Caution: You are browsing the legacy symfony 1.x part of this website.

1. fejezet - Űrlap készítés

1.2

Egy űrlap meghatározott mezők (rejtett, beviteli, szövegdoboz, lenyíló list, ...) összessége. Ebben a fejezetben az űrlap készítését és a hozzá tartozó mezők kezelését mutatjuk be az symfony űrlap keretrendszerének segítségével.

Az itt következő leírás a symfony 1.1 verzióján alapul. Szükség lesz egy projektre és azon belül egy frontend alkalmazásra. Symfony projekt készítéséről további információ a könyv ide vonatkozó fejezetében található.

Előkészítés

Egy kapcsolat űrlap létrehozásával kezdjük.

1-1 ábra mutatja az űrlapot, amin keresztül a felhasználó üzenetet küldhet nekünk.

1-1 ábra - Kapcsolat űrlap

Kapcsolat űrlap

Három mezőt jelenítünk meg az űrlapon: a felhasználó nevét, az email címét és az üzenetet, amit elküld nekünk. Második lépésben egyszerűen megjelenítjük az elküldött adatokat, ahogy az 1-2 ábrán látható.

1-2 ábra - Üzenet oldal

Üzenet oldal

1-3 ábra - a felhasználó és az alkalmazás közötti kölcsönhatást mutatja

Figure 1-3 - Kölcsönhatás a felhasználóval

Kölcsönhatás a felhasználóval séma

Widgetek

sfForm és sfWidget osztályok

Az űrlapot mezők alkotják, melyeket a felhasználó tölt ki adatokkal. A symfonyban az űrlap egy objektum, mely az sfForm osztályból származik. Példánkban létrehoztunk egy ContactForm osztályt, melynek őse az sfForm.

note

Az sfForm osztály minden űrlap ősosztálya, mely lehetővé teszi azok egyszerű kezelését és konfigurálást.

Az űrlaphoz a configure() metóduson keresztül adhatunk widgeteket.

Egy widget egy űrlap mezőt ábrázol. Példánknál maradva három widgetre lesz szükségünk a három mező ábrázolásához: name, email és message. Az 1-1 melléklet mutatja be a ContactForm első megvalósítását.

1-1 melléklet - ContactForm osztály három mezővel

// lib/form/ContactForm.class.php
class ContactForm extends sfForm
{
 public function configure()
 {
  $this->setWidgets(array(
   'name'  => new sfWidgetFormInput(),
   'email'  => new sfWidgetFormInput(),
   'message' => new sfWidgetFormTextarea(),
  ));
 }
}

note

A könyvben sehol sem használjuk a <?php kifejezést azon példakódok esetén, amelyek tisztán PHP kódot tartalmaznak, azért, hogy megtakarítsunk némi helyet és megmentsünk néhány fát. Neked természetesen használnod kell minden esetben amikor új PHP filet hozol létre.

A widgetek a configure() metóduson belül vannak definiálva. Ez a metódus automatikusan meghívásra kerül az sfForm osztály konstruktorában.

A setWidgets() metódussal lehet az űrlapon használt widgeteket definiálni. A setWidgets() metódus egy asszociatív tömböt vár, ahol a kulcsok jelölik az egyes mezők nevét, az értékek pedig a widget objektumokat. Minden widget egy objektum, melynek az sfWidget osztály az őse. Példánkban két típusú widgetet használunk:

 • sfWidgetFormInput : ez a widget egy input mezőt ábrázol
 • sfWidgetFormTextarea: ez a widget egy szövegdobozt (textarea) ábrázol

note

Megegyezés szerint a form osztályok a lib/form/ könyvtárban találhatók. Igazság szerint az űrlapok bárhol tárolhatók, ahol a symfony autoloading mechanizmusa megtalálja azokat, de később látni fogjuk, hogy a rendszer a lib/form/ könyvtárba hozza létre a model objektumokból generált űrlapokat.

Displaying the Form

Űrlapok megjelenítése

Űrlapunk használatra készen áll. Már csak létre kell hozni egy modult, hogy megjelenítsük azt.

$ cd ~/PATH/TO/THE/PROJECT
$ php symfony generate:module frontend contact

A contact modul index action-ét módosítsuk, hogy a form példányt átadjuk a templatenek, ahogy az 1-2 mellékleten látható.

