Symfony 6 Certification New exam with updated questions 100% online Show your expertise
Caution: You are browsing the legacy symfony 1.x part of this website.

3. fejezet - Űrlapokról web designereknek

1.2
Symfony version
1.1
Language

Az 1. és 2. fejezetekben megnéztük, hogyan készíthetünk űrlapkat widgetekkel és érvényesítő szabályokkal. A megjelenítéshez a <?php echo $form ?> kifejezést használtuk. Ez lehetővé teszi a fejlesztők számára, hogy az alkalmazás-logikára koncentráljanak, nem foglalkozva a megjelenéssel. Ha új mezőket veszünk fel, vagy megváltoztatjuk a már meglévőket (név, widget, ...), a sablon megváltoztatása szükségtelen. Mindez megfelelő a fejlesztés kezdeti szakaszában, ahol a fejlesztő a modelre és alkalmazás-logikára fókuszál.

Ha az objektum model már stabil és a stílus irányelvek is elkészültek, a designereken a sor, hogy megformázzák az űrlapokat.

A fejezet elkezdése előtt jó ha tisztában vagyunk a symfony template rendszerével és a view réteggel. Mindezt megtaláljuk a "The Definitive Guide to symfony" könyv Inside the View Layer fejezetében.

note

A symfony űrlap rendszere az MVC modelnek megfelelően lett felépítve. Az MVC minta segít elkülöníteni egy fejlesztői csapat minden teendőjét: a fejlesztők elkészítik az űrlapokat és az üzleti logikát, a web designerek pedig a megfelelő megjelenítést biztosítják. Bár a feladatok jól különválnak, a csapaton belüli megfelelő kommunikációt mindez nem helyettesítheti.

Előkészítés

Nézzük végig, hogy az 1. és második fejezetben használt kacsolat űrlapunk miből épül fel (3-1 ábra). Itt egy technikai áttekintés azon designerek számára, akik csak ezt fejezetet olvassák át:

 • Az űrlap négy mezőből áll: name, email, subject és message.

 • Az űrlapot a contact modul kezeli.

 • Az index action egy form változót ad át a templatenek, amely az űrlapot reprezentálja.

Ebben a fejezetben megnézzük milyen lehetőségek vannak a korábbi template prototípus (3-1 melléklet) testreszabására.

3-1 ábra - A kapcsolat űrlap

A kapcsolat űrlap

3-1 melléklet - A kapcsolat űrlap template prototípusa

// apps/frontend/modules/contact/templates/indexSuccess.php
<form action="<?php echo url_for('contact/index') ?>" method="POST">
 <table>
  <?php echo $form ?>
  <tr>
   <td colspan="2">
    <input type="submit" />
   </td>
  </tr>
 </table>
</form>

sidebar

File feltöltés

Ha file feltöltésre szolgáló mezőt is tartalmaz az űrlap, meg kell adnunk a form tag enctype attribútumát is:

 

<

form action="" method="POST" enctype="multipart/data"> >

A form objektum isMultipart() metódusa true értékkel tér vissza, ha szükség van erre az attribútumra:

 

<

form action="" method="POST" isMultipart() and print 'enctype="multipart/form-data"' ?>>

A template prototípus

Jelenleg a <?php echo $form ?> formulát hasznájuk az űrlap prototípus megjelenítéséhez, amely automatikusan generálja a szükséges HTML kódot.

Egy űrlap mezőkből épül fel. Template szinten minden mező három elemből áll:

 • A cimkéből

 • Az űrlap mezőből

 • A lehetséges hibaüzenetekből

A <?php echo $form ?> formula automatikusan előállítja ezeket az elemeket, ahogyan a 3-2 mellékleten látható hibás küldés esetén.

