Caution: You are browsing the legacy symfony 1.x part of this website.

Giới thiệu

1.4
Symfony version
1.2
Language

Symfony là một full-stack MVC framework giúp bạn phát triển website nhanh hơn. Nó cũng có sẵn các best practice giúp website của bạn bảo mật và dễ bảo trì, được áp dụng ngay khi bạn cài đặt framework.

Cài symfony không khác so với cài đặt các ứng dụng PHP khác, nhưng để ứng dụng của bạn bảo mật ngay từ đầu, bạn không nên đặt tất cả các file trong thư mục web root như mô tả trong nhiều hướng dẫn. Bạn sẽ phải mất thêm chút thời gian, nhưng nó đem lại lợi ích đáng kể. Và cũng như nhiều ứng dụng PHP khác, có nhiều lỗi nhỏ có thể phát sinh trong quá trình cài đặt.

Tutorial này sẽ chỉ cho bạn mọi thứ cần thiết để bắt đầu một dự án mới với symfony. Từ quá trình cài đặt symfony đến khi tạo một ứng dụng và cấu hình web server; sau khi hoàn thành tutorial này, bạn sẽ có một ứng dụng symfony đầy đủ, sẵn sàng để sử dụng trong dự án.