1-2 melléklet - Action osztály a contact modulban

// apps/frontend/modules/contact/actions/actions.class.php
class contactActions extends sfActions
{
 public function executeIndex()
 {
  $this->form = new ContactForm();
 }
}

Mikor létrehozzuk az űrlapot, a korábban definiált configure() metódus automatikusan lefut.

Már csak egy templatere van szükségünk, hogy megjelenjen űrlapunk.

1-3 melléklet - Űrlap megjelenítése templateben

// apps/frontend/modules/contact/templates/indexSuccess.php
<form action="<?php echo url_for('contact/submit') ?>" method="POST">
 <table>
  <?php echo $form ?>
  <tr>
   <td colspan="2">
    <input type="submit" />
   </td>
  </tr>
 </table>
</form>

Az űrlap csak a felhasználó számára fontos információt kezeli. Az indexSuccess templateben a <?php echo $form ?> sor csak három mezőt jelenít meg. A többi elemet, mint a form tag és a submit gomb magunknak kell hozzáadni. Első pillantásra ez nem túl nyilvánvaló, viszont később látni fogjuk milyen hasznos, ha az űrlapjaink között átfedések vannak.

A <?php echo $form ?> használata rendkívül hasznos űrlap prototípusok készítésénél. Lehetővé teszi, hogy a fejlesztő az üzleti logikára koncentráljon anélkül, hogy a megjelenés miatt keljen aggódnia. A 3. fejezet mutatja be az űrlapok megjelenésének testreszabását.

note

Mikor a <?php echo $form ?> formát használjuk megjelenítésre, a PHP a $form objektum szöveges alakját jeleníti meg. Az objektum szöveggé konvertálásakor a PHP a __toString() magic metódust próbálja meg futtatni. Minden widget megvalósítja ezt, hogy az objektum HTML alakját vissza tudja adni. A <?php echo $form ?> meghívása egyenértékű a <?php echo $form->__toString() ?> hívással.

Most már meg tudjuk jeleníteni az űrlapot a böngészőben (1-4 ábra) és ellenőrizhetük az eredményt a contact/index action begépelésével (/frontend_dev.php/contact).

1-4 ábra - Generált kapcsolat űrlap

Generált kapcsolat űrlap

1-4 melléklet A template által generált kód

<form action="/frontend_dev.php/contact/submit" method="POST">
 <table>
 
  <!-- A <?php echo $form ?>
 által generált űrlap kezdete -->
  <tr>
   <th><label for="name">Name</label></th>
   <td><input type="text" name="name" id="name" /></td>
  </tr>
  <tr>
   <th><label for="email">Email</label></th>
   <td><input type="text" name="email" id="email" /></td>
  </tr>
  <tr>
   <th><label for="message">Message</label></th>
   <td><textarea rows="4" cols="30" name="message" id="message"></textarea></td>
  </tr>
  <!-- A <?php echo $form ?>
 által generált űrlap vége -->
 
  <tr>
   <td colspan="2">
    <input type="submit" />
   </td>
  </tr>
 </table>
</form>

Azt láthatjuk, hogy az űrlap egy HTML táblázat három <tr> sorában jelenik meg. Ezért tettük az egészet egy <table> tagba. Minden sor tartalmaz egy <label> taget és egy űrlap taget (<input> vagy <textarea>).

Cimkék

Minden mezőhöz automatikusan létrejön egy cimke. Alapbeállításként a cimke nevet a mező nevéből képzi a rendszer a következő szabályok alapján: az első betű nagy betű, az aláhúzások cseréje szóközökkel. Példa:

$this->setWidgets(array(
 'first_name' => new sfWidgetFormInput(), // generált cimke: "First name"
 'last_name' => new sfWidgetFormInput(), // generált cimke: "Last name"
));

Habár az automatikus cimke generálás nagyon hasznos, a keretrendszer megengedi a cimkék testreszabását is a setLabels() metóduson keresztül:

$this->widgetSchema->setLabels(array(
 'name'  => 'Your name',
 'email'  => 'Your email address',
 'message' => 'Your message',
));

A setLabel() metóduson keresztül az egyes mezők cimkéje is módosítható:

