Black Friday 2022 Offers 30% discount in Symfony, Twig and Sylius certifications (offer ends tomorrow)

Caching voor performance

Caching voor performance

Populariteit kan met performanceproblemen gepaard gaan. Enkele typische voorbeelden: ontbrekende database-indexen of een gigantische hoeveelheid aan SQL-verzoeken per pagina. Met een lege database zal je geen problemen ondervinden, maar met meer verkeer en steeds meer gegevens kan je op een gegeven moment in de problemen komen.

HTTP-Cache headers toevoegen

Het gebruik van HTTP-cachingstrategieën is een geweldige manier om met weinig inspanning de prestaties voor eindgebruikers te maximaliseren. Voeg een reverse proxy-cache toe in productie om caching mogelijk te maken en gebruik een CDN om zo dicht mogelijk bij de eindgebruikers te cachen voor nog betere prestaties.

Laten we de homepage een uur cachen:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
--- a/src/Controller/ConferenceController.php
+++ b/src/Controller/ConferenceController.php
@@ -33,9 +33,12 @@ class ConferenceController extends AbstractController
   #[Route('/', name: 'homepage')]
   public function index(ConferenceRepository $conferenceRepository): Response
   {
-    return new Response($this->twig->render('conference/index.html.twig', [
+    $response = new Response($this->twig->render('conference/index.html.twig', [
       'conferences' => $conferenceRepository->findAll(),
     ]));
+    $response->setSharedMaxAge(3600);
+
+    return $response;
   }

   #[Route('/conference/{slug}', name: 'conference')]

De methode setSharedMaxAge() configureert de vervaldatum van de cache voor reverse proxies. Gebruik setMaxAge() om de browsercache te beheren. De tijd wordt uitgedrukt in seconden (1 uur = 60 minuten = 3600 seconden).

Het cachen van de conferentiepagina is moeilijker, omdat deze dynamischer is. Iedereen kan op elk moment een reactie toevoegen en niemand wil een uur wachten om die online te zien. Gebruik in dergelijke gevallen de HTTP-validatiestrategie.

Het activeren van Symfony's HTTP-Cache kernel

Om de HTTP-cachestrategie te testen, schakel je Symfony's HTTP-reverse proxy in, maar enkel in de "ontwikkel" omgeving (voor de "productie" omgeving zullen we een "robuustere" oplossing gebruiken):

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
--- a/config/packages/framework.yaml
+++ b/config/packages/framework.yaml
@@ -22,3 +22,7 @@ when@test:
     test: true
     session:
       storage_factory_id: session.storage.factory.mock_file
+
+when@dev:
+  framework:
+    http_cache: true

Naast het feit dat het een volwaardige HTTP-reverse proxy is, voegt Symfony's HTTP-reverse proxy (via de HttpCache class) wat fijne debuginfo toe, zoals HTTP-headers. Dat helpt enorm bij het valideren van de cache-headers die we hebben ingesteld.

Bekijk het op de homepage:

1
$ curl -s -I -X GET https://127.0.0.1:8000/
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
HTTP/2 200
age: 0
cache-control: public, s-maxage=3600
content-type: text/html; charset=UTF-8
date: Mon, 28 Oct 2019 08:11:57 GMT
x-content-digest: en63cef7045fe418859d73668c2703fb1324fcc0d35b21d95369a9ed1aca48e73e
x-debug-token: 9eb25a
x-debug-token-link: https://127.0.0.1:8000/_profiler/9eb25a
x-robots-tag: noindex
x-symfony-cache: GET /: miss, store
content-length: 50978

Bij de allereerste request vertelt de cacheserver je dat het een miss was en het een store heeft uitgevoerd om de response te cachen. Controleer de cache-control-header om de geconfigureerde cachingstrategie te zien.

