Notificeren via verschillende kanalen

Version: current
 • Maintained versions
 • Unmaintained versions

Notificeren via verschillende kanalen

De gastenboekapplicatie verzamelt feedback over de conferenties. Maar we zijn niet goed in het geven van feedback aan onze gebruikers.

Aangezien reacties gemodereerd worden zullen gebruikers waarschijnlijk niet begrijpen waarom hun reacties niet direct gepubliceerd worden. Ze zullen zelfs het formulier opnieuw invullen, omdat ze denken dat er een technisch probleem was. Feedback geven na het toevoegen van een reactie zou geweldig zijn.

Ook moeten we ze waarschijnlijk op de hoogte stellen wanneer hun reactie is gepubliceerd. Aangezien we om hun e-mailadres vragen, kunnen we dat maar beter gebruiken.

Er zijn vele manieren om gebruikers op de hoogte te houden. E-mail is het eerste medium waar je misschien aan denkt, maar notificaties in de webapplicatie is een andere mogelijkheid. Het is zelfs mogelijk om SMS-berichten te versturen, een bericht op Slack of Telegram te posten. Er zijn legio mogelijkheden.

Het Symfony Notifier component implementeert vele notificatiestrategiën:

1
$ symfony composer req notifier

Webapplicatie-notificaties versturen in de browser

Als een eerste stap, zullen we gebruikers na hun inzending direct in de browser informeren over dat reacties gemodereerd worden.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
--- a/src/Controller/ConferenceController.php
+++ b/src/Controller/ConferenceController.php
@@ -14,6 +14,8 @@ use Symfony\Component\HttpFoundation\File\Exception\FileException;
 use Symfony\Component\HttpFoundation\Request;
 use Symfony\Component\HttpFoundation\Response;
 use Symfony\Component\Messenger\MessageBusInterface;
+use Symfony\Component\Notifier\Notification\Notification;
+use Symfony\Component\Notifier\NotifierInterface;
 use Symfony\Component\Routing\Annotation\Route;
 use Twig\Environment;

@@ -53,7 +55,7 @@ class ConferenceController extends AbstractController
   }

   #[Route('/conference/{slug}', name: 'conference')]
-  public function show(Request $request, Conference $conference, CommentRepository $commentRepository, string $photoDir): Response
+  public function show(Request $request, Conference $conference, CommentRepository $commentRepository, NotifierInterface $notifier, string $photoDir): Response
   {
     $comment = new Comment();
     $form = $this->createForm(CommentFormType::class, $comment);
@@ -82,9 +84,15 @@ class ConferenceController extends AbstractController

       $this->bus->dispatch(new CommentMessage($comment->getId(), $context));

+      $notifier->send(new Notification('Thank you for the feedback; your comment will be posted after moderation.', ['browser']));
+
       return $this->redirectToRoute('conference', ['slug' => $conference->getSlug()]);
     }

+    if ($form->isSubmitted()) {
+      $notifier->send(new Notification('Can you check your submission? There are some problems with it.', ['browser']));
+    }
+
     $offset = max(0, $request->query->getInt('offset', 0));
     $paginator = $commentRepository->getCommentPaginator($conference, $offset);

De notifier stuurt een notificatie naar de ontvangers via een kanaal.

Een notificatie heeft een onderwerp, een optionele inhoud en een belang.

Een notificatie kan verzonden worden via één of meer kanalen, afhankelijk van zijn belang. Je kunt urgente notificaties versturen middels SMS en reguliere bijvoorbeeld via e-mail.

Voor browsermeldingen hebben we geen ontvangers.

