Перехід до асинхронності

Перехід до асинхронності

Перевірка на спам, під час обробки відправленої форми, може призвести до певних проблем. Якщо API Akismet працюватиме повільно, наш веб-сайт також уповільниться для користувачів. Але, що ще гірше, якщо ми натрапимо на тайм-аут, або API Akismet буде недоступний, ми можемо втратити коментарі.

В ідеалі, ми маємо зберігати відправлені дані не публікуючи їх, відразу повертаючи відповідь. Перевірка на спам може бути виконана в іншому потоці.

Позначення коментарів

Нам потрібно ввести стан (state) для коментарів: submitted (надіслано), spam (спам), та published (опубліковано).

Додайте властивість state у клас Comment:

1
$ symfony console make:entity Comment

Ми також маємо переконатися, що за замовчуванням для властивості state встановлено значення submitted:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
--- a/src/Entity/Comment.php
+++ b/src/Entity/Comment.php
@@ -38,8 +38,8 @@ class Comment
   #[ORM\Column(type: 'string', length: 255, nullable: true)]
   private $photoFilename;

-  #[ORM\Column(type: 'string', length: 255)]
-  private $state;
+  #[ORM\Column(type: 'string', length: 255, options: ["default" => "submitted"])]
+  private $state = 'submitted';

   public function __toString(): string
   {

Створіть міграцію бази даних:

1
$ symfony console make:migration

Модифікуйте міграцію, щоб оновити всі наявні коментарі, для яких буде встановлено стан published за замовчуванням:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
--- a/migrations/Version00000000000000.php
+++ b/migrations/Version00000000000000.php
@@ -21,6 +21,7 @@ final class Version00000000000000 extends AbstractMigration
   {
     // this up() migration is auto-generated, please modify it to your needs
     $this->addSql('ALTER TABLE comment ADD state VARCHAR(255) DEFAULT \'submitted\' NOT NULL');
+    $this->addSql("UPDATE comment SET state='published'");
   }

   public function down(Schema $schema): void

Виконайте міграцію бази даних:

1
$ symfony console doctrine:migrations:migrate

Оновіть логіку відображення, щоб уникнути появи неопублікованих коментарів на веб-сайті:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
--- a/src/Repository/CommentRepository.php
+++ b/src/Repository/CommentRepository.php
@@ -27,7 +27,9 @@ class CommentRepository extends ServiceEntityRepository
   {
     $query = $this->createQueryBuilder('c')
       ->andWhere('c.conference = :conference')
+      ->andWhere('c.state = :state')
       ->setParameter('conference', $conference)
+      ->setParameter('state', 'published')
       ->orderBy('c.createdAt', 'DESC')
       ->setMaxResults(self::PAGINATOR_PER_PAGE)
       ->setFirstResult($offset)

Оновіть конфігурацію EasyAdmin, щоб мати можливість бачити стан коментарів:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
--- a/src/Controller/Admin/CommentCrudController.php
+++ b/src/Controller/Admin/CommentCrudController.php
@@ -51,6 +51,7 @@ class CommentCrudController extends AbstractCrudController
       ->setLabel('Photo')
       ->onlyOnIndex()
     ;
+    yield TextField::new('state');

     $createdAt = DateTimeField::new('createdAt')->setFormTypeOptions([
       'html5' => true,

Не забудьте також оновити тести, встановивши параметр state у фікстурах:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
--- a/src/DataFixtures/AppFixtures.php
+++ b/src/DataFixtures/AppFixtures.php
@@ -37,8 +37,16 @@ class AppFixtures extends Fixture
     $comment1->setAuthor('Fabien');
     $comment1->setEmail('fabien@example.com');
     $comment1->setText('This was a great conference.');
+    $comment1->setState('published');
     $manager->persist($comment1);

+    $comment2 = new Comment();
+    $comment2->setConference($amsterdam);
+    $comment2->setAuthor('Lucas');
+    $comment2->setEmail('lucas@example.com');
+    $comment2->setText('I think this one is going to be moderated.');
+    $manager->persist($comment2);
+
     $admin = new Admin();
     $admin->setRoles(['ROLE_ADMIN']);
     $admin->setUsername('admin');

Для тестів контролера змоделюйте перевірку:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
--- a/tests/Controller/ConferenceControllerTest.php
+++ b/tests/Controller/ConferenceControllerTest.php
@@ -2,6 +2,8 @@

 namespace App\Tests\Controller;