Voor daaropvolgende requests is de response gecachet (de age is ook bijgewerkt):

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
HTTP/2 200
age: 143
cache-control: public, s-maxage=3600
content-type: text/html; charset=UTF-8
date: Mon, 28 Oct 2019 08:11:57 GMT
x-content-digest: en63cef7045fe418859d73668c2703fb1324fcc0d35b21d95369a9ed1aca48e73e
x-debug-token: 9eb25a
x-debug-token-link: https://127.0.0.1:8000/_profiler/9eb25a
x-robots-tag: noindex
x-symfony-cache: GET /: fresh
content-length: 50978

SQL-requests vermijden met ESI

De TwigEventSubscriber-listener injecteert een globale variabele in Twig met alle conferentieobjecten en doet dat voor elke pagina op de website. Daar valt vast een hoop aan te optimaliseren.

Je zal niet elke dag conferenties toevoegen, dus de code vraagt telkens exact dezelfde gegevens op uit de database.

We zouden de namen en slugs van de conferenties kunnen cachen met Symfony Cache, maar waar mogelijk wil ik graag vertrouwen op de HTTP-cachinginfrastructuur.

Wanneer je een deel van een pagina wilt cachen, koppel je die los van de huidige HTTP-request door een subrequest te maken. ESI is de beste oplossing voor deze use case. ESI maakt het mogelijk om het resultaat van een HTTP-request te integreren in een andere request.

Maak een controller aan die alleen het deel van de HTML terugstuurt dat de conferenties weergeeft:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
--- a/src/Controller/ConferenceController.php
+++ b/src/Controller/ConferenceController.php
@@ -41,6 +41,14 @@ class ConferenceController extends AbstractController
     return $response;
   }

+  #[Route('/conference_header', name: 'conference_header')]
+  public function conferenceHeader(ConferenceRepository $conferenceRepository): Response
+  {
+    return new Response($this->twig->render('conference/header.html.twig', [
+      'conferences' => $conferenceRepository->findAll(),
+    ]));
+  }
+
   #[Route('/conference/{slug}', name: 'conference')]
   public function show(Request $request, Conference $conference, CommentRepository $commentRepository, string $photoDir): Response
   {

Maak de bijbehorende template aan:

templates/conference/header.html.twig
1
2
3
4
5
<ul>
  {% for conference in conferences %}
    <li><a href="{{ path('conference', { slug: conference.slug }) }}">{{ conference }}</a></li>
  {% endfor %}
</ul>

Check /conference_header om te kijken of alles goed werkt.

Tijd om de truc te onthullen! Update de Twig-layout om de zojuist gemaakte controller op te roepen:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
--- a/templates/base.html.twig
+++ b/templates/base.html.twig
@@ -16,11 +16,7 @@
   <body>
     <header>
       <h1><a href="{{ path('homepage') }}">Guestbook</a></h1>
-      <ul>
-      {% for conference in conferences %}
-        <li><a href="{{ path('conference', { slug: conference.slug }) }}">{{ conference }}</a></li>
-      {% endfor %}
-      </ul>
+      {{ render(path('conference_header')) }}
       <hr />
     </header>
     {% block body %}{% endblock %}

En voilà. Vernieuw de pagina en de website wordt nog steeds hetzelfde weergegeven.

Tip

Gebruik het "Request / Response" Symfony-profilerpaneel om meer te weten te komen over de hoofdrequest en de subrequests.

Elke keer dat je nu een pagina bezoekt in de browser worden er twee HTTP-requests uitgevoerd: één voor de header en één voor de main-pagina. Je hebt de performance slechter gemaakt. Gefeliciteerd!

De HTTP-call voor de header van de conferentiepagina wordt momenteel intern gedaan door Symfony, dus er is geen HTTP-round-trip aan te pas gekomen. Dit betekent ook dat er geen enkele manier is om te profiteren van HTTP-cache-headers.

Converteer de call naar een "echte" HTTP-call met behulp van een ESI.

