątku i jego stosem. Podczas wyświetlania ścieżki do pliku dodaje odnośnik, który otwiera plik we właściwej linii w Twoim ulubionym IDE, jeśli je odpowiednio skonfigurujesz. Symfony obsługuje wiele IDE tuż po instalacji - w tym projekcie używam Visual Studio Code:

patch_file
1
2
3
4
5
6
7
--- a/php.ini
+++ b/php.ini
@@ -6,3 +6,4 @@ max_execution_time=30
 session.use_strict_mode=On
 realpath_cache_ttl=3600
 zend.detect_unicode=Off
+xdebug.file_link_format=vscode://file/%f:%l

Odnośniki do plików nie są ograniczone tylko do wyjątków. Dla przykładu, kontroler w pasku narzędzi do debugowania staje się klikalny po odpowiednim skonfigurowaniu IDE.

Debugowanie w środowisku produkcyjnym

Debugowanie serwerów produkcyjnych jest zawsze trudniejsze. Nie masz dostępu na przykład do profilera Symfony. Dzienniki logów są mniej szczegółowe, ale śledzenie ostatnich zapisów jest możliwe:

1
$ symfony logs

Możesz nawet połączyć się przez SSH z kontenerem webowym:

1
$ symfony ssh

Nie martw się, niczego łatwo nie zepsujesz. Większa część systemu plików jest tylko do odczytu. Nie będziesz w stanie wykonać pilnej poprawki w środowisku produkcyjnym, ale nie przejmuj się, w kolejnych rozdziałach tej książki nauczysz się o wiele lepszego podejścia.


This work, including the code samples, is licensed under a Creative Commons BY-NC-SA 4.0 license.