$this->widgetSchema->setLabel('email', 'Your email address');

Végül, a 3. fejezetben látni fogjuk, hogyan terjeszthetjük ki a cimkéket a templatekben, tovább finomítva az űrlapon.

sidebar

Widget Séma

Mikor a setWidgets() metódust használjuk, a symfony létrehoz egy sfWidgetFormSchema objektumot. Ez az objetum is egy widget, amely widgetek egy halmazát ábrázolja. A ContactForm űrlapunkban használtunk a setWidgets() metódust. Ez egyenértékű a következő kóddal:

$this->setWidgetSchema(new sfWidgetFormSchema(array(
 'name'  => new sfWidgetFormInput(),
 'email'  => new sfWidgetFormInput(),
 'message' => new sfWidgetFormTextarea(),
)));
 
// majdnem egyenértékű a :
 
$this->widgetSchema = new sfWidgetFormSchema(array(
 'name'  => new sfWidgetFormInput(),
 'email'  => new sfWidgetFormInput(),
 'message' => new sfWidgetFormTextarea(),
));

A setLabels() metódus használatakor azt widgetek egy csoportján alkalmazzuk, melyeket a widgetSchema objektum tartalmmazza.

Az 5. fejezetben látjuk majd, hogy a "schema widget" használata mennyire leegyszerűsíti az egymásba ágyazott űrlapok használatát.

A generált táblázatokon túl

Habár az űrlap alapvetően HTML táblázatként jelenik meg, a layout megváltoztatható. A különböző layout formák osztályokban definiálhatók, melyek az sfWidgetFormSchemaFormatter osztály leszármazottai. Az űrlapok a táblázat formát (table) használják alapértemlezettként, ami az sfWidgetFormSchemaFormatterTable osztályban van meghatározva. Használhatunk akár lista formát (list) is:

class ContactForm extends sfForm
{
 public function configure()
 {
  $this->setWidgets(array(
   'name'  => new sfWidgetFormInput(),
   'email'  => new sfWidgetFormInput(),
   'message' => new sfWidgetFormTextarea(),
  ));
 
  $this->widgetSchema->setFormFormatterName('list');
 }
}

Ezzel a két formával érkezik alapértelmezetten a rendszerrel. Az 5. fejezetben majd láthatjuk, hogyan lehet létrehozni saját forma osztályt. Most már tudjuk, hogyan jelenítsünk meg egy űrlapot, nézzük meg hogyan kezeljük az elküldött űrlap adatokat.

Az űrlap elküldése

Mikor létrehoztuk az űrlap megjelenését szolgáló templatet, akkor a contact/submit belső URL-t használtuk a form tagban az elküldéshez. Most fel kell vennünk a submit action a contact modulba. Az 1-5 melléklet bemutatja, hogyan szerezzük be a felhasználó által elküldött adatot és hogyan irányítjuk át a köszönet oldalra, ahol csak megjelenítjük neki azt.

1-5 melléklet - submit action használata a contact modulban

public function executeSubmit($request)
{
 $this->forward404Unless($request->isMethod('post'));
 
 $params = array(
  'name'  => $request->getParameter('name'),
  'email'  => $request->getParameter('email'),
  'message' => $request->getParameter('message'),
 );
 
 $this->redirect('contact/thankyou?'.http_build_query($params));
}
 
public function executeThankyou()
{
}
 
// apps/frontend/modules/contact/templates/thankyouSuccess.php
<ul>
 <li>Name:  <?php echo $sf_params->get('name') ?></li>
 <li>Email:  <?php echo $sf_params->get('email') ?></li>
 <li>Message: <?php echo $sf_params->get('message') ?></li>
</ul>

note

A http_build_query a PHP beépített függvénye, amely URL-kódolt query stringet generál az átadott tömb paraméter alapján.

