SymfonyWorld Online 2021 Winter Edition December 9 – 10, 2021 100% Online 25 talks and 10 workshops
Caution: You are browsing the legacy symfony 1.x part of this website.

Instalacja symfony

Tworzenie katalogu projektu

Przed instalacją symfony, na początku musisz stworzyć katalog, w którym będziesz trzymać wszystkie plik związane z Twoim projektem:

$ mkdir -p /home/sfproject
$ cd /home/sfproject

Lub w Windows-ie:

c:\> mkdir c:\dev\sfproject
c:\> cd c:\dev\sfproject

note

Użytkownicy Windowsa powinni uruchamiać symfony oraz swój nowy projekt w ścieżce, nie zawierającej żadnych spacji w nazwie. W szczególności katalogu Documents and Settings, oraz tym samym w
Moje dokumenty.

tip

Jeżeli utworzysz projekt symfony w katalogu domowym serwera stron, nie będziesz musiał wprowadzać żadnych zmian na serwerze stron WWW. Oczywiście na serwer produkcyjny, bardzo zalecamy skonfigurować serwer stron wg instrukcji opisanej w części dot. konfiguracji serwera stron.

Wybór wersji Symfony

Teraz możesz zainstalować symfony. Framework symfony ma kilka stabilnych wersji i powinieneś wybrać, która z nich chcesz zainstalować, po przeczytaniu strony o instalacji na symfony.pl lub
instalation page na na oficjalnej stronie symfony.

W tym przewodniku zakładamy, że chcesz zainstalować symfony w wersji 1.4.

Wybór katalogu do instalacji symfony

Możesz zainstalować symfony globalnie dla całej maszyny lub ograniczyć się do Twojego projektu. Druga metoda jest zalecana tylko gdy projekt jest całkowicie niezwiązany z pozostałymi. Aktualizacja symfony w takim odseparowam projekcie nie spowoduje żadnych problemów w pozostałych projektach. Oznacza to, że możesz mieć różne projekty, z różnymi wersjami symfony i aktualizować je jeden po drugim wg Twojej potrzeby.

Wśród wielu użytkowników, przyjęła się praktyka, że framework symfony instalowany jest w katalogu projektu lib/vendor. Na początku utwórzmy sobie taki katalog:

$ mkdir -p lib/vendor

Instalacja Symfony

Instalacja z spakowanego pliku

Najłatwiejszą formą instalacji symfony, jest pobranie spakowanego pliku z wybraną na stronie wersją symfony. Aby to zrobić, przejdź na stronę instalacyjną wersji symfony 1.4 for instance.

Pod linkiem "Źródło" lub "Download as an Archive", znajdziesz pliki archiwum .tgz lub .zip. Pobierz plik archiwum i umieść go w nowo utworzonym katalogu lib/vendor/, rozpakuj go i zmień nazwę katalogu na symfony:

$ cd lib/vendor
$ tar zxpf symfony-1.4.8.tgz
$ mv symfony-1.4.8 symfony
$ rm symfony-1.4.8.tgz

W Windowsie, możesz rozpakować plik zip, korzystając Explorera Windows. Po zmianie nazwy katalogu na symfony, struktura katalogów powinna być podobna do c:\dev\sfproject\lib\vendor\symfony.

Instalacja z repozytorium Subversion (zalecane)

Jeśli korzystasz z Subversion, dużo lepiej jest skorzystać z atrybutu svn:externals aby umiejścić symfony w projekcie w katalogu lib/vendor/:

$ svn pe svn:externals lib/vendor/

Jeżeli nie będzie problemów, powyższa komenda uruchomi domyślny edytor, dając Ci dostęp do konfiguracji zewnętrznego repozytorium Subversion.

tip

W Windowsie, możesz skorzystać narzędzia typu TortoiseSVN, w którym możesz uruchomić komendy bez konieczności korzystania z konsoli.

Jeśli jesteś tradycjonallistą, możesz również ograniczyć się do ściśle określonego wydania (subversion tag):

svn checkout http://svn.symfony-project.com/tags/RELEASE_1_4_8 symfony

Za każdym razem, gdy zostanie wydana nowa wersja (dowiesz się o tym na oficjalnym blogu), wtedy będziesz musiał/a zmienić adres URL na nową wersję.

Jeśli chcesz zaufać naszym aktualizacjion, skorzystać z branchy 1.4:

svn checkout http://svn.symfony-project.com/branches/1.4/ symfony

Korzystając z branchy, ustrzeżesz projekt od odkrytych błędów dzięki automatycznej aktualizacji, za każdym razem gdy wywołasz svn update.