3-2 melléklet - Hibás küldés esetén generált template

<form action="/frontend_dev.php/contact" method="POST">
 <table>
  <tr>
   <th><label for="contact_name">Name</label></th>
   <td><input type="text" name="contact[name]" id="contact_name" /></td>
  </tr>
  <tr>
   <th><label for="contact_email">Email</label></th>
   <td>
    <ul class="error_list">
     <li>This email address is invalid.</li>
    </ul>
    <input type="text" name="contact[email]" value="fabien" id="contact_email" />
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <th><label for="contact_subject">Subject</label></th>
   <td>
    <select name="contact[subject]" id="contact_subject">
     <option value="0" selected="selected">Subject A</option>
     <option value="1">Subject B</option>
     <option value="2">Subject C</option>
    </select>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <th><label for="contact_message">Message</label></th>
   <td>
    <ul class="error_list">
     <li>The message "foo" is too short. It must be of 4 characters at least.</li>
    </ul>
    <textarea rows="4" cols="30" name="contact[message]" id="contact_message">foo</textarea>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td colspan="2">
    <input type="submit" />
   </td>
  </tr>
 </table>
</form>

tip

Van egy egyszerűbb módja is a nyitó form tag létrehozásának: echo $form->renderFormTag(url_for('contact/index')). Itt is lehetőség van tetszőleges számú további attribútum átadására tömb használtával. Hátránya, hogy a kódszerkesztők csak nehezen tudják meghatározni az űrlap kezdetét.

Nézzük meg részenként. A 3-2 ábrán minden mezőhöz tartozó <tr> sor külön van választva.

3-2 ábra - Az űrlap mezőnként szétválasztva

Az űrlap mezőnként szétválasztva

Minden mező három HTML kód darabból áll (3-3 ábra), a mező három elemének megfelelően. Nézzük meg az email mezőhöz tartozó HTML kódot:

 • A cimke

  <label for="contact_email">Email</label>
 • Az űrlap mező

  <input type="text" name="contact[email]" value="fabien" id="contact_email" />
 • A hibaüzenetek

  <ul class="error_list">
   <li>The email address is invalid.</li>
  </ul>

3-3 ábra - Az email mező részei

Az <code>email</code> mező részei

tip

Minden mezőhöz tartozik egy generált id attribútum, amelynek segítségével a fejlesztők könnyen kapcsolhatnak hozzá JavaScript kódot.

A template prototípus testreszabása

A <?php echo $form ?> formula elegendő az olyan egyszerű űrlapok esetén, mint a kapcsolat űrlap. Ez tulajdonképpen <?php echo $form->render() ?> forma rövid változata.

A render() metódus megengedi az egyes mezőkhöz tartozó HTML attribútumok átadását. A 3-3 mellékleten látható módon megadhatjuk az email mező osztályát.

3-3 melléklet - HTML attribútumok testreszabása a render() metóduson keresztül.

<?php echo $form->render(array('email' => array('class' => 'email'))) ?>
 
// Generated HTML
<input type="text" name="contact[email]" value="" id="contact_email" class="email" />

Ezzel a módszerrel megadhatók az űrlap stílusok, de nem szolgáltatja azt a szintű rugalmasságot, amely a mezők testreszabásához szükséges.

A megjelenés testreszabása

Lássuk, hogy a render() nyújtotta globál beállításokon túl, hogyan érhetünk el nagyobb rugalmasságot a mezők megjelenítésében.

A renderRow() metódus használata mezők esetén

Az egyik lehetőség, hogy minden mezőt egyenként jelenítünk meg. A <?php echo $form ?> forma megfelel minden mező renderRow() metódusának meghívásával, ahogy a 3-4 mellékleten látható.

3-4 melléklet - A renderRow() használata

<form action="<?php echo url_for('contact/index') ?>" method="POST">
 <table>
  <?php echo $form['name']->renderRow() ?>
  <?php echo $form['email']->renderRow() ?>
  <?php echo $form['subject']->renderRow() ?>
  <?php echo $form['message']->renderRow() ?>
  <tr>
   <td colspan="2">
    <input type="submit" />
   </td>
  </tr>
 </table>
</form>

A mezőket a form objektumon keresztül érhetjük el, tömbként használva azt. Az email mező elérhető a $form['email'] formában. A renderRow() metódus a mezőt egy HTML táblázat soraként jeleníti meg. A $form['email']->renderRow() kifejezés az email mezőhöz tartozó sort generálja. Ezt a módszert alkalmazva a megmaradt három mezőre (subject, email és message) megkapjuk a teljes űrlapot.

sidebar

Hogyan használható egy objektum tömbként?

