Symfony 6 Certification New exam with updated questions 100% online Show your expertise
Caution: You are browsing the legacy symfony 1.x part of this website.

Sử dụng symfony phiên bản nào?

Hai phiên bản symfony 1.3 và symfony 1.4 dùng chung nguồn tài liệu. Bình thường, mỗi phiên bản phải có một tài liệu khác nhau, nên mục này sẽ nêu ra điểm khác nhau chính giữa 2 phiên bản, và giúp bạn có lựa chọn tốt nhất cho dự án của mình.

Cả 2 phiên bản symfony 1.3 và symfony 1.4 được release cùng lúc (cuối năm 2009). Cả 2 đều có những tính năng như nhau. Sự khác biệt duy nhất giữa 2 phiên bản là sự tương thích với các phiên bản trước của symfony.

Bạn có thể dùng phiên bản 1.3 nếu bạn nâng cấp từ phiên bản cũ hơn (1.0, 1.1, hoặc 1.2). Nó tương thích với các phiên bản trước và có những tính năng mới của phiên bản 1.3. Quá trình nâng cấp trở nên dễ dàng, đơn giản và an toàn.

Nếu bạn bắt đầu một dự án mới, bạn nên dùng symfony 1.4. Phiên bản này có cùng tính năng như symfony 1.3 nhưng tất cả các tính năng để tương thích với phiên bản cũ đã được bỏ đi. Phiên bản này gọn gàng hơn và nhanh hơn một chút so với bản 1.3. Lợi ích nữa của việc dùng phiên bản 1.4 là được hỗ trợ dài hơn. Đây là một phiên bản Long Term Support, sẽ được bảo dưỡng trong 3 năm (cho đến tháng 11 năm 2012).

Tất nhiên, bạn có thể chuyển dự án của bạn sang dùng symfony 1.3 và update dần code để bỏ các tính năng phụ thuộc để nâng cấp lên symfony 1.4. Symfony 1.3 sẽ được support trong 1 năm (cho đến tháng 11 năm 2010).

Tất cả các ví dụ trong tài liệu đều dùng được cho cả 2 phiên bản.