+use App\Repository\CommentRepository;
+use Doctrine\ORM\EntityManagerInterface;
 use Symfony\Bundle\FrameworkBundle\Test\WebTestCase;

 class ConferenceControllerTest extends WebTestCase
@@ -22,10 +24,16 @@ class ConferenceControllerTest extends WebTestCase
     $client->submitForm('Submit', [
       'comment_form[author]' => 'Fabien',
       'comment_form[text]' => 'Some feedback from an automated functional test',
-      'comment_form[email]' => 'me@automat.ed',
+      'comment_form[email]' => $email = 'me@automat.ed',
       'comment_form[photo]' => dirname(__DIR__, 2).'/public/images/under-construction.gif',
     ]);
     $this->assertResponseRedirects();
+
+    // simulate comment validation
+    $comment = self::getContainer()->get(CommentRepository::class)->findOneByEmail($email);
+    $comment->setState('published');
+    self::getContainer()->get(EntityManagerInterface::class)->flush();
+
     $client->followRedirect();
     $this->assertSelectorExists('div:contains("There are 2 comments")');
   }

З тесту PHPUnit ви можете отримати будь-який сервіс із контейнера за допомогою self::$container->get(); він також надає доступ до непублічних сервісів.

Опанування Messenger

Керування асинхронним кодом у Symfony — це завдання компонента Messenger:

1
$ symfony composer req doctrine-messenger

Коли певна логіка має виконуватися асинхронно, відправте повідомлення у шину повідомлень. Шина зберігає повідомлення у черзі та негайно повертає відповідь, щоб потік операцій відновився якомога швидше.

Споживач працює безперервно, у фоновому режимі, читаючи нові повідомлення в черзі та виконуючи відповідну логіку. Споживач може працювати на тому ж сервері, що й веб-застосунок, або на окремому сервері.

Це дуже схоже на те, як обробляються HTTP-запити, за винятком того, що у нас немає відповідей.

Створення обробника повідомлень

Повідомлення — це клас об’єкту даних, який не повинен містити жодної логіки. Він буде серіалізований для збереження у черзі, тому зберігайте лише "прості" дані, що можуть бути серіалізованими.

Створіть клас CommentMessage:

src/Message/CommentMessage.php
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
namespace App\Message;

class CommentMessage
{
  private $id;
  private $context;

  public function __construct(int $id, array $context = [])
  {
    $this->id = $id;
    $this->context = $context;
  }

  public function getId(): int
  {
    return $this->id;
  }

  public function getContext(): array
  {
    return $this->context;
  }
}

У світі Messenger, у нас не контролери, а обробники повідомлень.

Створіть клас CommentMessageHandler у новому просторі імен App\MessageHandler, який знатиме як обробляти повідомлення CommentMessage:

src/MessageHandler/CommentMessageHandler.php
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
namespace App\MessageHandler;

use App\Message\CommentMessage;
use App\Repository\CommentRepository;
use App\SpamChecker;
use Doctrine\ORM\EntityManagerInterface;
use Symfony\Component\Messenger\Handler\MessageHandlerInterface;

class CommentMessageHandler implements MessageHandlerInterface
{
  private $spamChecker;
  private $entityManager;
  private $commentRepository;

  public function __construct(EntityManagerInterface $entityManager, SpamChecker $spamChecker, CommentRepository $commentRepository)
  {
    $this->entityManager = $entityManager;
    $this->spamChecker = $spamChecker;
    $this->commentRepository = $commentRepository;
  }

  public function __invoke(CommentMessage $message)
  {
    $comment = $this->commentRepository->find($message->getId());
    if (!$comment) {
      return;
    }

    if (2 === $this->spamChecker->getSpamScore($comment, $message->getContext())) {
      $comment->setState('spam');
    } else {
      $comment->setState('published');
    }

    $this->entityManager->flush();
  }
}

MessageHandlerInterface — це інтерфейс-маркер. Він лише допомагає Symfony автоматично зареєструвати та налаштувати клас у якості обробника Messenger. За домовленістю, логіка обробника знаходиться у методі з назвою __invoke(). Підказка типу CommentMessage, в єдиному аргументі цього методу, повідомляє Messenger про те, який саме клас він буде обробляти.

Оновіть контролер, щоб використовувати нову систему:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
--- a/src/Controller/ConferenceController.php
+++ b/src/Controller/ConferenceController.php
@@ -5,14 +5,15 @@ namespace App\Controller;
 use App\Entity\Comment;
 use App\Entity\Conference;
 use App\Form\CommentFormType;
+use App\Message\CommentMessage;
 use App\Repository\CommentRepository;
 use App\Repository\ConferenceRepository;
-use App\SpamChecker;
 use Doctrine\ORM\EntityManagerInterface;
 use Symfony\Bundle\FrameworkBundle\Controller\AbstractController;
 use Symfony\Component\HttpFoundation\File\Exception\FileException;
 use Symfony\Component\HttpFoundation\Request;
 use Symfony\Component\HttpFoundation\Response;
+use Symfony\Component\Messenger\MessageBusInterface;
 use Symfony\Component\Routing\Annotation\Route;
 use Twig\Environment;