De browsernotificatie maakt gebruik van flash messages via de notification sectie. We moeten ze laten zien door de conferentie-template bij te werken:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
--- a/templates/conference/show.html.twig
+++ b/templates/conference/show.html.twig
@@ -3,6 +3,13 @@
 {% block title %}Conference Guestbook - {{ conference }}{% endblock %}

 {% block body %}
+  {% for message in app.flashes('notification') %}
+    <div class="alert alert-info alert-dismissible fade show">
+      {{ message }}
+      <button type="button" class="close" data-dismiss="alert" aria-label="Close"><span aria-hidden="true">&times;</span></button>
+    </div>
+  {% endfor %}
+
   <h2 class="mb-5">
     {{ conference }} Conference
   </h2>

De gebruikers worden nu op de hoogte gebracht dat hun inzending wordt gemodereerd:

/conference/amsterdam-2019

Als een extra bonus hebben we, als er een fout in het formulier zit, een mooie notificatie aan de bovenkant van de website:

/conference/amsterdam-2019

Tip

Flash-berichten gebruiken het HTTP-sessiesysteem als opslagmedium. Het gevolg hiervan is dat de HTTP-cache wordt uitgeschakeld, omdat het sessiesysteem gestart moet worden om te controleren op berichten.

Dit is de reden waarom we de flash-messages-snippet hebben toegevoegd aan de show.html.twig template en niet aan de base, omdat we dan HTTP-cache voor de homepage kwijt zouden raken.

Admins notificeren via e-mail

In plaats van een e-mail te sturen via de MailerInterface, om de admin op de hoogte te stellen van het feit dat er zojuist een reactie is geplaatst, kun je overschakelen naar het Notifier-component in de message handler:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
--- a/src/MessageHandler/CommentMessageHandler.php
+++ b/src/MessageHandler/CommentMessageHandler.php
@@ -4,14 +4,14 @@ namespace App\MessageHandler;

 use App\ImageOptimizer;
 use App\Message\CommentMessage;
+use App\Notification\CommentReviewNotification;
 use App\Repository\CommentRepository;
 use App\SpamChecker;
 use Doctrine\ORM\EntityManagerInterface;
 use Psr\Log\LoggerInterface;
-use Symfony\Bridge\Twig\Mime\NotificationEmail;
-use Symfony\Component\Mailer\MailerInterface;
 use Symfony\Component\Messenger\Handler\MessageHandlerInterface;
 use Symfony\Component\Messenger\MessageBusInterface;
+use Symfony\Component\Notifier\NotifierInterface;
 use Symfony\Component\Workflow\WorkflowInterface;

 class CommentMessageHandler implements MessageHandlerInterface
@@ -21,22 +21,20 @@ class CommentMessageHandler implements MessageHandlerInterface
   private $commentRepository;
   private $bus;
   private $workflow;
-  private $mailer;
+  private $notifier;
   private $imageOptimizer;
-  private $adminEmail;
   private $photoDir;
   private $logger;

-  public function __construct(EntityManagerInterface $entityManager, SpamChecker $spamChecker, CommentRepository $commentRepository, MessageBusInterface $bus, WorkflowInterface $commentStateMachine, MailerInterface $mailer, ImageOptimizer $imageOptimizer, string $adminEmail, string $photoDir, LoggerInterface $logger = null)
+  public function __construct(EntityManagerInterface $entityManager, SpamChecker $spamChecker, CommentRepository $commentRepository, MessageBusInterface $bus, WorkflowInterface $commentStateMachine, NotifierInterface $notifier, ImageOptimizer $imageOptimizer, string $photoDir, LoggerInterface $logger = null)
   {
     $this->entityManager = $entityManager;
     $this->spamChecker = $spamChecker;
     $this->commentRepository = $commentRepository;
     $this->bus = $bus;
     $this->workflow = $commentStateMachine;
-    $this->mailer = $mailer;
+    $this->notifier = $notifier;
     $this->imageOptimizer = $imageOptimizer;
-    $this->adminEmail = $adminEmail;
     $this->photoDir = $photoDir;
     $this->logger = $logger;
   }
@@ -62,13 +60,7 @@ class CommentMessageHandler implements MessageHandlerInterface