A PHP 5-ös verziótól kezdve lehetőségünk van az objektumokat tömbként használni. Az sfForm osztály implementája az ArrayAccess interfacet, amely lehetővé teszi a mezők elérésehez ezt az egyszerűbb szintakszist. A tömb indexe egy mezőnév, a visszatérési értéke pedig a mezőhöz tartozó widget objektum:

<?php echo $form['email'] ?>
 
// Syntax that should have been used if sfForm didn't implement the ArrayAccess interface.
<?php echo $form->getField('email') ?>

Mivel a templateben minden változó csak olvasható lehet, ezért bármilyen mező módosítására tett próbálkozás egy LogicException kivételt fog dobni:

<?php $form['email'] = ... ?>
<?php unset($form['email']) ?>

A jelenlegi template és az eredeti, amivel kezdtünk funkcionálisan azonos. Habár megjelenésükben megegyeznek, a testreszabás most már egyszerűbb. A renderRow() metódus két paramétert fogad: egy tömböt, amely HTML attribútumokat tartalmaz, valamint a cimkét. A 3-5 melléklet ezt a két paramétert használja az űrlap testreszabásához. (3-4 ábrán mutatja az eredményt).

3-5 melléklet - A renderRow() metódus paramétereinek használata a testreszabáshoz.

<form action="<?php echo url_for('contact/index') ?>" method="POST">
 <table>
  <?php echo $form['name']->renderRow() ?>
  <?php echo $form['email']->renderRow(array('class' => 'email')) ?>
  <?php echo $form['subject']->renderRow() ?>
  <?php echo $form['message']->renderRow(array(), 'Your message') ?>
  <tr>
   <td colspan="2">
    <input type="submit" />
   </td>
  </tr>
 </table>
</form>

3-4 ábra - A renderRow() segítségével testreszabott űrlap megjelenése

A <code>renderRow()</code> segítségével testreszabott űrlap megjelenése

Nézzük meg közelebbről az email mezőnek átadott renderRow() paraméterek hatását:

 • array('class' => 'email') az <input> taghoz hozzáadja az email css osztályt

A message mező esetén hasonlóan működik:

 • az array() azt jelenti, hogy nem adunk át HTML attribútumokat a <textarea> tagnak
 • a 'Your message' kicseréli az alapértelmezett cimkét

Minden renderRow() paraméter opcionális, így egyiket sem kell megadnunk a name és a subject mezők esetén.

Bár a renderRow() segít az egyes mezők testreszabásában, a renderelés csupán a mezők HTML kódjának dekorációjára van korlátozva, ahogy a 3-5 ábrán látható.

3-5 ábra - A renderRow() és a render() által használt HTML struktúra

A <code>renderRow()</code> és a <code>render()</code> által használt HTML struktúra

sidebar

Hogyan változtatható meg a prototípus struktúrája?

Alapértelmezetten a symfony egy HTML tömböt használ egy űrlap megjelenítéséhez. Ez a viselkedés formázó osztályokon (formatter) keresztül befolyásolható, ami lehet beépített, vagy speciálisan a projekthez fejlesztett. Az 5. fejezetben fogunk foglalkozni formázó osztályok készítésével.

Minden mező tartalmaz metódusokat az egyes elemek generálásához, így az elkülönül az előbb bemutatott struktúrától, ahogy a 3-6 ábrán látható:

 • renderLabel() : a cimke (a mezőhöz tartozó <label> tag)
 • render() : a mező maga (például az <input> tag)
 • renderError() : hibaüzenetek (<ul class="error_list"> lista formájában)

3-6 ábra - Elérhető metódusok egy mező testreszabásához

Elérhető metódusok egy mező testreszabásához

A fejezet további részében részletesen is megnézzük ezek használatát.

A mező render() metódusának használata

Tegyük fel, hogy 2 oszlopos űrlapot szeretnénk megjeleníteni. A 3-7 ábrának megfelelően a name és az email mezők egy sorban vannak, míg a subject és a message mezők külön sorban jelennek meg.

3-7 ábra - Űrlap megjelenítése több sorban

Űrlap megjelenítése több sorban

Az egyes mezők minden elemét külön-külön kell tudnunk előállítani. Láthattuk, hogy a form objektumot tömbként használva elérhetők a hozzá tartozó mezők, a mező nevét használva indexként. Például az email mező elérhető $form['email'] formában. A 3-6 mellékleten látható, hogyan készíthető el az űrlap két oszlopos változata.