@@ -20,11 +21,13 @@ class ConferenceController extends AbstractController
 {
   private $twig;
   private $entityManager;
+  private $bus;

-  public function __construct(Environment $twig, EntityManagerInterface $entityManager)
+  public function __construct(Environment $twig, EntityManagerInterface $entityManager, MessageBusInterface $bus)
   {
     $this->twig = $twig;
     $this->entityManager = $entityManager;
+    $this->bus = $bus;
   }

   #[Route('/', name: 'homepage')]
@@ -36,7 +39,7 @@ class ConferenceController extends AbstractController
   }

   #[Route('/conference/{slug}', name: 'conference')]
-  public function show(Request $request, Conference $conference, CommentRepository $commentRepository, SpamChecker $spamChecker, string $photoDir): Response
+  public function show(Request $request, Conference $conference, CommentRepository $commentRepository, string $photoDir): Response
   {
     $comment = new Comment();
     $form = $this->createForm(CommentFormType::class, $comment);
@@ -54,6 +57,7 @@ class ConferenceController extends AbstractController
       }

       $this->entityManager->persist($comment);
+      $this->entityManager->flush();

       $context = [
         'user_ip' => $request->getClientIp(),
@@ -61,11 +65,8 @@ class ConferenceController extends AbstractController
         'referrer' => $request->headers->get('referer'),
         'permalink' => $request->getUri(),
       ];
-      if (2 === $spamChecker->getSpamScore($comment, $context)) {
-        throw new \RuntimeException('Blatant spam, go away!');
-      }

-      $this->entityManager->flush();
+      $this->bus->dispatch(new CommentMessage($comment->getId(), $context));

       return $this->redirectToRoute('conference', ['slug' => $conference->getSlug()]);
     }

Замість того щоб залежати від засобу перевірки на спам, тепер ми відправляємо повідомлення до шини. Потім обробник вирішує, що з ним робити.

Ми досягли чогось несподіваного. Ми відокремили наш контролер від засобу перевірки на спам і перенесли логіку в новий клас обробник. Це ідеальний сценарій використання шини повідомлень. Перевірте код, він працює. Все як і раніше виконується синхронно, але код, напевно, вже став "краще".

Перехід до реальної асинхронності

За замовчуванням обробники викликаються синхронно. Щоб перейти до асинхронності, необхідно явно налаштувати, яку чергу використовувати для кожного обробника у файлі конфігурації config/packages/messenger.yaml:

1
2
3
4
5
6
7
8
--- a/config/packages/messenger.yaml
+++ b/config/packages/messenger.yaml
@@ -21,4 +21,4 @@ framework:
       Symfony\Component\Notifier\Message\SmsMessage: async

       # Route your messages to the transports
-      # 'App\Message\YourMessage': async
+      App\Message\CommentMessage: async

Конфігурація повідомляє шині про те, що екземпляри App\Message\CommentMessage слід відправляти в чергу async, яка визначена за допомогою DSN (MESSENGER_TRANSPORT_DSN), що вказує на Doctrine, як налаштовано в .env. Якщо говорити простою мовою, ми використовуємо PostgreSQL у якості черги для наших повідомлень.

Налаштуйте таблиці і тригери PostgreSQL:

1
$ symfony console make:migration

І виконайте міграцію бази даних:

1
$ symfony console doctrine:migrations:migrate

Tip

За лаштунками Symfony використовує вбудовану в PostgreSQL продуктивну, масштабовану і транзакційну систему pub/sub (LISTEN/NOTIFY). Ви також можете прочитати розділ про RabbitMQ, якщо хочете використовувати його замість PostgreSQL у якості брокера повідомлень.

Опрацювання повідомлень

Якщо ви спробуєте відправити новий коментар, засіб перевірки на спам більше не викликатиметься. Додайте виклик error_log() у метод getSpamScore(), щоб переконатися у цьому. Натомість повідомлення очікуватиме в черзі, в готовності до опрацювання певними процесами.

Як ви можете уявити, Symfony поставляється із командою споживача. Виконайте її:

1
$ symfony console messenger:consume async -vv

Це має негайно опрацювати повідомлення, відправлене для надісланого коментаря:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
[OK] Consuming messages from transports "async".

 // The worker will automatically exit once it has received a stop signal via the messenger:stop-workers command.

 // Quit the worker with CONTROL-C.

