Крок 9: Налаштування панелі керування

5.2 version
Maintained

Налаштування панелі керування

Додавання майбутніх конференцій до бази даних — завдання адміністраторів проекту. Панель Керування — це захищений розділ веб-сайту, де адміністратори проекту можуть керувати його вмістом, модерувати відгуки тощо.

Як ми можемо створити це швидко? За допомогою бандла, який здатний згенерувати панель керування на основі моделі проекту. EasyAdmin ідеально підходить для цього.

Налаштування EasyAdmin

По-перше, додайте EasyAdmin як залежність проекту:

1
$ symfony composer req "admin:^3"

EasyAdmin автоматично генерує панель керування для вашого застосунку на основі конкретних контролерів. Створіть новий каталог src/Controller/Admin/ в якому ми будемо зберігати ці контролери:

1
$ mkdir src/Controller/Admin/

Щоб розпочати роботу з EasyAdmin, створімо «панель керування», яка буде основною точкою входу для управління даними веб-сайту:

1
$ symfony console make:admin:dashboard

Приймаючи відповіді за замовчуванням, створюється наступний контролер:

src/Controller/Admin/DashboardController.php
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
namespace App\Controller\Admin;

use EasyCorp\Bundle\EasyAdminBundle\Config\Dashboard;
use EasyCorp\Bundle\EasyAdminBundle\Config\MenuItem;
use EasyCorp\Bundle\EasyAdminBundle\Controller\AbstractDashboardController;
use Symfony\Component\HttpFoundation\Response;
use Symfony\Component\Routing\Annotation\Route;

class DashboardController extends AbstractDashboardController
{
  /**
   * @Route("/admin", name="admin")
   */
  public function index(): Response
  {
    return parent::index();
  }

  public function configureDashboard(): Dashboard
  {
    return Dashboard::new()
      ->setTitle('Guestbook');
  }

  public function configureMenuItems(): iterable
  {
    yield MenuItem::linktoDashboard('Dashboard', 'fa fa-home');
    // yield MenuItem::linkToCrud('The Label', 'icon class', EntityClass::class);
  }
}

За домовленістю всі контролери панелі керування зберігаються в їх власному просторі імен App\Controller\Admin.

Отримайте доступ до згенерованої панелі керування за адресою /admin, налаштовану методом index(); ви можете змінити URL-адресу на будь-яку, яка вам подобається:

Бум! У нас є приємний інтерфейс панелі керування, готовий бути налаштованим відповідно до наших потреб.

Наступним кроком є створення контролерів для управління конференціями і коментарями.

У контролері панелі керування ви могли помітити метод configureMenuItems(), який містить коментар щодо додавання посилань на «CRUDs». CRUD є абревіатурою від «Create, Read, Update, і Delete», чотирьох основних операцій, які потрібно виконувати над будь-якою сутністю. Це саме те, що ми хочемо, щоб панель керування виконувала для нас; EasyAdmin навіть виводить це на новий рівень, також дбаючи про пошук і фільтрацію.

Створімо CRUD для конференцій:

1
$ symfony console make:admin:crud

Виберіть 1, щоб створити інтерфейс панелі керування для конференцій і використовуйте значення за замовчуванням для інших питань. Має бути згенеровано наступний файл:

src/Controller/Admin/ConferenceCrudController.php
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
namespace App\Controller\Admin;

use App\Entity\Conference;
use EasyCorp\Bundle\EasyAdminBundle\Controller\AbstractCrudController;

class ConferenceCrudController extends AbstractCrudController
{
  public static function getEntityFqcn(): string
  {
    return Conference::class;
  }

  /*
  public function configureFields(string $pageName): iterable
  {
    return [
      IdField::new('id'),
      TextField::new('title'),
      TextEditorField::new('description'),
    ];
  }
  */
}

Зробіть те саме для коментарів:

1
$ symfony console make:admin:crud

Останнім кроком є зв’язування CRUD конференції і коментаря з панеллю керування:

patch_file
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
--- a/src/Controller/Admin/DashboardController.php
+++ b/src/Controller/Admin/DashboardController.php
@@ -2,6 +2,8 @@

 namespace App\Controller\Admin;

