Caution: You are browsing the legacy symfony 1.x part of this website.

Środowiska programistyczne

Jeśli spojrzysz w katalog web/, znajdziesz tam dwa plik PHP: index.php oraz frontend_dev.php. Te pliki nazywają się ** kontorery dostępu zewnętrznego**; wszystkie zapytania do aplikacji odbywają się tylko przez nie. Ale do czego potrzebne są dwa kontrolery dostępu zewnętrznego dla każdej aplikacji?

Oba pliki dotyczą tej samej aplikacji, ale różnego środowiska. Kiedy rozwijasz aplikację, z wyjątkiem kiedy rozwijasz ją bezpośrednio na serwerze produkcyjnym, potrzebujesz kilku środowisk:

  • Środowisko programistyczne: Środowisko wykorzystywane przez programistów WWW kiedy pracują nad aplikacją i dodają nową funkcjonalność, naprawiają błędy, ...

  • Środowisko testowe: Środowisko wykorzystywane podczas automatycznych testów aplikacjin.

  • Środowisko startowe: Środowisko wykorzystywane przez użytkownika który testuje aplikacje i zgłasza błędy oraz niepoprawną funkcjonalność.

  • Środowisko produkcyjne: Środowisko dla użytkowników końcowych korzystający z aplikacji.

Co powoduje że te środowiska są unikalne? W środowisku programistyczny na przykład, aplikacja potrzebuje przechowywać logi wszystkich szczegółów o zapytaniu w celu łatwego debugowania, ale za to system cache musi być wyłączony, aby wszystkie zmiany w kodzie były widoczne natychmiast. Czyli, środowisko programistyczne musi być zoptymalizowane dla programistów. Najlepszy przykładem może być wystąpienie wyjątku. Aby ułatwić programiście szybsze znalezienie problemu, symfony pokazuje wyjątek, wraz z wszystkimi infromacjami dot. zapytania, bezpośrednio do przeglądarki:

Błąd w środowisku programistycznym

Ale za to w środowisku produkcyjnym, cache musi zostać aktywowane i co jest istotne, aplikacja musi wyświetlić dostosowany komunikat błędu, bez pokazywania treści całego wyjątku. Czyli, środowisko produkcyjne musi być zoptymalizowane na wydajność oraz przyjazność użytkownika.

Bład w środowisku produkcyjnym

tip

Jeżeli spróbujesz podejrzeć kontrolery w obu środowiskach, zobaczysz, że są one identyczne, z wyjątkiem ustawienia środowiska:

// web/index.php
<?php
 
require_once(dirname(__FILE__).'/../config/ProjectConfiguration.class.php');
 
$configuration = ProjectConfiguration::getApplicationConfiguration('frontend', 'prod', false);
sfContext::createInstance($configuration)->dispatch();

Toolbar debugowania jest również wspaniałym przykładem wykorzystania środowisk. Pokazuje się on na wszystkich strona w środowisku programistycznym, dając Ci dostęp do wielu informacji, za pomocą wyboru określonej zakładki: obecną konfigurację aplikacji logi dla obecnego zapytania, listę zapytań SQL które zostały wysłane do bazy danych, wykorzystana pamięć oraz informacja o czasie generowania poszczególnych elementów.