Крок 7: Налаштування бази даних

5.2 version
Maintained

Налаштування бази даних

Веб-сайт гостьової книги конференції потрібен для збору відгуків під час конференцій. Нам потрібно зберігати коментарі учасників конференції в постійному сховищі.

Коментар найкраще описується фіксованою структурою даних: автор, його адреса електронної пошти, текст відгуку й необов’язкове поле: фото. Тип даних, які краще за все зберігати у традиційній системі керування базою даних.

Ми будемо використовувати систему керування базою даних PostgreSQL.

Додавання PostgreSQL до Docker Compose

Для управління сервісами, на нашому локальному комп’ютері, ми вирішили використовувати Docker. Створіть файл docker-compose.yaml та додайте сервіс PostgreSQL:

docker-compose.yaml
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
version: '3'

services:
  database:
    image: postgres:13-alpine
    environment:
      POSTGRES_USER: main
      POSTGRES_PASSWORD: main
      POSTGRES_DB: main
    ports: [5432]

Це дозволить встановити сервер PostgreSQL і налаштувати деякі змінні середовища, що контролюють ім’я й облікові записи бази даних. Значення, насправді, не є важливими.

Ми також відкриваємо порт PostgreSQL (5432) контейнера локальному хосту. Це допоможе отримати доступ до бази даних з нашої машини.

Примітка

Розширення pdo_pgsql мало бути встановлено разом із PHP, на попередньому кроці.

Запуск Docker Compose

Запустіть Docker Compose у фоновому режимі (-d):

1
$ docker-compose up -d

Зачекайте на запуск бази даних та перевірте, чи все працює правильно:

1
2
3
4
5
$ docker-compose ps

    Name           Command       State      Ports
---------------------------------------------------------------------------------------
guestbook_database_1  docker-entrypoint.sh postgres  Up   0.0.0.0:32780->5432/tcp

Якщо контейнери не запустились, або у стовпчику State не відображається значення Up, перевірте журнали Docker Compose:

1
$ docker-compose logs

Доступ до локальної бази даних

Використання утиліти командного рядка psql може бути корисним, час від часу. Але вам необхідно запам’ятати облікові дані та ім’я бази даних. Менш очевидно, що вам також потрібно знати локальний порт, на якому працює база даних. Docker обирає випадковий порт, щоб ви могли одночасно працювати над декількома проектами, що використовують PostgreSQL (локальний порт є частиною виводу docker-compose ps).

Якщо ви запускаєте psql за допомогою Symfony CLI, вам не потрібно нічого запам’ятовувати.

Symfony CLI автоматично виявляє сервіси Docker, запущені для проекту, і виставляє змінні середовища, необхідні psql для підключення до бази даних.

Завдяки цим домовленостям, доступ до бази даних за допомогою команди symfony run — набагато легший:

1
$ symfony run psql

Примітка

Якщо у вас немає доступу до бінарного файлу psql на локальному хості, ви можете запустити його за допомогою docker-compose:

1
$ docker-compose exec database psql main

Резервне копіювання і відновлення бази даних

Використовуйте pg_dump, щоб створити резервну копію бази даних:

1
$ symfony run pg_dump --data-only > dump.sql

І відновіть дані:

1
$ symfony run psql < dump.sql

Попередження

Ніколи не викликайте docker-compose down, якщо ви не хочете втратити дані. Або спочатку створіть резервну копію.

Додавання PostgreSQL до SymfonyCloud

Для продакшн-інфраструктури у SymfonyCloud, додавання такого сервісу, як PostgreSQL, виконується у досі пустому файлі .symfony/services.yaml:

.symfony/services.yaml
1
2
3
4
db:
  type: postgresql:13
  disk: 1024
  size: S

Сервіс db — це база даних PostgreSQL (та ж версія, що і для Docker), який ми хочемо розмістити у невеликому контейнері, об’ємом 1 ГБ.