Schakel eerst de ESI-ondersteuning in:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
--- a/config/packages/framework.yaml
+++ b/config/packages/framework.yaml
@@ -12,7 +12,7 @@ framework:
     cookie_samesite: lax
     storage_factory_id: session.storage.factory.native

-  #esi: true
+  esi: true
   #fragments: true
   php_errors:
     log: true

Gebruik vervolgens render_esi in plaats van render:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
--- a/templates/base.html.twig
+++ b/templates/base.html.twig
@@ -16,7 +16,7 @@
   <body>
     <header>
       <h1><a href="{{ path('homepage') }}">Guestbook</a></h1>
-      {{ render(path('conference_header')) }}
+      {{ render_esi(path('conference_header')) }}
       <hr />
     </header>
     {% block body %}{% endblock %}

Als Symfony een reverse proxy detecteert die weet hoe om te gaan met ESI's, wordt ESI automatisch ondersteund (zo niet, dan valt het systeem terug op het synchroon uitvoeren van de subrequest).

Laten we de logs bekijken, aangezien de reverse proxy van Symfony ESI's ondersteunt (verwijder eerst de cache - zie "Legen" hieronder):

1
$ curl -s -I -X GET https://127.0.0.1:8000/
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
HTTP/2 200
age: 0
cache-control: must-revalidate, no-cache, private
content-type: text/html; charset=UTF-8
date: Mon, 28 Oct 2019 08:20:05 GMT
expires: Mon, 28 Oct 2019 08:20:05 GMT
x-content-digest: en4dd846a34dcd757eb9fd277f43220effd28c00e4117bed41af7f85700eb07f2c
x-debug-token: 719a83
x-debug-token-link: https://127.0.0.1:8000/_profiler/719a83
x-robots-tag: noindex
x-symfony-cache: GET /: miss, store; GET /conference_header: miss
content-length: 50978

Vernieuw de pagina een paar keer: de / response wordt gecachet en de /conference_header response niet. We hebben iets geweldigs bereikt: de hele pagina in de cache, maar één deel is nog steeds dynamisch.

Dit is echter niet wat we willen. Cache de headerpagina een uur lang, onafhankelijk van de rest:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
--- a/src/Controller/ConferenceController.php
+++ b/src/Controller/ConferenceController.php
@@ -44,9 +44,12 @@ class ConferenceController extends AbstractController
   #[Route('/conference_header', name: 'conference_header')]
   public function conferenceHeader(ConferenceRepository $conferenceRepository): Response
   {
-    return new Response($this->twig->render('conference/header.html.twig', [
+    $response = new Response($this->twig->render('conference/header.html.twig', [
       'conferences' => $conferenceRepository->findAll(),
     ]));
+    $response->setSharedMaxAge(3600);
+
+    return $response;
   }

   #[Route('/conference/{slug}', name: 'conference')]

Cache is nu ingeschakeld voor beide requests:

1
$ curl -s -I -X GET https://127.0.0.1:8000/
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
HTTP/2 200
age: 613
cache-control: public, s-maxage=3600
content-type: text/html; charset=UTF-8
date: Mon, 28 Oct 2019 07:31:24 GMT
x-content-digest: en15216b0803c7851d3d07071473c9f6a3a3360c6a83ccb0e550b35d5bc484bbd2
x-debug-token: cfb0e9
x-debug-token-link: https://127.0.0.1:8000/_profiler/cfb0e9
x-robots-tag: noindex
x-symfony-cache: GET /: fresh; GET /conference_header: fresh
content-length: 50978

De header x-symfony-cache bevat twee elementen: de hoofdrequest / en een subrequest (de conference_header ESI). Beide zitten in de cache (fresh).

De cachingstrategie kan verschillen van de hoofdpagina en diens ESI's. Als we een "about"-pagina hebben willen we die misschien een week cachen, en toch de header elk uur laten bijwerken.

Verwijder de listener, aangezien we die niet meer nodig hebben:

1
$ rm src/EventSubscriber/TwigEventSubscriber.php

De HTTP-cache legen om te testen

Het testen van de website in een browser of via geautomatiseerde tests wordt met een cachinglaag iets moeilijker.