11:30:20 INFO   [messenger] Received message App\Message\CommentMessage ["message" => App\Message\CommentMessage^ { …},"class" => "App\Message\CommentMessage"]
11:30:20 INFO   [http_client] Request: "POST https://80cea32be1f6.rest.akismet.com/1.1/comment-check"
11:30:20 INFO   [http_client] Response: "200 https://80cea32be1f6.rest.akismet.com/1.1/comment-check"
11:30:20 INFO   [messenger] Message App\Message\CommentMessage handled by App\MessageHandler\CommentMessageHandler::__invoke ["message" => App\Message\CommentMessage^ { …},"class" => "App\Message\CommentMessage","handler" => "App\MessageHandler\CommentMessageHandler::__invoke"]
11:30:20 INFO   [messenger] App\Message\CommentMessage was handled successfully (acknowledging to transport). ["message" => App\Message\CommentMessage^ { …},"class" => "App\Message\CommentMessage"]

Активність споживача повідомлень записується в журнал, але ви отримаєте миттєві повідомлення в консолі, передавши прапорець -vv. Ви навіть зможете помітити виклик API Akismet.

Щоб зупинити споживача, натисніть Ctrl+C.

Запуск воркерів у фоновому режимі

Замість того щоб запускати споживача кожного разу, коли ми публікуємо коментар, і одразу ж зупиняти його, ми хочемо щоб він працював безперервно, не маючи занадто багато відкритих вікон або вкладок термінала.

Symfony CLI може керувати такими фоновими командами або воркерами, використовуючи прапорець демона (-d), команди run.

Запустіть споживача повідомлень ще раз, але відправте його у фоновий режим:

1
$ symfony run -d --watch=config,src,templates,vendor symfony console messenger:consume async -vv

Параметр --watch вказує Symfony, що команда має бути перезапущена щоразу, коли відбувається зміна файлової системи в каталогах config/, src/, templates/ чи vendor/.

Note

Не використовуйте -vv тому, що ви дублюватимете повідомлення у server:log (повідомлення у журналі й консольні повідомлення).

Якщо споживач з якоїсь причини перестає працювати (обмеження пам'яті, помилка, ...), він буде перезапущений автоматично. Але якщо споживач перестає працювати занадто швидко, Symfony CLI не зможе його запустити.

Журнали можна переглянути за допомогою symfony server:log, разом з усіма іншими журналами, що надходять із PHP, веб-сервера та застосунку:

1
$ symfony server:log

Використовуйте команду server:status, щоб вивести список всіх воркерів, що працюють у фоновому режимі, керованих для поточного проекту:

1
2
3
4
$ symfony server:status

Web server listening on https://127.0.0.1:8000
 Command symfony console messenger:consume async running with PID 15774 (watching config/, src/, templates/)

Щоб зупинити воркер, зупиніть веб-сервер або завершіть процес за PID, що наданий командою server:status:

1
$ kill 15774

Повторна відправка повідомлень у разі помилки

Що робити, якщо Akismet не працює під час опрацювання повідомлення? Це не впливає на користувачів, які відправляють коментарі, але повідомлення втрачається і перевірка на спам не проходить.

Messenger має механізм для повторної відправки у разі виникнення винятку під час обробки повідомлення:

config/packages/messenger.yaml
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
framework:
  messenger:
    failure_transport: failed

    transports:
      # https://symfony.com/doc/current/messenger.html#transport-configuration
      async:
        dsn: '%env(MESSENGER_TRANSPORT_DSN)%'
        options:
          use_notify: true
          check_delayed_interval: 60000
        retry_strategy:
          max_retries: 3
          multiplier: 2
      failed: 'doctrine://default?queue_name=failed'
      # sync: 'sync://'

Якщо під час обробки повідомлення виникає проблема, споживач повторить спробу 3 рази, перш ніж зупинитися. Але замість того щоб відкинути повідомлення, він перманентно збереже його у черзі failed, яка використовує іншу таблицю бази даних.

Перевірте повідомлення з помилками й повторіть спробу за допомогою наступних команд:

1
2
3
$ symfony console messenger:failed:show

$ symfony console messenger:failed:retry

Запуск воркерів у Platform.sh

Щоб опрацьовувати повідомлення з PostgreSQL, нам потрібно постійно виконувати команду messenger:consume. У Platform.sh цю роль виконує воркер:

.platform.app.yaml
1
2
3
4
5
workers:
  messenger:
    commands:
      # Consume "async" messages (as configured in the routing section of config/packages/messenger.yaml)
      start: symfony console --time-limit=3600 --memory-limit=64M messenger:consume async

Як і Symfony CLI, Platform.sh керує перезавантаженнями й журналами.

Щоб отримати журнали воркера, використовуйте:

1
$ symfony cloud:logs --worker=messages all
This work, including the code samples, is licensed under a Creative Commons BY-NC-SA 4.0 license.