Een API beschikbaar maken met API platform

Version: current
 • Maintained versions
 • Unmaintained versions

Een API beschikbaar maken met API platform

We zijn klaar met de implementatie van de website voor het gastenboek. Om meer gebruik van de gegevens mogelijk te maken, zouden we een API beschikbaar kunnen stellen. Een API zou door een mobiele applicatie gebruikt kunnen worden om alle conferenties en hun reacties weer te geven en de bezoekers misschien de optie te geven om een reactie achter te laten.

In deze stap gaan we een alleen-lezen-API implementeren.

API Platform installeren

We kunnen een API beschikbaar stellen door wat code te schrijven, maar als we gebruik willen maken van standaarden, kunnen we beter een oplossing gebruiken die al het zware werk verricht. Een oplossing zoals API Platform:

1
$ symfony composer req api

Een API voor conferenties beschikbaar stellen

Een paar annotations op de Conference-class is alles wat we nodig hebben om de API te configureren:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
--- a/src/Entity/Conference.php
+++ b/src/Entity/Conference.php
@@ -2,16 +2,25 @@

 namespace App\Entity;

+use ApiPlatform\Core\Annotation\ApiResource;
 use App\Repository\ConferenceRepository;
 use Doctrine\Common\Collections\ArrayCollection;
 use Doctrine\Common\Collections\Collection;
 use Doctrine\ORM\Mapping as ORM;
 use Symfony\Bridge\Doctrine\Validator\Constraints\UniqueEntity;
+use Symfony\Component\Serializer\Annotation\Groups;
 use Symfony\Component\String\Slugger\SluggerInterface;

 /**
 * @ORM\Entity(repositoryClass=ConferenceRepository::class)
 * @UniqueEntity("slug")
+ *
+ * @ApiResource(
+ *   collectionOperations={"get"={"normalization_context"={"groups"="conference:list"}}},
+ *   itemOperations={"get"={"normalization_context"={"groups"="conference:item"}}},
+ *   order={"year"="DESC", "city"="ASC"},
+ *   paginationEnabled=false
+ * )
 */
 class Conference
 {
@@ -20,21 +29,25 @@ class Conference
   * @ORM\GeneratedValue
   * @ORM\Column(type="integer")
   */
+  #[Groups(['conference:list', 'conference:item'])]
   private $id;

   /**
   * @ORM\Column(type="string", length=255)
   */
+  #[Groups(['conference:list', 'conference:item'])]
   private $city;

   /**
   * @ORM\Column(type="string", length=4)
   */
+  #[Groups(['conference:list', 'conference:item'])]
   private $year;

   /**
   * @ORM\Column(type="boolean")
   */
+  #[Groups(['conference:list', 'conference:item'])]
   private $isInternational;

   /**
@@ -45,6 +58,7 @@ class Conference
   /**
   * @ORM\Column(type="string", length=255, unique=true)
   */
+  #[Groups(['conference:list', 'conference:item'])]
   private $slug;

   public function __construct()

De belangrijkste annotatie, @ApiResource, configureert de API voor conferenties. Het beperkt de mogelijke handelingen tot get en configureert verschillende dingen, zoals welke velden moeten worden weergegeven en in welke volgorde de conferenties moeten staan.

Standaard is /api het belangrijkste toegangspunt voor de API dankzij de configuratie config/routes/api_platform.yaml die door de recipe van de package is toegevoegd.

Een webinterface stelt je in staat om te communiceren met de API:

/api

Gebruik het om de verschillende mogelijkheden te testen:

/api

Stel je eens voor hoe lang het zou duren om dit alles vanaf nul uit te bouwen!

Een API voor reacties beschikbaar stellen

Doe hetzelfde voor reacties:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
--- a/src/Entity/Comment.php
+++ b/src/Entity/Comment.php
@@ -2,13 +2,26 @@

 namespace App\Entity;

+use ApiPlatform\Core\Annotation\ApiFilter;
+use ApiPlatform\Core\Annotation\ApiResource;
+use ApiPlatform\Core\Bridge\Doctrine\Orm\Filter\SearchFilter;
 use App\Repository\CommentRepository;
 use Doctrine\ORM\Mapping as ORM;
+use Symfony\Component\Serializer\Annotation\Groups;
 use Symfony\Component\Validator\Constraints as Assert;