Az executeSubmit() metódus három dolgot tesz:

 • Biztonsági okokból ellenőrizzük, hogy az adatokat a HTTP POST metódusával küldték-e el. Ha nem, akkor a felhasználót átirányítjuk a hiba (404) oldalra. Az indexSuccess templateben a küldési metódust POSTként deklaráltuk (<form ... method="POST">):

  $this->forward404Unless($request->isMethod('post'));
 • Következő lépésben összegyűjtjük a felhasználó által küldött adatokat egy params tömbbe:

  $params = array(
   'name'  => $request->getParameter('name'),
   'email'  => $request->getParameter('email'),
   'message' => $request->getParameter('message'),
  );
 • Végül átirányítjuk a felhasználót a Köszönet oldalra (contact/thankyou), hogy megjeleníthessük az elküldött információt:

  $this->redirect('contact/thankyou?'.http_build_query($params));

Ahelyett, hogy újra átirányítjuk a felhasználót, létrehozhatnánk egy submitSuccess.php templatet. Ez mind igaz, de szerencsésebb, ha a felhasználót POST kérés után mindig továbbirányítjuk:

 • Ezzel megakadályozzuk az űrlap újra küldését, ha a felhasználó frissítené a Köszönet oldalt.

 • A felhasználó tudja használni a Vissza gombot anélkül, hogy egy felugró ablakot kapna, hogy küldje el az űrlapot újra.

tip

Az élelmesebbek megfigyelhették, hogy az executeSubmit() különbözik az executeIndex()től. Mikor meghívjuk ezeket a metódusokat, a symfony az aktuális sfRequest objektumot átadja, mint első paramétert az executeXXX() metódusnak. PHP-ban nem szükséges megadnunk egy függvény vagy metódus összes paraméterét, ezért nem definiáltuk a request változót az executeIndex()ben.

1-5 ábra mutatja be a kérések folyamatát a felhasználóval való interakció közben

1-5 ábra - Kérések folyamata

Kérések folyamata

note

Mikor megjelenítjük a felhasználó által megadott adatot, számolnunk kell az XSS (Cross-Site Scripting) támadás lehetőségével. A támadás ellen védekezhetünk valamilyen (output) escapelési startégia bevezetésével, amelyről további információ a "The Definitive Guide to symfony" könyv Inside the View Layer fejezetében található.

Az űrlap elküldése után az 1-6 ábrának megfelelő képet kell látnunk.

1-6 ábra - Űrlap elküldés után oldal képe

Űrlap elküldés után oldal képe

A params tömb létrehozása helyett egyszerűbb lenne, ha a felhasználótól érkező információt közvetlenül tömbként kapnánk. Az 1-6 mellékletben látható módon megváltoztatható a widgetek name HTML attribútuma, így a mező értékeket a contact tömbben kapjuk meg.

1-6 melléklet - A name HTML attribútum módosítása widgetekben

class ContactForm extends sfForm
{
 public function configure()
 {
  $this->setWidgets(array(
   'name'  => new sfWidgetFormInput(),
   'email'  => new sfWidgetFormInput(),
   'message' => new sfWidgetFormTextarea(),
  ));
 
  $this->widgetSchema->setNameFormat('contact[%s]');
 }
}

A setNameFormat() meghívásával lehetőségünk van az összes widget name attribútumának módosítására. Az űrlap előállításakor a %s automatikusan helyettesítve lesz a megfelelő mező nevekkel. Például az email mező name attribútuma contact[email] lesz. A PHP a kéréssel küldött értékekből egy tömböt hoz létre, beleértve a contact[email] formát. Így a mezőértékek elérhetők lesznek a contact tömbön keresztül.

Most már közvetlenül megkaphatjuk a contact tömböt a request objektumból, ahogy az az 1-7 mellékletben látható.

1-7 melléklet - Új name attribútum forma használat közben

public function executeSubmit($request)
{
 $this->forward404Unless($request->isMethod('post'));
 
 $this->redirect('contact/thankyou?'.http_build_query($request->getParameter('contact')));
}

Ha megnézzük az űrlap HTML forrását, akkor láthatjuk, hogy nem csak a name attribútumot állítja elő a mező neve és formátuma alapján, hanem az id attribútumot is. A generált id alapja a name attribútum, amelyben a tiltott karaktereket aláhúzással vannak kicserélve (_):

Név name attribútum id attribútum
name contact[name] contact_name
email contact[email] contact_email
message contact[message] contact_message

Egy másik megoldás

A példában két actiont használtunk az űrlap kezelésére: az indexet a megjelenítéshez, a submitot a küldéshez. Miután az űrlap megjelenítéshez GET kérést, az elküldéshez POST kérést alkalmaztunk, ezért a két action egyesíthetjük az index alatt, ahogy az 1-8 mellékletben látható.