       $this->bus->dispatch($message);
     } elseif ($this->workflow->can($comment, 'publish') || $this->workflow->can($comment, 'publish_ham')) {
-      $this->mailer->send((new NotificationEmail())
-        ->subject('New comment posted')
-        ->htmlTemplate('emails/comment_notification.html.twig')
-        ->from($this->adminEmail)
-        ->to($this->adminEmail)
-        ->context(['comment' => $comment])
-      );
+      $this->notifier->send(new CommentReviewNotification($comment), ...$this->notifier->getAdminRecipients());
     } elseif ($this->workflow->can($comment, 'optimize')) {
       if ($comment->getPhotoFilename()) {
         $this->imageOptimizer->resize($this->photoDir.'/'.$comment->getPhotoFilename());

De getAdminRecipients() method retourneert de admin-ontvangers zoals geconfigureerd in de notifier; werk dit nu bij om jouw eigen e-mailadres toe te voegen:

1
2
3
4
5
6
7
8
--- a/config/packages/notifier.yaml
+++ b/config/packages/notifier.yaml
@@ -13,4 +13,4 @@ framework:
       medium: ['email']
       low: ['email']
     admin_recipients:
-      - { email: [email protected] }
+      - { email: "%env(string:default:default_admin_email:ADMIN_EMAIL)%" }

Maak nu de CommentReviewNotification class:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
namespace App\Notification;

use App\Entity\Comment;
use Symfony\Component\Notifier\Message\EmailMessage;
use Symfony\Component\Notifier\Notification\EmailNotificationInterface;
use Symfony\Component\Notifier\Notification\Notification;
use Symfony\Component\Notifier\Recipient\EmailRecipientInterface;

class CommentReviewNotification extends Notification implements EmailNotificationInterface
{
  private $comment;

  public function __construct(Comment $comment)
  {
    $this->comment = $comment;

    parent::__construct('New comment posted');
  }

  public function asEmailMessage(EmailRecipientInterface $recipient, string $transport = null): ?EmailMessage
  {
    $message = EmailMessage::fromNotification($this, $recipient, $transport);
    $message->getMessage()
      ->htmlTemplate('emails/comment_notification.html.twig')
      ->context(['comment' => $this->comment])
    ;

    return $message;
  }
}

De asEmailMessage() method van de EmailNotificationInterface is optioneel, maar je kunt de e-mail ermee aanpassen.

Een voordeel van het gebruik van de Notifier in plaats van direct de mailer is dat het de melding loskoppelt van het "kanaal" dat daarvoor wordt gebruikt. Zoals je kunt zien, zegt niets expliciet dat de notificatie per e-mail moet worden verzonden.

In plaats daarvan wordt het kanaal geconfigureerd in config/packages/notifier.yaml afhankelijk van het belang van de melding (standaard low):

1
2
3
4
5
6
7
8
framework:
notifier:
  channel_policy:
    # use chat/slack, chat/telegram, sms/twilio or sms/nexmo
    urgent: ['email']
    high: ['email']
    medium: ['email']
    low: ['email']

We hebben gesproken over de browser en de e-mail kanalen. Laten we eens kijken naar chiquere varianten.

Chatten met administrators

Laten we eerlijk zijn, we wachten allemaal op positieve feedback. Of in ieder geval constructieve feedback. Als iemand een reactie plaatst met woorden als "great" (super goed) of "awesome" (geweldig), dan willen we die misschien sneller accepteren dan de anderen.

Voor dergelijke berichten willen we een waarschuwing krijgen via een instant-messaging-systeem zoals Slack of Telegram, naast de reguliere e-mail.

Installeer Slack ondersteuning voor de Symfony Notifier:

1
$ symfony composer req slack-notifier

Om te beginnen, bouw je de Slack DSN op met een Slack access token en de Slack channel identifier waar je berichten naartoe wilt sturen: slack://[email protected]?channel=CHANNEL.