Je kan handmatig alle HTTP-cache verwijderen door de var/cache/dev/http_cache/ directory te verwijderen:

1
$ rm -rf var/cache/dev/http_cache/

Deze strategie werkt niet goed als je alleen een paar URLs wilt invalideren of als je de cache wil invalideren voor je functionele tests. Laten we een klein, admin-only HTTP-endpoint toevoegen om wat URLs te invalideren:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
--- a/config/services.yaml
+++ b/config/services.yaml
@@ -36,3 +36,5 @@ services:
     tags:
       - { name: 'doctrine.orm.entity_listener', event: 'prePersist', entity: 'App\Entity\Conference'}
       - { name: 'doctrine.orm.entity_listener', event: 'preUpdate', entity: 'App\Entity\Conference'}
+
+  Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\StoreInterface: '@http_cache.store'
--- a/src/Controller/AdminController.php
+++ b/src/Controller/AdminController.php
@@ -8,6 +8,8 @@ use Doctrine\ORM\EntityManagerInterface;
 use Symfony\Bundle\FrameworkBundle\Controller\AbstractController;
 use Symfony\Component\HttpFoundation\Request;
 use Symfony\Component\HttpFoundation\Response;
+use Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\StoreInterface;
+use Symfony\Component\HttpKernel\KernelInterface;
 use Symfony\Component\Messenger\MessageBusInterface;
 use Symfony\Component\Routing\Annotation\Route;
 use Symfony\Component\Workflow\Registry;
@@ -52,4 +54,16 @@ class AdminController extends AbstractController
       'comment' => $comment,
     ]));
   }
+
+  #[Route('/admin/http-cache/{uri<.*>}', methods: ['PURGE'])]
+  public function purgeHttpCache(KernelInterface $kernel, Request $request, string $uri, StoreInterface $store): Response
+  {
+    if ('prod' === $kernel->getEnvironment()) {
+      return new Response('KO', 400);
+    }
+
+    $store->purge($request->getSchemeAndHttpHost().'/'.$uri);
+
+    return new Response('Done');
+  }
 }

De nieuwe controller is beperkt tot de PURGE HTTP-methode. Deze methode staat niet in de HTTP-standaard, maar wordt wel veel gebruikt om caches te invalideren.

Standaard kunnen routeparameters geen / bevatten, omdat dit de URL-segmenten scheidt. Je kan deze beperking voor de laatste routeparameter, bijvoorbeeld uri, opheffen door jouw eigen patroon in te stellen waar de URL aan moet voldoen (.*).

De manier waarop we de HttpCache-instantie krijgen kan er ook een beetje vreemd uitzien; we gebruiken een anonieme class omdat toegang tot de "echte" class niet mogelijk is. De HttpCache-instantie omsluit de echte kernel, die zich, zoals het hoort, niet bewust is van de cachelaag.

Invalideer de homepage en de kop van de conferentiepagina via de volgende cURL-calls:

1
2
$ curl -s -I -X PURGE -u admin:admin `symfony var:export SYMFONY_PROJECT_DEFAULT_ROUTE_URL`/admin/http-cache/
$ curl -s -I -X PURGE -u admin:admin `symfony var:export SYMFONY_PROJECT_DEFAULT_ROUTE_URL`/admin/http-cache/conference_header

Het subcommando symfony var:export SYMFONY_PROJECT_DEFAULT_ROUTE_URL geeft de huidige URL van de lokale webserver terug.

Note

De controller heeft geen naam voor de route, omdat deze nooit in de code wordt vermeld.