1-8 melléklet - Az űrlap kezeléséhez egyesített action

class contactActions extends sfActions
{
 public function executeIndex($request)
 {
  $this->form = new ContactForm();
 
  if ($request->isMethod('post'))
  {
   $this->redirect('contact/thankyou?'.http_build_query($request->getParameter('contact')));
  }
 }
}

Az űrlap küldési metódust meg kell változtatni az indexSuccess.php templateben:

<form action="<?php echo url_for('contact/index') ?>" method="POST">

A továbbiakban ezt a szintakszist részesítjük előnyben, mert rövidebb kódot eredményez, ami koherens és könnyebben megérthető.

A widgetek beállítása

A widgetek opciói

Ha az oldalunkat több webmester is kezeli, jó lenne felvenni egy lenyíló listát is, amivel kiválasztható kinek is szól az üzenet (1-7 ábra). Az 1-9 mellékletben látható, hogy felveszünk egy subject nevű lenyíló listát az sfWidgetFormSelect widget segítségével.

Figure 1-7 - Adding a subject Field to the Form 1-7 ábra - subject mező az űrlapon

<code>subject</code> mező az űrlapon

1-9 melléklet - subject mező felvétele az űrlaphoz

class ContactForm extends sfForm
{
 protected static $subjects = array('Subject A', 'Subject B', 'Subject C');
 
 public function configure()
 {
  $this->setWidgets(array(
   'name'  => new sfWidgetFormInput(),
   'email'  => new sfWidgetFormInput(),
   'subject' => new sfWidgetFormSelect(array('choices' => self::$subjects)),
   'message' => new sfWidgetFormTextarea(),
  ));
 
  $this->widgetSchema->setNameFormat('contact[%s]');
 }
}

sidebar

Az sfWidgetFormSelect widget choices opciója

Mivel a PHP nem tesz különbséget a sima tömb és az asszociatív tömb között, ezért a tömb, amit az címzettek listájához használunk megegyezik a következővel:

$subjects = array(0 => 'Subject A', 1 => 'Subject B', 2 => 'Subject C');

A létrejött widget a tömb kulcsát használja az option tagek value attribútumának meghatározásához, míg a tömb értéke lesz a tag tartalmi eleme:

<select name="contact[subject]" id="contact_subject">
 <option value="0">Subject A</option>
 <option value="1">Subject B</option>
 <option value="2">Subject C</option>
</select>

A value attribútum értékeinek megváltoztatásához a tömb kulcsait is meg kell határoznunk az egyes értékekhez:

$subjects = array('A' => 'Subject A', 'B' => 'Subject B', 'C' => 'Subject C');

Amely a következő HTML kódot állítja elő:

<select name="contact[subject]" id="contact_subject">
 <option value="A">Subject A</option>
 <option value="B">Subject B</option>
 <option value="C">Subject C</option>
</select>

Az sfWidgetFormSelect, mint minden widget, első paraméterként az opciók listáját várja. Egy opció lehet kötelező vagy kiegészítő. Az sfWidgetFormSelect egy kötelező opcióval rendelkezik, ez a choices. Foglaljuk össze az általunk eddig használt widgetekhez tartozó opciókat:

Widget Kötelező opciók Kiegészítő opciók
sfWidgetFormInput - type (alapértelmezett text)
is_hidden (alapértelmezett false)
sfWidgetFormSelect choices multiple (alapértelmezett false)
sfWidgetFormTextarea - -

Tipp Az egyes widgetekhez tartozó opciók megtalálhatók az API dokumentációban, amely online elérhető a (/api/1_2/) címen. Itt minden kötelező opció megtalálható, illetve a kiegészítő opciók és azok alapértelmezett értékei is. Például az sfWidgetFormSelect widgethez tartozó összes opció megtekinthető a (/api/1_2/sfWidgetFormSelect) címen.

A widgetek HTML attribútumai

Minden widget második, opcionális paraméterként a HTML attribútumok listáját várja. Így a generált űrlap mezőihez egyszerűen rendelhetünk alapértelmezett értékeket. A 1-10 melléklet bemutatja, hogyan lehet az email mezőhöz felvenni egy class attribútumot.