Omdat de access token gevoelig is, kun je de Slack DSN in de secret store bewaren:

1
$ symfony console secrets:set SLACK_DSN

Doe hetzelfde voor productie:

1
$ APP_ENV=prod symfony console secrets:set SLACK_DSN

Activeer de chatter Slack support:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
--- a/config/packages/notifier.yaml
+++ b/config/packages/notifier.yaml
@@ -1,7 +1,7 @@
 framework:
   notifier:
-    #chatter_transports:
-    #  slack: '%env(SLACK_DSN)%'
+    chatter_transports:
+      slack: '%env(SLACK_DSN)%'
     #  telegram: '%env(TELEGRAM_DSN)%'
     #texter_transports:
     #  twilio: '%env(TWILIO_DSN)%'

Werk de Notification class bij om berichten te routeren, afhankelijk van de tekst in de reactie (met een eenvoudige reguliere expressie):

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
--- a/src/Notification/CommentReviewNotification.php
+++ b/src/Notification/CommentReviewNotification.php
@@ -7,6 +7,7 @@ use Symfony\Component\Notifier\Message\EmailMessage;
 use Symfony\Component\Notifier\Notification\EmailNotificationInterface;
 use Symfony\Component\Notifier\Notification\Notification;
 use Symfony\Component\Notifier\Recipient\EmailRecipientInterface;
+use Symfony\Component\Notifier\Recipient\RecipientInterface;

 class CommentReviewNotification extends Notification implements EmailNotificationInterface
 {
@@ -29,4 +30,15 @@ class CommentReviewNotification extends Notification implements EmailNotificatio

     return $message;
   }
+
+  public function getChannels(RecipientInterface $recipient): array
+  {
+    if (preg_match('{\b(great|awesome)\b}i', $this->comment->getText())) {
+      return ['email', 'chat/slack'];
+    }
+
+    $this->importance(Notification::IMPORTANCE_LOW);
+
+    return ['email'];
+  }
 }

We hebben ook het belang van "gewone" reacties veranderd, omdat dit het ontwerp van de e-mail enigszins aangepast.

En klaar! Plaats een reactie met "awesome" (geweldig) in de tekst, je zou nu een bericht op Slack moeten ontvangen.

Net zoals voor e-mail kun je de ChatNotificationInterface implementeren om de standaard rendering van het Slack bericht te overschrijven:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
--- a/src/Notification/CommentReviewNotification.php
+++ b/src/Notification/CommentReviewNotification.php
@@ -3,13 +3,18 @@
 namespace App\Notification;

 use App\Entity\Comment;
+use Symfony\Component\Notifier\Bridge\Slack\Block\SlackDividerBlock;
+use Symfony\Component\Notifier\Bridge\Slack\Block\SlackSectionBlock;
+use Symfony\Component\Notifier\Bridge\Slack\SlackOptions;
+use Symfony\Component\Notifier\Message\ChatMessage;
 use Symfony\Component\Notifier\Message\EmailMessage;
+use Symfony\Component\Notifier\Notification\ChatNotificationInterface;
 use Symfony\Component\Notifier\Notification\EmailNotificationInterface;
 use Symfony\Component\Notifier\Notification\Notification;
 use Symfony\Component\Notifier\Recipient\EmailRecipientInterface;
 use Symfony\Component\Notifier\Recipient\RecipientInterface;

-class CommentReviewNotification extends Notification implements EmailNotificationInterface
+class CommentReviewNotification extends Notification implements EmailNotificationInterface, ChatNotificationInterface
 {
   private $comment;

@@ -31,6 +36,28 @@ class CommentReviewNotification extends Notification implements EmailNotificatio
     return $message;
   }

+  public function asChatMessage(RecipientInterface $recipient, string $transport = null): ?ChatMessage
+  {
+    if ('slack' !== $transport) {
+      return null;
+    }
+
+    $message = ChatMessage::fromNotification($this, $recipient, $transport);
+    $message->subject($this->getSubject());
+    $message->options((new SlackOptions())
+      ->iconEmoji('tada')
+      ->iconUrl('https://guestbook.example.com')
+      ->username('Guestbook')
+      ->block((new SlackSectionBlock())->text($this->getSubject()))
+      ->block(new SlackDividerBlock())
+      ->block((new SlackSectionBlock())
+        ->text(sprintf('%s (%s) says: %s', $this->comment->getAuthor(), $this->comment->getEmail(), $this->comment->getText()))
+      )
+    );
+
+    return $message;
+  }
+
   public function getChannels(RecipientInterface $recipient): array
   {
     if (preg_match('{\b(great|awesome)\b}i', $this->comment->getText())) {

Het is beter zo, maar laten we nog een stap verder gaan. Zou het niet geweldig zijn om een reactie rechtstreeks via Slack te kunnen accepteren of afwijzen?