+use App\Entity\Comment;
+use App\Entity\Conference;
 use EasyCorp\Bundle\EasyAdminBundle\Config\Dashboard;
 use EasyCorp\Bundle\EasyAdminBundle\Config\MenuItem;
 use EasyCorp\Bundle\EasyAdminBundle\Controller\AbstractDashboardController;
@@ -26,7 +28,8 @@ class DashboardController extends AbstractDashboardController

   public function configureMenuItems(): iterable
   {
-    yield MenuItem::linktoDashboard('Dashboard', 'fa fa-home');
-    // yield MenuItem::linkToCrud('The Label', 'fas fa-list', EntityClass::class);
+    yield MenuItem::linktoRoute('Back to the website', 'fas fa-home', 'homepage');
+    yield MenuItem::linkToCrud('Conferences', 'fas fa-map-marker-alt', Conference::class);
+    yield MenuItem::linkToCrud('Comments', 'fas fa-comments', Comment::class);
   }
 }

Ми перевизначили метод configureMenuItems(), щоб додати пункти меню з відповідними піктограмами для значків конференцій і коментарів, а також додати посилання назад на головну сторінку веб-сайту.

EasyAdmin надає API для полегшення зв’язування з CRUD сутностей за допомогою методу MenuItem::linkToRoute().

Головна сторінка панелі керування поки що порожня. Тут ви можете відобразити деяку статистику чи будь-яку відповідну інформацію. Оскільки у нас немає нічого важливого для відображення, переспрямуймо до списку конференцій:

patch_file
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
--- a/src/Controller/Admin/DashboardController.php
+++ b/src/Controller/Admin/DashboardController.php
@@ -7,6 +7,7 @@ use App\Entity\Conference;
 use EasyCorp\Bundle\EasyAdminBundle\Config\Dashboard;
 use EasyCorp\Bundle\EasyAdminBundle\Config\MenuItem;
 use EasyCorp\Bundle\EasyAdminBundle\Controller\AbstractDashboardController;
+use EasyCorp\Bundle\EasyAdminBundle\Router\CrudUrlGenerator;
 use Symfony\Component\HttpFoundation\Response;
 use Symfony\Component\Routing\Annotation\Route;

@@ -17,7 +18,10 @@ class DashboardController extends AbstractDashboardController
   */
   public function index(): Response
   {
-    return parent::index();
+    $routeBuilder = $this->get(CrudUrlGenerator::class)->build();
+    $url = $routeBuilder->setController(ConferenceCrudController::class)->generateUrl();
+
+    return $this->redirect($url);
   }

   public function configureDashboard(): Dashboard

При відображенні зв’язків сутності (конференція, пов’язана з коментарем) Easy Admin намагається використовувати рядкове представлення конференції. За замовчуванням він використовує домовленість, яка використовує ім’я сутності і первинний ключ (наприклад, Conference #1), якщо сутність не визначає «магічний» метод __toString(). Щоб зробити відображення змістовнішим, додайте такий метод у клас Conference:

patch_file
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
--- a/src/Entity/Conference.php
+++ b/src/Entity/Conference.php
@@ -44,6 +44,11 @@ class Conference
     $this->comments = new ArrayCollection();
   }

+  public function __toString(): string
+  {
+    return $this->city.' '.$this->year;
+  }
+
   public function getId(): ?int
   {
     return $this->id;

Зробіть те ж саме для класу Comment:

patch_file
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
--- a/src/Entity/Comment.php
+++ b/src/Entity/Comment.php
@@ -48,6 +48,11 @@ class Comment
   */
   private $photoFilename;

+  public function __toString(): string
+  {
+    return (string) $this->getEmail();
+  }
+
   public function getId(): ?int
   {
     return $this->id;

Тепер ви можете додавати/змінювати/видаляти конференції безпосередньо з панелі керування. Пограйтеся з цим і додайте хоча б одну конференцію.