 /**
 * @ORM\Entity(repositoryClass=CommentRepository::class)
 * @ORM\HasLifecycleCallbacks()
+ *
+ * @ApiResource(
+ *   collectionOperations={"get"={"normalization_context"={"groups"="comment:list"}}},
+ *   itemOperations={"get"={"normalization_context"={"groups"="comment:item"}}},
+ *   order={"createdAt"="DESC"},
+ *   paginationEnabled=false
+ * )
+ *
+ * @ApiFilter(SearchFilter::class, properties={"conference": "exact"})
 */
 class Comment
 {
@@ -17,18 +30,21 @@ class Comment
   * @ORM\GeneratedValue
   * @ORM\Column(type="integer")
   */
+  #[Groups(['comment:list', 'comment:item'])]
   private $id;

   /**
   * @ORM\Column(type="string", length=255)
   */
   #[Assert\NotBlank]
+  #[Groups(['comment:list', 'comment:item'])]
   private $author;

   /**
   * @ORM\Column(type="text")
   */
   #[Assert\NotBlank]
+  #[Groups(['comment:list', 'comment:item'])]
   private $text;

   /**
@@ -36,22 +52,26 @@ class Comment
   */
   #[Assert\NotBlank]
   #[Assert\Email]
+  #[Groups(['comment:list', 'comment:item'])]
   private $email;

   /**
   * @ORM\Column(type="datetime")
   */
+  #[Groups(['comment:list', 'comment:item'])]
   private $createdAt;

   /**
   * @ORM\ManyToOne(targetEntity=Conference::class, inversedBy="comments")
   * @ORM\JoinColumn(nullable=false)
   */
+  #[Groups(['comment:list', 'comment:item'])]
   private $conference;

   /**
   * @ORM\Column(type="string", length=255, nullable=true)
   */
+  #[Groups(['comment:list', 'comment:item'])]
   private $photoFilename;

   /**

Dezelfde soort annotaties worden gebruikt om de class te configureren.

API restricties opleggen bij de reacties

Standaard geeft API Platform alle gegevens uit de database vrij. Maar eigenlijk moeten alleen de gepubliceerde reacties deel van de API zijn.

Om te beperken welke items door de API worden teruggestuurd, maak je een service aan die de QueryCollectionExtensionInterface implementeert, om de Doctrine-query te beheren die gebruikt wordt voor collections, en/of de QueryItemExtensionInterface, om items te beheren.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
namespace App\Api;

use ApiPlatform\Core\Bridge\Doctrine\Orm\Extension\QueryCollectionExtensionInterface;
use ApiPlatform\Core\Bridge\Doctrine\Orm\Extension\QueryItemExtensionInterface;
use ApiPlatform\Core\Bridge\Doctrine\Orm\Util\QueryNameGeneratorInterface;
use App\Entity\Comment;
use Doctrine\ORM\QueryBuilder;

class FilterPublishedCommentQueryExtension implements QueryCollectionExtensionInterface, QueryItemExtensionInterface
{
  public function applyToCollection(QueryBuilder $qb, QueryNameGeneratorInterface $queryNameGenerator, string $resourceClass, string $operationName = null)
  {
    if (Comment::class === $resourceClass) {
      $qb->andWhere(sprintf("%s.state = 'published'", $qb->getRootAliases()[0]));
    }
  }

  public function applyToItem(QueryBuilder $qb, QueryNameGeneratorInterface $queryNameGenerator, string $resourceClass, array $identifiers, string $operationName = null, array $context = [])
  {
    if (Comment::class === $resourceClass) {
      $qb->andWhere(sprintf("%s.state = 'published'", $qb->getRootAliases()[0]));
    }
  }
}

De extension class van de query past logica toe, alleen voor de Comment-resource, zodat de Doctrine query builder alleen reacties toelaat met de status published.

CORS configureren

Het is standaard niet mogelijk om de API aan te roepen vanaf een ander domein, vanwege het "same-origin" beveiligingsbeleid van moderne HTTP-clients. De CORS-bundle, die geïnstalleerd wordt als deel van composer req api, stuurt Cross-Origin Resource Sharing-headers gebaseerd op de omgevingsvariabele CORS_ALLOW_ORIGIN.

Standaard laat de waarde daarvan, gedefinieerd in .env, HTTP-requests toe vanaf localhost en 127.0.0.1. Dat is precies wat we nodig hebben voor de volgende stap, want we gaan een SPA creëren die een eigen webserver gaat hebben om de API aan te roepen.

 • SymfonyCasts API Platform tutorial;
 • Om de GraphQL-ondersteuning in te schakelen, voer je composer require webonyx/graphql-php uit en navigeer je vervolgens naar /api/graphql.
This work, including the code samples, is licensed under a Creative Commons BY-NC-SA 4.0 license.