Wijzig de notificatie om de review-URL te accepteren en voeg twee knoppen toe aan het Slack-bericht:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
--- a/src/Notification/CommentReviewNotification.php
+++ b/src/Notification/CommentReviewNotification.php
@@ -3,6 +3,7 @@
 namespace App\Notification;

 use App\Entity\Comment;
+use Symfony\Component\Notifier\Bridge\Slack\Block\SlackActionsBlock;
 use Symfony\Component\Notifier\Bridge\Slack\Block\SlackDividerBlock;
 use Symfony\Component\Notifier\Bridge\Slack\Block\SlackSectionBlock;
 use Symfony\Component\Notifier\Bridge\Slack\SlackOptions;
@@ -17,10 +18,12 @@ use Symfony\Component\Notifier\Recipient\RecipientInterface;
 class CommentReviewNotification extends Notification implements EmailNotificationInterface, ChatNotificationInterface
 {
   private $comment;
+  private $reviewUrl;

-  public function __construct(Comment $comment)
+  public function __construct(Comment $comment, string $reviewUrl)
   {
     $this->comment = $comment;
+    $this->reviewUrl = $reviewUrl;

     parent::__construct('New comment posted');
   }
@@ -53,6 +56,10 @@ class CommentReviewNotification extends Notification implements EmailNotificatio
       ->block((new SlackSectionBlock())
         ->text(sprintf('%s (%s) says: %s', $this->comment->getAuthor(), $this->comment->getEmail(), $this->comment->getText()))
       )
+      ->block((new SlackActionsBlock())
+        ->button('Accept', $this->reviewUrl, 'primary')
+        ->button('Reject', $this->reviewUrl.'?reject=1', 'danger')
+      )
     );

     return $message;

Het is nu een kwestie van wijzigingen in omgekeerde volgorde te doorlopen. Werk eerst de message handler bij om de review-URL door te geven:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
--- a/src/MessageHandler/CommentMessageHandler.php
+++ b/src/MessageHandler/CommentMessageHandler.php
@@ -60,7 +60,8 @@ class CommentMessageHandler implements MessageHandlerInterface

       $this->bus->dispatch($message);
     } elseif ($this->workflow->can($comment, 'publish') || $this->workflow->can($comment, 'publish_ham')) {
-      $this->notifier->send(new CommentReviewNotification($comment), ...$this->notifier->getAdminRecipients());
+      $notification = new CommentReviewNotification($comment, $message->getReviewUrl());
+      $this->notifier->send($notification, ...$this->notifier->getAdminRecipients());
     } elseif ($this->workflow->can($comment, 'optimize')) {
       if ($comment->getPhotoFilename()) {
         $this->imageOptimizer->resize($this->photoDir.'/'.$comment->getPhotoFilename());

Zoals je kunt zien moet de review-URL onderdeel zijn van het bericht, laten we dat nu toevoegen:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
--- a/src/Message/CommentMessage.php
+++ b/src/Message/CommentMessage.php
@@ -5,14 +5,21 @@ namespace App\Message;
 class CommentMessage
 {
   private $id;
+  private $reviewUrl;
   private $context;

-  public function __construct(int $id, array $context = [])
+  public function __construct(int $id, string $reviewUrl, array $context = [])
   {
     $this->id = $id;
+    $this->reviewUrl = $reviewUrl;
     $this->context = $context;
   }

+  public function getReviewUrl(): string
+  {
+    return $this->reviewUrl;
+  }
+
   public function getId(): int
   {
     return $this->id;