Додайте кілька коментарів без фото. Встановіть дату, поки вручну; ми зробимо автоматичне заповнення стовпчика createdAt на одному з наступних кроків.

Кастомізація EasyAdmin

Панель керування за замовчуванням працює добре, але її можна налаштувати багатьма способами, щоб поліпшити зручність її використання. Зробімо кілька простих змін у сутності Comment, щоб продемонструвати деякі можливості:

patch_file
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
--- a/src/Controller/Admin/CommentCrudController.php
+++ b/src/Controller/Admin/CommentCrudController.php
@@ -3,7 +3,15 @@
 namespace App\Controller\Admin;

 use App\Entity\Comment;
+use EasyCorp\Bundle\EasyAdminBundle\Config\Crud;
+use EasyCorp\Bundle\EasyAdminBundle\Config\Filters;
 use EasyCorp\Bundle\EasyAdminBundle\Controller\AbstractCrudController;
+use EasyCorp\Bundle\EasyAdminBundle\Field\AssociationField;
+use EasyCorp\Bundle\EasyAdminBundle\Field\DateTimeField;
+use EasyCorp\Bundle\EasyAdminBundle\Field\EmailField;
+use EasyCorp\Bundle\EasyAdminBundle\Field\TextareaField;
+use EasyCorp\Bundle\EasyAdminBundle\Field\TextField;
+use EasyCorp\Bundle\EasyAdminBundle\Filter\EntityFilter;

 class CommentCrudController extends AbstractCrudController
 {
@@ -12,14 +20,44 @@ class CommentCrudController extends AbstractCrudController
     return Comment::class;
   }

-  /*
+  public function configureCrud(Crud $crud): Crud
+  {
+    return $crud
+      ->setEntityLabelInSingular('Conference Comment')
+      ->setEntityLabelInPlural('Conference Comments')
+      ->setSearchFields(['author', 'text', 'email'])
+      ->setDefaultSort(['createdAt' => 'DESC']);
+    ;
+  }
+
+  public function configureFilters(Filters $filters): Filters
+  {
+    return $filters
+      ->add(EntityFilter::new('conference'))
+    ;
+  }
+
   public function configureFields(string $pageName): iterable
   {
-    return [
-      IdField::new('id'),
-      TextField::new('title'),
-      TextEditorField::new('description'),
-    ];
+    yield AssociationField::new('conference');
+    yield TextField::new('author');
+    yield EmailField::new('email');
+    yield TextareaField::new('text')
+      ->hideOnIndex()
+    ;
+    yield TextField::new('photoFilename')
+      ->onlyOnIndex()
+    ;
+
+    $createdAt = DateTimeField::new('createdAt')->setFormTypeOptions([
+      'html5' => true,
+      'years' => range(date('Y'), date('Y') + 5),
+      'widget' => 'single_text',
+    ]);
+    if (Crud::PAGE_EDIT === $pageName) {
+      yield $createdAt->setFormTypeOption('disabled', true);
+    } else {
+      yield $createdAt;
+    }
   }
-  */
 }

Для налаштування розділу Comment явний перелік полів у методі configureFields() дозволяє нам упорядкувати їх так, як ми хочемо. Деякі поля налаштовуються додатково, наприклад, приховування текстового поля на індексній сторінці.

Методи configureFilters() визначають, які фільтри надавати поверх поля пошуку.

Ці налаштування — лише невелике ознайомлення з можливостями, які надає EasyAdmin.

Пограйтеся з панеллю керування, відфільтруйте коментарі за конференцією чи знайдіть їх, наприклад, за електронною поштою. Єдиний момент — кожен може отримати доступ до панелі керування. Не хвилюйтеся, ми забезпечимо контроль доступу на одному з наступних кроків.

1
$ symfony run psql -c "TRUNCATE conference RESTART IDENTITY CASCADE"

 • « Previous Крок 8: Опис структури даних
 • Next » Крок 10: Створення інтерфейсу користувача

This work, including the code samples, is licensed under a Creative Commons BY-NC-SA 4.0 license.