3-6 melléklet - Két oszlopos megjelenítés

<form action="<?php echo url_for('contact/index') ?>" method="POST">
 <table>
  <tr>
   <th>Name:</th>
   <td><?php echo $form['name']->render() ?></td>
   <th>Email:</th>
   <td><?php echo $form['email']->render() ?></td>
  </tr>
  <tr>
   <th>Subject:</th>
   <td colspan="3"><?php echo $form['subject']->render() ?></td>
  </tr>
  <tr>
   <th>Message:</th>
   <td colspan="3"><?php echo $form['message']->render() ?></td>
  </tr>
  <tr>
   <td colspan="4">
    <input type="submit" />
   </td>
  </tr>
 </table>
</form>

A <?php echo $form ?> formához hasonlóan a mező render() metódusát sem kötelező meghívni, átírhatjuk a templatet a 3-7 mellékleten látható formára.

3-7 melléklet - Egyszerűsített két oszlopos megjelenítés

<form action="<?php echo url_for('contact/index') ?>" method="POST">
 <table>
  <tr>
   <th>Name:</th>
   <td><?php echo $form['name'] ?></td>
   <th>Email:</th>
   <td><?php echo $form['email'] ?></td>
  </tr>
  <tr>
   <th>Subject:</th>
   <td colspan="3"><?php echo $form['subject'] ?></td>
  </tr>
  <tr>
   <th>Message:</th>
   <td colspan="3"><?php echo $form['message'] ?></td>
  </tr>
  <tr>
   <td colspan="4">
    <input type="submit" />
   </td>
  </tr>
 </table>
</form>

Az űrlaphoz hasonlóan, az egyes mezők is testreszabhatók a render()nek átadott HTML attribútum tömbbel. A 3-8 melléleten az email mező HTML osztályának módosítása látható.

3-8 melléklet - HTML attribútumok módosítása a render() metódus segítségével

<?php echo $form['email']->render(array('class' => 'email')) ?>
 
// Generated HTML
<input type="text" name="contact[email]" class="email" id="contact_email" />

A mező renderLabel() metódusának használata

Az előző bekezdésben a cimkéket nem generáltuk. A 3-9 mellékletben a mező renderLabel() metódusát használjuk a megfelelő cimke megjelenítéséhez.

3-9 melléklet - A renderLabel() használata

<form action="<?php echo url_for('contact/index') ?>" method="POST">
 <table>
  <tr>
   <th><?php echo $form['name']->renderLabel() ?>:</th>
   <td><?php echo $form['name'] ?></td>
   <th><?php echo $form['email']->renderLabel() ?>:</th>
   <td><?php echo $form['email'] ?></td>
  </tr>
  <tr>
   <th><?php echo $form['subject']->renderLabel() ?>:</th>
   <td colspan="3"><?php echo $form['subject'] ?></td>
  </tr>
  <tr>
   <th><?php echo $form['message']->renderLabel() ?>:</th>
   <td colspan="3"><?php echo $form['message'] ?></td>
  </tr>
  <tr>
   <td colspan="4">
    <input type="submit" />
   </td>
  </tr>
 </table>
</form>

A cimke a mező neve alapján automatikusan generálódik. Ennek megváltoztatásához átadhatjuk a megfelelő szöveget a renderLabel() első paraméterében, ahogy a 3-10 mellékleten látható.

3-10 melléklet - A cimke megváltoztatása

<?php echo $form['message']->renderLabel('Your message') ?>
 
// Generated HTML
<label for="contact_message">Your message</label>

Mi értelme van a renderLabel()nek átadni a cimke szövegét? Miért nem használjuk egyszerűen a label tagot? Azért, mert a renderLabel() a teljes label tagot generálja, beállítja a for attribútumot a hozzá tartozó mező azonosítójával (id). Ez biztosítja a mező elérhetőségét; automatikusan megkapja a fókuszt a cimkére kattintva:

<label for="contact_email">Email</label>
<input type="text" name="contact[email]" id="contact_email" />

Továbbá HTML attribútumokat adhatunk át a cimkének a renderLabel() második paramétereként:

<?php echo $form['send_notification']->renderLabel(null, array('class' => 'inline')) ?>
 
// Generált HTML
<label for="contact_send_notification" class="inline">Send notification</label>

A példában az első paraméter null, tehát a cimke szövege automatikusan generálódik.

A mező renderError() metódusának használata

A jelenlegi template nem kezeli a hibaüzeneteket. A 3-11 mellékleten visszaállítjuk azokat a renderError() metódus segítségével.