Werk tot slot de controllers bij om de review-URL te genereren en geef deze door in de comment message constructor:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
--- a/src/Controller/AdminController.php
+++ b/src/Controller/AdminController.php
@@ -12,6 +12,7 @@ use Symfony\Component\HttpFoundation\Response;
 use Symfony\Component\HttpKernel\KernelInterface;
 use Symfony\Component\Messenger\MessageBusInterface;
 use Symfony\Component\Routing\Annotation\Route;
+use Symfony\Component\Routing\Generator\UrlGeneratorInterface;
 use Symfony\Component\Workflow\Registry;
 use Twig\Environment;

@@ -47,7 +48,8 @@ class AdminController extends AbstractController
     $this->entityManager->flush();

     if ($accepted) {
-      $this->bus->dispatch(new CommentMessage($comment->getId()));
+      $reviewUrl = $this->generateUrl('review_comment', ['id' => $comment->getId()], UrlGeneratorInterface::ABSOLUTE_URL);
+      $this->bus->dispatch(new CommentMessage($comment->getId(), $reviewUrl));
     }

     return $this->render('admin/review.html.twig', [
--- a/src/Controller/ConferenceController.php
+++ b/src/Controller/ConferenceController.php
@@ -17,6 +17,7 @@ use Symfony\Component\Messenger\MessageBusInterface;
 use Symfony\Component\Notifier\Notification\Notification;
 use Symfony\Component\Notifier\NotifierInterface;
 use Symfony\Component\Routing\Annotation\Route;
+use Symfony\Component\Routing\Generator\UrlGeneratorInterface;
 use Twig\Environment;

 class ConferenceController extends AbstractController
@@ -82,7 +83,8 @@ class ConferenceController extends AbstractController
         'permalink' => $request->getUri(),
       ];

-      $this->bus->dispatch(new CommentMessage($comment->getId(), $context));
+      $reviewUrl = $this->generateUrl('review_comment', ['id' => $comment->getId()], UrlGeneratorInterface::ABSOLUTE_URL);
+      $this->bus->dispatch(new CommentMessage($comment->getId(), $reviewUrl, $context));

       $notifier->send(new Notification('Thank you for the feedback; your comment will be posted after moderation.', ['browser']));

Code ontkoppelen betekent dat je veranderingen op meerdere plaatsen moet aanbrengen, maar het maakt het gemakkelijker om te testen, te beredeneren en te hergebruiken.

Probeer het nog eens, het bericht zou nu goed moeten zijn:

Over de hele lijn asynchroon gaan

Laat me een klein probleem uitleggen dat we moeten oplossen. Voor elke reactie ontvangen we een e-mail en een Slack bericht. Als het Slack bericht niet afgeleverd kan worden (verkeerd channel id, verkeerd token, ...), dan zal het messenger-bericht drie maal opnieuw geprobeerd worden alvorens deze verwijderd wordt. Maar, omdat de e-mail als eerste wordt verzonden, zullen we 3 e-mails ontvangen en geen Slack berichten. Een manier om dit op te lossen is om Slack berichten net als e-mails asynchroon te verzenden:

1
2
3
4
5
6
7
8
--- a/config/packages/messenger.yaml
+++ b/config/packages/messenger.yaml
@@ -21,3 +21,5 @@ framework:
       # Route your messages to the transports
       App\Message\CommentMessage: async
       Symfony\Component\Mailer\Messenger\SendEmailMessage: async
+      Symfony\Component\Notifier\Message\ChatMessage: async
+      Symfony\Component\Notifier\Message\SmsMessage: async

Zodra alles asynchroon is, worden berichten onafhankelijk. We hebben ook asynchrone SMS-berichten ingeschakeld voor het geval je ook op de hoogte gebracht wil worden op jouw telefoon.

Gebruikers per e-mail op de hoogte brengen

De laatste taak is om gebruikers op de hoogte te stellen wanneer hun reactie is goedgekeurd. Wat dacht je ervan om dat zelf te implementeren?

This work, including the code samples, is licensed under a Creative Commons BY-NC-SA 4.0 license.