Нам також потрібно «прив’язати» БД до контейнера застосунку, який описаний у .symfony.cloud.yaml:

.symfony.cloud.yaml
1
2
relationships:
  database: "db:postgresql"

Сервіс db типу postgresql позначається як database у контейнері застосунку.

Останнім кроком є додавання розширення pdo_pgsql до середовища виконання PHP:

.symfony.cloud.yaml
1
2
3
4
runtime:
  extensions:
    - pdo_pgsql
    # other extensions here

Ось всі зміни у файлі: .symfony.cloud.yaml:

patch_file
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
--- a/.symfony.cloud.yaml
+++ b/.symfony.cloud.yaml
@@ -4,6 +4,7 @@ type: php:7.4

 runtime:
   extensions:
+    - pdo_pgsql
     - apcu
     - mbstring
     - sodium
@@ -21,6 +22,9 @@ build:

 disk: 512

+relationships:
+  database: "db:postgresql"
+
 web:
   locations:
     "/":

Зафіксуйте ці зміни, а потім повторно розгорніть у SymfonyCloud:

1
2
3
$ git add .
$ git commit -m'Configuring the database'
$ symfony deploy

Доступ до бази даних на SymfonyCloud

PostgreSQL тепер працює як локально, за допомогою Docker, так і в продакшн, у SymfonyCloud.

Як ми щойно побачили, при виконанні команди symfony run psql відбувається автоматичне підключення до бази даних, розміщеної у контейнері Docker. Це відбувається завдяки змінним середовища, що встановлені командою symfony run.

Якщо ви хочете під’єднатися до PostgreSQL, розміщеному у продакшн контейнері, ви можете відкрити тунель SSH між локальним комп’ютером і інфраструктурою SymfonyCloud:

1
$ symfony tunnel:open --expose-env-vars

За замовчуванням, змінні середовища сервісів SymfonyCloud не налаштовані на локальному комп’ютері. Ви маєте це зробити явно, використовуючи прапорець --expose-env-vars. Чому? Підключення до бази даних у продакшн — небезпечна операція. Ви можете навести безлад у реальних даних. Цей прапорець — це те, чим ви підтверджуєте, що це саме те, що ви хочете зробити.

Тепер, підключіться до віддаленої бази даних PostgreSQL, за допомогою команди symfony run psql, як і раніше:

1
$ symfony run psql

Коли завершите роботу, не забудьте закрити тунель:

1
$ symfony tunnel:close

Порада

Для виконання деяких SQL-запитів до бази даних у продакшн, замість використання інтерактивної оболонки, можна також використовувати команду symfony sql.

Перегляд змінних середовища

Docker Compose й SymfonyCloud легко працюють із Symfony завдяки змінним середовища.

Перевірте всі змінні середовища, що надані symfony, виконавши symfony var:export:

1
2
3
4
5
6
7
8
$ symfony var:export

PGHOST=127.0.0.1
PGPORT=32781
PGDATABASE=main
PGUSER=main
PGPASSWORD=main
# ...

Змінні середовища PG* зчитуються утилітою psql. А як щодо інших?

Коли тунель до SymfonyCloud відкрито з прапорцем --expose-env-vars, команда var:export повертає змінні віддаленого середовища:

1
2
3
$ symfony tunnel:open --expose-env-vars
$ symfony var:export
$ symfony tunnel:close

Опис вашої інфраструктури

Можливо, ви ще не усвідомили цього, але наявність інфраструктури, що зберігається у файлах поруч із кодом, дуже допомагає. Docker і Symfony Cloud використовують конфігураційні файли для опису інфраструктури проекту. Зміни у коді й зміни в інфраструктурі є частиною одного і того ж патча, коли нова функція потребує додаткового сервісу.


 • « Previous Крок 6: Створення контролера
 • Next » Крок 8: Опис структури даних

This work, including the code samples, is licensed under a Creative Commons BY-NC-SA 4.0 license.