3-11 melléklet - Hibaüzenetek megjelenítese a renderError() metódussal

<form action="<?php echo url_for('contact/index') ?>" method="POST">
 <table>
  <tr>
   <th><?php echo $form['name']->renderLabel() ?>:</th>
   <td>
    <?php echo $form['name']->renderError() ?>
    <?php echo $form['name'] ?>
   </td>
   <th><?php echo $form['email']->renderLabel() ?>:</th>
   <td>
    <?php echo $form['email']->renderError() ?>
    <?php echo $form['email'] ?>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <th><?php echo $form['subject']->renderLabel() ?>:</th>
   <td colspan="3">
    <?php echo $form['subject']->renderError() ?>
    <?php echo $form['subject'] ?>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <th><?php echo $form['message']->renderLabel() ?>:</th>
   <td colspan="3">
    <?php echo $form['message']->renderError() ?>
    <?php echo $form['message'] ?>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td colspan="4">
    <input type="submit" />
   </td>
  </tr>
 </table>
</form>

Hibaüzenetek finomhangolása

A renderError() a mezőhöz tartozó hibák listáját hozza létre. Csak abban az esetben generál HTML kódot, ha a mező tartalmaz hibákat. Alapértelmezetten egy nem sorszámozott listát készít (<ul>).

Bár ez a viselkedés a legtöbb esetben megfelelő, a hasError() és getError() metódusok lehetőséget biztosítanak a hibák közvetlen kezeléséhez. A 3-12 mellékleten az email mezőhöz tartozó hibaüzenetek kezelése látható.

3-12 melléklet - Hibaüzenetek közvetlen elérése

<?php if ($form['email']->hasError()): ?>
 <ul class="error_list">
  <?php foreach ($form['email']->getError() as $error): ?>
   <li><?php echo $error ?></li>
  <?php endforeach; ?>
 </ul>
<?php endif; ?>

A példában előállított kód teljes mértékben megegyezik a renderError() által visszaadottal.

Rejtett mezők kezelése

Tegyük fel, hogy van egy referrer nevű rejtett mező az űrlapon, ami kötelezően kitöltendő. A mező annak az oldalnak a címét tárolja, ahonnan a felhasználó az űrlaphoz érkezett. A <?php echo $form ?> elkészíti a rejtett mezőkhöz tartozó HTML kódot és az utolsó látható mező után beilleszti azt., ahogy a 3-13 mellékleten látható.

3-13 melléklet - A rejtett mezőkhöz generált kód

<tr>
 <th><label for="contact_message">Message</label></th>
 <td>
  <textarea rows="4" cols="30" name="contact[message]" id="contact_message"></textarea>
  <input type="hidden" name="contact[referrer]" id="contact_referrer" />
 </td>
</tr>

Mint láthatjuk a referrer mezőhöz tartozó kódból, csak az input tag került generálásra. Cimkének ebben az esetben nem túl sok értelme lenne. De mi van a mezőhöz kapcsolódó lehetséges hibaüzenetekkel? Habár a mező rejtett, mégis módosítható a feldolgozás alatt akár szándékosan, akár hibás kód miatt. Ezek a hibák nem közvetlenül a referrer mezőhöz kapcsolódnak, hanem globális hibaként jelennek meg. Az 5. fejezetben látni fogjuk, hogy más esetekben is globális hibák keletkeznek. A 3-8 ábrán látható, hogyan jelenik meg a referrer mezőhöz tartozó hibaüzenet, a 3-14 melléklet pedig a generált kódot mutatja be.

Lehetőség van az összes rejtett mező (beleértve a CSRF is) egyszerre történő renderelésére a renderHiddenFields() metódus segítségével.

3-8 ábra - Globális hibaüzenetek megjelenítése

Globális hibaüzenetek megjelenítése

3-14 melléklet - Globális hibaüzenetek generálása

<tr>
 <td colspan="2">
  <ul class="error_list">
   <li>Referrer: Required.</li>
  </ul>
 </td>
</tr>

caution

Valahányszor testreszabunk egy űrlapot, ne feledkezzünk meg a rejtett mezők (különösen a CSRF, ha aktiváltuk az űrlapok védelmét) és a globális hibaüzenetek kezeléséről.