Groeperen op soortgelijke routes met een voorvoegsel

De twee routes in de admincontroller hebben dezelfde /admin-prefix. Schoon de routes op en configureer de prefix op de class zelf, in plaats van het op alle routes te herhalen:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
--- a/src/Controller/AdminController.php
+++ b/src/Controller/AdminController.php
@@ -15,6 +15,7 @@ use Symfony\Component\Routing\Annotation\Route;
 use Symfony\Component\Workflow\Registry;
 use Twig\Environment;

+#[Route('/admin')]
 class AdminController extends AbstractController
 {
   private $twig;
@@ -28,7 +29,7 @@ class AdminController extends AbstractController
     $this->bus = $bus;
   }

-  #[Route('/admin/comment/review/{id}', name: 'review_comment')]
+  #[Route('/comment/review/{id}', name: 'review_comment')]
   public function reviewComment(Request $request, Comment $comment, Registry $registry): Response
   {
     $accepted = !$request->query->get('reject');
@@ -55,7 +56,7 @@ class AdminController extends AbstractController
     ]));
   }

-  #[Route('/admin/http-cache/{uri<.*>}', methods: ['PURGE'])]
+  #[Route('/http-cache/{uri<.*>}', methods: ['PURGE'])]
   public function purgeHttpCache(KernelInterface $kernel, Request $request, string $uri, StoreInterface $store): Response
   {
     if ('prod' === $kernel->getEnvironment()) {

CPU/geheugenintensieve handelingen cachen

We hebben geen CPU of geheugenintensieve algoritmes op de website. We gaan een commando maken die de huidige stap weergeeft waar we aan werken (de naam van de Git-tag van de huidige commit, om precies te zijn), zodat we kunnen gaan leren over lokale caches.

De Symfony Process-component stelt je in staat om een commando uit te voeren en het resultaat terug te krijgen (standaard- en foutmeldingen).

Implementeer het commando:

src/Command/StepInfoCommand.php
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
namespace App\Command;

use Symfony\Component\Console\Command\Command;
use Symfony\Component\Console\Input\InputInterface;
use Symfony\Component\Console\Output\OutputInterface;
use Symfony\Component\Process\Process;

class StepInfoCommand extends Command
{
  protected static $defaultName = 'app:step:info';

  protected function execute(InputInterface $input, OutputInterface $output): int
  {
    $process = new Process(['git', 'tag', '-l', '--points-at', 'HEAD']);
    $process->mustRun();
    $output->write($process->getOutput());

    return 0;
  }
}

Note

Je had ook make:command kunnen gebruiken om het commando te genereren:

1
$ symfony console make:command app:step:info

Wat als we de output een paar minuten willen cachen? Gebruik de Symfony Cache.

En verpak de code in de cache logica:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
--- a/src/Command/StepInfoCommand.php
+++ b/src/Command/StepInfoCommand.php
@@ -6,16 +6,31 @@ use Symfony\Component\Console\Command\Command;
 use Symfony\Component\Console\Input\InputInterface;
 use Symfony\Component\Console\Output\OutputInterface;
 use Symfony\Component\Process\Process;
+use Symfony\Contracts\Cache\CacheInterface;

 class StepInfoCommand extends Command
 {
   protected static $defaultName = 'app:step:info';

+  private $cache;
+
+  public function __construct(CacheInterface $cache)
+  {
+    $this->cache = $cache;
+
+    parent::__construct();
+  }
+
   protected function execute(InputInterface $input, OutputInterface $output): int
   {
-    $process = new Process(['git', 'tag', '-l', '--points-at', 'HEAD']);
-    $process->mustRun();
-    $output->write($process->getOutput());
+    $step = $this->cache->get('app.current_step', function ($item) {
+      $process = new Process(['git', 'tag', '-l', '--points-at', 'HEAD']);
+      $process->mustRun();
+      $item->expiresAfter(30);
+
+      return $process->getOutput();
+    });
+    $output->writeln($step);

     return 0;
   }

Het proces wordt nu alleen aangeroepen als het app.current_step-item niet in de cache zit.

Profileren en vergelijken van prestaties

Voeg nooit blindelings cache toe. Houd er rekening mee dat het toevoegen van caching een laag complexiteit toevoegt. En omdat we allemaal erg slecht zijn in het raden wat snel en wat traag zal zijn, kan het zijn dat je in een situatie terechtkomt waarin de cache jouw applicatie langzamer maakt.

