Symfony 6 Certification New exam with updated questions 100% online Show your expertise
Caution: You are browsing the legacy symfony 1.x part of this website.

Konfiguracja serwera WWW

Brzydkie rozwiązanie

W poprzednim rozdziale, utworzyłeś katalog w którym trzymasz projekt. Jeśli utworzyłeś go gdzieś w katalogu domowym na twoim serwerze WWW, możesz już otworzyć projekt za pomocą przeglądarki internetowej.

Oczywiście, nie wymagało to żadnej konfiguracji i jest to bardzo szybkie do zrobienia, ale spróbuj np. otworzyć plik config/databases.yml w przeglądarce, aby zrozumieć jak groźne konsekwencje ma takie leniwe działanie. Jeżeli któryś z Twoich użytkowników pracował kiedyś z symfony, będzie miał dostęp do wielu newralgicznych plików.

Nigdy, ale to nigdy nie konfiguruj tak serwera produkcyjnego i przeczytaj następny dział, aby poznać jak poprawnie skonfigurować swój serwer WWW.

Bezpieczne rozwiązanie

Dobrą praktyką jest umieszczenie w katalogu domowy tylko tych plików, które są potrzebne do otworzenia strony www, takie jak style, JavaSkrypty, czy obrazki. Domyślnie, zachęcamy do trzymania tych plików w katalogu web/, znajdującego się w katalogu symfony.

Jeśli spojrzysz do tego katalogu, znajdziesz tam kilka podkatalogów do korzystania na stronie (css/ i images/) oraz dwa pliki kontrolerów dostępu zewnętrznego (frontend). Kontrolerami są pliki PHP, które jako jedyne powinny się znajdować w głównym katalogu. Wszystkie pozostałe pliki PHP powinny być niedostępne z przeglądarki, co stanowi dobre rozwiązanie od strony bezpieczeństwa.

Konfiguracja serwera WWW

Nadszedł czas do zmiany konfiguracji Apacha, aby nasz nowy projekt był dostępny dla użytkowników w Internecie.

Wyszukaj, następnie otwórze plik konfiguracyjny httpd.conf i dodaj na jego końcu następującą konfigurację:

# Be sure to only have this line once in your configuration
NameVirtualHost 127.0.0.1:8080

# This is the configuration for your project
Listen 127.0.0.1:8080

<VirtualHost 127.0.0.1:8080>
 DocumentRoot "/home/sfproject/web"
 DirectoryIndex index.php
 <Directory "/home/sfproject/web">
  AllowOverride All
  Allow from All
 </Directory>

 Alias /sf /home/sfproject/lib/vendor/symfony/data/web/sf
 <Directory "/home/sfproject/lib/vendor/symfony/data/web/sf">
  AllowOverride All
  Allow from All
 </Directory>
</VirtualHost>

note

Alias /sf daje ci dostęp do grafik i javascriptów, które są potrzebne do poprawnego pokazywania domyślnych stron w symfony oraz paska debugowania.

W Windowsie, potrzebujesz zamienić linię Alias na coś takiego:

Alias /sf "c:\dev\sfproject\lib\vendor\symfony\data\web\sf"

Oraz /home/sfproject/web powinno być zmienione na:

c:\dev\sfproject\web

Ta konfiguracja pozwoli Apachowi słuchać na porcie 8080 na Twojej maszynie, dlatego strina będzie dostępna pod adresem URL:

http://localhost:8080/

Możesz zmienić port 8080 na inny numer, ale pamiętaj że numery większe niż 1024 nie wymagają uprawnień administratora.

sidebar

Konfiguracja własnej domeny

Jeżeli jesteś administratorem własnego serwera, dobrze jest tworzyć hosty virtualne, zamiast dodawać nowy port za każdym razem jak rozpoczynasz nowy projekt. Zamiast wybierać port i dodawać wartość Listen, wybierz nazwę domeny (na przykład istniejącą domenę z dopisanym na końcu .localhost) i dodaj wartość ServerName:

# This is the configuration for your project
<VirtualHost 127.0.0.1:80>
 ServerName www.myproject.com.localhost
 <!-- same configuration as before -->
</VirtualHost>

Nazwa domeny www.myproject.com.localhost wykorzystywana w konfiguracji Apacha została zadeklarowana lokalnie. Jeżeli korzystasz z Linuksa, możesz ustawić host w pliku /etc/hosts. Jeżeli masz Windowsa XP, plik ten znajduje się w w katalogu C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\.

Dopisz następującą linię:

127.0.0.1 www.myproject.com.localhost

Test nowej konfiguracji

Zrestartuj Apacha i sprawdź, czy teraz masz dostęp do Twojej nowej aplikacji, poprzez otwarcie przeglądarki i wpisanie http://localhost:8080/index.php/, lub http://www.myproject.com.localhost/index.php/ w zależności od ustawionej konfiguracji Apacha, jaką wybrałeś w poprzednim podrozdziale.

Konfiguracja

tip

Jeżeli posiadasz zainstalowany moduł mod_rewrite, możesz usunąć część index.php/ z adresu URL. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu reguł przekierowujących, znajdujących się w pliku web/.htaccess.

Możesz również spróbować otworzyć aplikację w środowisku programistycznym (zobacz następny rozdział na temat środowisk ) wpisując adres URL:

http://www.myproject.com.localhost/frontend_dev.php/

Toolbar debugowania powinien się pojawić w prawym górnym rogu, razem z małymi ikonami, które świadczą o tym, że alias sf został skonfigurowany poprawnie.

toolbar debugowania

note

Konfiguracja jest trochę inna, jeżeli próbujesz ustawić symfony na serwerze IIS w środowisku Windows. Zobacz jak możesz skonfigurować to w powiązanym poradniku.