Globális hibák kezelése

Egy űrlap három különböző típusú hibát tartalmazhat:

 • Egy meghatározott mezővel összefüggő hibák
 • Globális hibák
 • Rejtett mezőkhöz, vagy meg nem jelenített mezőkhöz tartozó hibák. Ezek össze vannak vonva a globális hibákkal.

Már láttuk a mezőkhöz tartozó hibaüzenetek megjelenítésének megvalósítását, a 3-15 mellékleten a globális hibaüzenetek megjelenítése látható.

3-15 melléklet - Globális hibaüzenetek megjelenítése

<form action="<?php echo url_for('contact/index') ?>" method="POST">
 <table>
  <tr>
   <td colspan="4">
    <?php echo $form->renderGlobalErrors() ?>
   </td>
  </tr>
 
  // ...
 </table>

A renderGlobalError() metódus megjeleníti a globáls hibák listáját. A hasGlobalErrors() és getGlobalErrors() metódus segítségével is kezelhetjük a globális hibákat, ahogy a 3-16 mellékleten látható.

3-16 melléklet - Globális hibák testreszabása a hasGlobalErrors() és getGlobalErrors() segítségével

<?php if ($form->hasGlobalErrors()): ?>
 <tr>
  <td colspan="4">
   <ul class="error_list">
    <?php foreach ($form->getGlobalErrors() as $name => $error): ?>
     <li><?php echo $name.': '.$error ?></li>
    <?php endforeach; ?>
   </ul>
  </td>
 </tr>
<?php endif; ?>

Minden globális hibához tartozik egy név (name) és egy üzenet (error). A név üres, ha "valódi" globális hibáról van szó, és a cimkét tartalmazza, ha egy rejtett mezőhöz, vagy egy meg nem jelenített mezőhöz tartozik.

Bár a mostani template technikailag azonos azzal, amivel a fejezetet kezdtük (3-8 ábra), a mostani már testreszabható.

3-8 ábra - A mezőkhöz tartozó metódusokkal testreszabott űrlap

A mezőkhöz tartozó metódusokkal testreszabott űrlap

Nemzetköziesítés (i18n)

A symfony i18n rendszere automatikusan kezeli a mezőkhöz tartozó elemeket (cimkék, hibaüzenetek). Ez azt jelenti, hogy a web designernek semmi különlegeset sem kell tennie, ha többnyelvű űrlapokat szeretne készíteni, még akkor sem, ha explicit felülírja a cimkét a renderLabel() metóduson keresztül. A fordításokat a rendszer automatikusan figyelembe veszi. További információk az űrlap nemzetköziesítéséről a 9. fejezetben találhatók.

Együttműködés a fejlesztővel

Zárjuk ezt a fejezetet egy általános leírással, hogyan történik az űrlap fejlesztése symfony alatt:

 • A fejlesztő csapat az űrlap osztály és műveleteinek implementálásával kezdi a munkát. A template ekkor nem több, mint a <?php echo $form ?> prototípus.

 • Ezidő alatt a designerek megtervezik a stílus irányelveket és az űrlapok megjelenési szabályait: globális struktúra, hibaüzenet megjelenítési szabályok, ...

 • Ha az üzleti logika kész és a stílus irányelveket elfogadták, a designer csapat módosítja az űrlap templatet, megfelelően testreszabva azt. A csapatnak csak a mezőnevekre van szükségük és az űrlap kezelését végző műveletre.

Mikor ezen a körön túl vagyunk, az üzleti logika és a template akár egyszerre is változtatható.

A fejlesztő csapat ezután a templatek módosítása, s így a designer csapat beavatkozása nélkül:

 • Módosíthatja az űrlaphoz tartozó widgeteket
 • Testreszabhatja a hibaüzeneteket
 • Módosíthatja, bővítheti, vagy szűkítheti az érvényesítő szabályokat

Hasonlóan a designer csapat szabadon megváltoztathatja az űrlap felépítését vagy megjelenítését, anélkül, hogy rászorulna a fejlesztő csapat segítségére.

A következő műveletekhez azonban a két csapat közreműködése szükséges:

 • Mező átnevezése
 • Mező felvétele vagy eltávolítása

Ennek az együttműködésnek csak akkor van jelentősége, ha mind az üzleti logika, mind az űrlap megjelenés egyszerre változik. Ahogy a fejezetet is kezdtük, habár az űrlap keretrendszer szépen különválasztja a feladatokat, a csapatok közötti megfelelő kommunikáció mindennél többet ér.