Meet altijd de impact van het toevoegen van een cache met een profilertool zoals Blackfire.

Raadpleeg de stap over "Performance" om meer te weten te komen over hoe je Blackfire kan gebruiken om jouw code te testen voordat je deze deployed.

Een reverse proxy-cache configureren in productie

In plaats van een Symfony reverse proxy te gebruiken in productie, zullen we gebruik maken de "robuustere" Varnish reverse proxy.

Varnish toevoegen aan de Platform.sh-services:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
--- a/.platform/services.yaml
+++ b/.platform/services.yaml
@@ -2,3 +2,12 @@
 database:
   type: postgresql:13
   disk: 1024
+
+varnish:
+  type: varnish:6.0
+  relationships:
+    application: 'app:http'
+  configuration:
+    vcl: !include
+      type: string
+      path: config.vcl

Gebruik Varnish als eerste toegangspunt in de routes:

1
2
3
4
5
6
--- a/.platform/routes.yaml
+++ b/.platform/routes.yaml
@@ -1,2 +1,2 @@
-"https://{all}/": { type: upstream, upstream: "app:http" }
+"https://{all}/": { type: upstream, upstream: "varnish:http", cache: { enabled: false } }
 "http://{all}/": { type: redirect, to: "https://{all}/" }

Maak ten slotte een config.vcl bestand aan om Varnish te configureren:

.platform/config.vcl
1
2
3
sub vcl_recv {
  set req.backend_hint = application.backend();
}

ESI-ondersteuning inschakelen in Varnish

ESI-ondersteuning in Varnish moet voor elke request expliciet worden ingeschakeld. Om dit universeel te maken, gebruikt Symfony de standaard Surrogate-Capability en Surrogate-Control headers om over de ESI-ondersteuning te onderhandelen:

.platform/config.vcl
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
sub vcl_recv {
  set req.backend_hint = application.backend();
  set req.http.Surrogate-Capability = "abc=ESI/1.0";
}

sub vcl_backend_response {
  if (beresp.http.Surrogate-Control ~ "ESI/1.0") {
    unset beresp.http.Surrogate-Control;
    set beresp.do_esi = true;
  }
}

De Varnish-cache legen

Het invalideren van de cache zou op productie nooit noodzakelijk moeten zijn, behalve voor noodgevallen en misschien op branches buiten master. Als je de cache vaak moet legen, betekent dit waarschijnlijk dat de cachingstrategie moet worden aangepast (door de TTL te verlagen of door een validatiestrategie te gebruiken in plaats van een vervalstrategie).

Hoe dan ook, laten we eens kijken hoe we Varnish moeten configureren voor cache-invalidatie:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
--- a/.platform/config.vcl
+++ b/.platform/config.vcl
@@ -1,6 +1,13 @@
 sub vcl_recv {
   set req.backend_hint = application.backend();
   set req.http.Surrogate-Capability = "abc=ESI/1.0";
+
+  if (req.method == "PURGE") {
+    if (req.http.x-purge-token != "PURGE_NOW") {
+      return(synth(405));
+    }
+    return (purge);
+  }
 }

 sub vcl_backend_response {

In het echte leven zou je in plaats daarvan waarschijnlijk IP's beperken, zoals beschreven in de Varnish docs.

Laten we nu een paar URL's legen:

1
2
$ curl -X PURGE -H 'x-purge-token: PURGE_NOW' `symfony cloud:env:url --pipe --primary`
$ curl -X PURGE -H 'x-purge-token: PURGE_NOW' `symfony cloud:env:url --pipe --primary`conference_header

De URL's zien er een beetje vreemd uit omdat de URL's die worden teruggestuurd door env:url al eindigen met /.

This work, including the code samples, is licensed under a Creative Commons BY-NC-SA 4.0 license.