1-10 melléklet - Attribútum definiálása egy widgethez

$emailWidget = new sfWidgetFormInput(array(), array('class' => 'email'));
 
// Generated HTML
<input type="text" name="contact[email]" class="email" id="contact_email" />

A HTML attribútumok lehetővé teszik a generált azonosító (id) felülírását is, ahogy az 1-11 mellékletben látható.

1-11 melléklet - Az id attribútum felülírása

$emailWidget = new sfWidgetFormInput(array(), array('class' => 'email', 'id' => 'email'));
 
// Generated HTML
<input type="text" name="contact[email]" class="email" id="email" />

Lehetőség van alapértelmezett értékek megadására azon mezők esetén, amelyek használják a value attribútumot, ahogy az 1-12 mellékletben látható.

1-12 melléklet - Widget alapértelmezett értéke HTML attribútumokon keresztül

$emailWidget = new sfWidgetFormInput(array(), array('value' => 'Your Email Here'));
 
// Generated HTML
<input type="text" name="contact[email]" value="Your Email Here" id="contact_email" />

Ez a módszer input widgetek esetében működik, de nehéz keresztül vinni checkbox vagy radio widget esetén, és szinte lehetetlen ha textarea widgetről van szó. Az sfForm osztály egységes felületet kínál az alapértelmezett értékek megadására, bármilyen widgetről is legyen szó.

note

Javasoljuk, hogy a HTML attribútumokat a templateben adjuk meg ne az űrlapban (habár ez lehetséges), hogy megőrizzük a rétegek elkülönítését, ahogy azt majd a 3. fejezetben látni fogjuk.

Mezők alapértelmezett értékeinek megadása

Általában hasznos alapértelmezett értéket rendelni az egyes mezőkhöz. Például megjeleníteni egy súgó üzenetet a mezőben, amely eltűnik, ha a felhasználó rá viszi a fókuszt. A 1-13 melléklet mutatja, hogyan adjuk meg az alapértelmezett értéket a setDefault() és a setDefaults() metódusok segítségével.

1-13 melléklet - Alapértelmezett érték megadása a setDefault() és a setDefaults() metódussal

class ContactForm extends sfForm
{
 public function configure()
 {
  // ...
 
  $this->setDefault('email', 'Your Email Here');
 
  $this->setDefaults(array('email' => 'Your Email Here', 'name' => 'Your Name Here'));
 }
}

Az ugyanazon űrlap osztály egyes példányaihoz tartozó alapértelmezett értékek megadásában a setDefault() és setDefaults() metódusok nagyon hasznosak. Ha egy létező objektumok szeretnénk módosítani űrlap segítségével, akkor az alapértelmezett értékek az adott példánytól függnek, tehát dinamikusan megadhatónak kell lenniük. Az sfForm konstruktorának első paramétere ezért az alapértelmezett értékek megadására szolgál, ahogy az az 1-14 mellékleten látható.

1-14 melléklet - A widgetek alapértelmezett értékeinek megadása az sfForm konstruktorán keresztül

public function executeIndex($request)
{
 $this->form = new ContactForm(array('email' => 'Your Email Here', 'name' => 'Your Name Here'));
 
 // ...
}

sidebar

XSS védelem (Cross-Site Scripting)

Mikor a widgetekhez attribútumokat állítunk be vagy alapértelmezett értékeket határozunk meg, az sfForm osztály automatikus védelmet biztosít az XSS támadás ellen a HTML kód generálásakor. Ez a védelem nem függ az escaping_strategy konfigurációs beállítástól (settings.yml). Ha a tartalom már le van védve valamely más eljárással, ez itt nem történik meg újra.

Ugyancsak levédi a ' és " karaktereket, amelyek hibás generált HTML kódot eredményezhetnek.

Lássunk egy példát erre a védelemre:

$emailWidget = new sfWidgetFormInput(array(), array(
 'value' => 'Hello "World!"',
 'class' => '<script>alert("foo")</script>',
));
 
// Generated HTML
<input
 value="Hello &quot;World!&quot;"
 class="&lt;script&gt;alert(&quot;foo&quot;)&lt;/script&gt;"
 type="text" name="contact[email]" id="contact_email"
/>