SymfonyWorld Online 2021 Winter Edition December 9 – 10, 2021 100% Online 25 talks and 10 workshops
Caution: You are browsing the legacy symfony 1.x part of this website.

Konfiguracja projektu

W symfony, aplikacja udostępnia identyczny model danych dla każdego z projektów. Dla większości projektów, będziesz mieć dwie różne aplikacje: dostęp zewnętrzny (frontend) i panel zarządzania (backend).

Tworzenie projektu

W katalogu sfproject/, uruchom zadanie: symfony generate:project aby utworzyć projekt symfony:

$ php lib/vendor/symfony/data/bin/symfony generate:project PROJECT_NAME

W Windowsie:

c:\> php lib\vendor\symfony\data\bin\symfony generate:project PROJECT_NAME

Zadanie generate:project generuje domyślną strukturę katalogów i plików, które są potrzebne w projekcie symfony:

Katalog Opis
apps/ Wszystkie aplikacje w projekcie
cache/ Pliki cache - pamięć podręczna frameworka
config/ Pliki konfiguracyjne projektu
data/ -
lib/ Biblioteki i klasy projektu
log/ Logi frameworka
plugins/ Zainstalowane dodatki
test/ Testy jednostkowe i funkcjonalne
web/ Katalog domowy (czytaj niżej)

**TIP Dlaczego symfony generuje tyle plików? Jednym głównym celem korzystania z wartościowego frameworka jest wystandaryzowane środowisko. Dzięki ujednoliconej strukturze plików i katalogów każdy programista posiadający trochę wiedzy o symfony może przejąć prace nad każdym projektem w symfony. Ma to znaczenie w czasie, jaki musiałby poświęcić na poznanie kodu, naprawie błędów czy dodaniu nowej funkcjonalności.

Zadanie generate:project tworzy również w katalogu domowym projektu skrót symfony, zmniejszając tym samym ilość znaków jakie musisz napisać aby uruchomić kolejne zadania.

Tak więc, od tego momentu, zamiast wpisywać pełną ścieżkę do skryptu symfony, możesz użyć skrótu symfony.

Weryfikacja instalacji

Gdy symfony mamy już zainstalowane, sprawdź czy wszystko udało się pomyślnie podając w wierszu poleceń, komendę wyświetlającą wersję symfony (pamiętaj o dużej literze V):

$ cd ../..
$ php lib/vendor/symfony/data/bin/symfony -V

Lub w Windowsie:

c:\> cd ..\..
c:\> php lib\vendor\symfony\data\bin\symfony -V

Opcja -V wyświetla również ścieżkę do katalogu instalacyjnego symfony, która jest określona w pliku config/ProjectConfiguration.class.php.

Jeżeli ścieżka do symfony jest absolutna, a nie relatywna (domyślnie nie powinna być, jeśli podążałeś/aś wg powyższej instrukcji), zmień to, żeby zachować lepszą migrowalność projektu:

// config/ProjectConfiguration.class.php
require_once dirname(__FILE__).'/../lib/vendor/symfony/lib/autoload/sfCoreAutoload.class.php';

Dzięki temu, możesz przenosić katalog projektu gdziekolwiek na maszynie lub na inny komputer i będzie on działać bez problemów.

tip

Jeżeli jesteś ciekawy na temat dostępnych komend w wierszu poleceń, napisz symfony aby wyświetlić listę dostępnych opcji i zadań:

$ php lib/vendor/symfony/data/bin/symfony

W Windowsie:

c:\> php lib\vendor\symfony\data\bin\symfony

Wiersz poleceń symfony jest dla programisty programisty najlepszym przyjacielem. Wprowadza on wiele dodatków które usprawnią twoją codzienną pracę, np.
wyczyści pamięć cache, generuje kod i wiele więcej.

Konfiguracja bazy danych

Framework symfony wspiera wszystkie bazy danych w pakiecie PDO (MySQL, PostgreSQL, SQLite, Oracle, MSSQL, ...). Do wsparcia PDO, symfony korzysta z dwóch wbudowanych narzędzi do mapowania obiektowo-relacyjnych (ORM): Propel-a and Doctrine-a.

Kiedy tworzysz nowy projekt, Doctrine jest domyślnie włączony. Konfiguracja bazy danych aby korzystała z Doctrina sprowadza się do uruchomienia zadania configure:database:

$ php symfony configure:database "mysql:host=localhost;dbname=dbname" root mYsEcret

Zadanie configure:database zawiera trzy argumenty: PDO DSN, nazwę użytkownika oraz hasło dostępu do bazy danych. Jeżeli nie potrzebujesz hasła do dostępu do bazy danych na serwerze testowym, po prostu pomić trzeci argument.

tip

Jeśli chcesz korzystać z Propela zamiast z Doctrina, dopisz --orm=Propel przy tworzeniu projektu w zadaniu generate:project. Oraz, jeżeli nie chcesz korzystać z mapowania ORM, napisz --orm=none.

Tworzenie Aplikacji

Aby utworzyć dostęp zewnętrzny aplikacji (frontend), należy wywołać zadanie generate:app:

$ php symfony generate:app frontend

tip

Ponieważ skrót symfony jest wykonywalny, użytkownicy Unixowi mogą od teraz zamiast wpisów 'php symfony' podawać './symfony'.

W Windowsach możesz skopiować plik 'symfony.bat' do katalogu projektu i używać 'symfony' zamiast 'php symfony':

c:\> copy lib\vendor\symfony\data\bin\symfony.bat .

W zależności od nazwy aplikacji podawanej jako argument w zadaniu generate:app tworzona jest domyślna struktura konieczna dla naszej aplikacji w katalogu apps/frontend/:

Katalog Opis
config/ Pliki konfiguracyjne aplikacji
lib/ Biblioteki i klasy aplikacji
modules/ Kod aplikacji (MVC)
templates/ Pliki głównego szablonu

sidebar

Bezpieczeństwo

Domyślnie, zadanie generate:app zabezpiecza naszą aplikację przed dwiema najbardziej powszechymi sposobami ataków w internecie. Naprawdę, symfony automatycznie dba o bezpieczeństwo zabezpieczając je za nas.

Aby zapobiec atakom XSS, wywoływanie nieporządanych akcji (output escaping) jest domyślnie włączone; oraz żeby zapobiec atakom CSRF, od razu generowany jest
losowy klucz CSRF.

Oczywiście, możesz zmienić te ustawienia definiując poniższe opcje:

  • --escaping-strategy: Włącza lub wyłącza output escaping
  • --csrf-secret: Włącza żeton sesji (session token) w formularzach

Jeżeli nie wiesz za wiele na temat XSS lub CSRF, poświęć trochę czasu na pozanie tych luk w bezpieczeństwie.

Uprawnienia w strukturze katalogów

Zanim spróbujesz otworzyć swój nowo utworzony projekt, musisz nadać odpowiednie uprawnienia w katalogach cache/ and log/ na odpowiedni poziom, tak aby serwer stron WWW miał prawa do modyfikacji tych miejsc:

$ chmod 777 cache/ log/

sidebar

Podpowiedź dla osób korzystających z narzędzia SCM Tool

symfony potrzebuje mieć dostęp tylko do dwóch katalogów w projekcie, cache/ oraz log/. Treść tych katalogów powinna być ignorowana w Twoim narzędziu SCM (na przykład poprzez nadanie właściwości svn:ignore, w przypadku narzędzia Subversion).